Oznanila župnije Škofljica, 8.3.2020

 

POTREBE  NAŠEGA  ČASA

 

Marija je strežnikom v Kani Galilejki naročil: »Karkoli vam poreče, storite.« Zato bi vam rad danes zapisal nekaj o poslanstvu  in odgovornosti, ki je povezana z nalogami, ki jih ima župnijski pastoralni svet. To je ustanova, ki jo je predlagal, predvidel in svetoval II vatikanski koncil. Naši škofje pa so ga določili naj ga ima vsaka župnija. To narekujejo  – potrebe našega časa, ker je takšno prepričanje Cerkve za dobrobit vsega človeškega rodu, ker se s tem tudi odpirajo nove možnosti in oblike skrbi Cerkve pri delu za človeka.

Potrebe našega časa – čas v katerem se odvija naše življenje potrebuje zavzetih vernikov. Okrog nas se širi področje neodgovornosti, liberalizma, sebičnosti, zaprtosti vase… za probleme drugih. Naš čas potrebuje pozornih vernikov, ki se odzivajo ne dejanski položaj družbe.  Vernik, ki gleda tudi na položaj mladih, ki vidi potrebe zasvojenih, ki ne more ostati neprizadet ob krivicah, nepoštenosti in nasilju. To so veliki problemi današnjega časa. Videti današnji čas na teritoriju župnije, kako se odvija življenje, da bi skupaj z duhovnikom in celotnim župnijskim občestvom pomagali reševati težave s katerimi se srečujemo.

Potrebno je prebuditi upanje in veselje do dela in se povezovati v skupnosti z novim svežim duhom. Zdramiti je potrebno znova vsako župnijsko skupnost, vso župnijo, dekanijo in škofijo. Le tako bomo mogli vplivati na današnji svet, na novo miselnost, prebuditi optimizem in spremeniti miselnost.

Uvid Cerkve –Cerkev je že pred desetletji obrnila pogled v prihodnost in uvidela mnoge potrebe sedanjega časa. Cerkev danes potrebuje »zunanjih sodelavcev«. Zakaj? Mnogi imajo vedno manj stika s Cerkvijo in le z vernimi ljudmi v vsakdanjem življenju pridejo v stik tudi s Cerkvijo. Danes so mnoga vrata v moderni svet  »močno zaprta«. Poleg tega pa tudi vsega bremena in vseh stikov duhovniki ne zmorejo. Vsi smo poklicani k sodelovanju. Po krstu smo vsi člani Cerkve in smo tudi prejeli pri krstu trojno službo – pastirsko, učiteljsko in duhovniško. Krst nam nalaga, da vsak izmed nas to veselo oznanilo tudi posreduje naprej. Ob vsem tem pa se tudi število duhovnikov vedno manjša, potrebe pa velikokrat večje. Marsikakšna župnija ostaja brez dušnega pastirja – brez župnika  in v tem primeru bodo sodelavci ŽPS še toliko bolj dobrodošli.

Nove možnosti za odreševanje človeštva

Vsaka župnija ima veliko različnih stanov in poklicev, različnih stopenj izobrazbe in usposobljenosti. Tako si med seboj lahko zelo pomagamo. Tako ima tudi vsaka župnija lahko vpogled v živost in ras župnije. Kako se življenje odvija v župniji. Tudi reševanje stisk je tako lažje rešljivo, so bolj dosegljivi tisti, ki so v težavah.. Kaj vse smo prejeli v svoji župniji, družini, naši skupnosti, ne bi bilo prav, da bi se vsemu temu, če kdo potrebuje našo pomoč izognili. Vest nam ne da miru – potrebujejo nas bližnji. Zato bomo tudi sedaj za dobo petih let izbirali nove sodelavce za delo v naši župniji ali ŽPS. Vsi skupaj se bomo trudili za poživitev verskega življenja  – na področju oznanjevanja, zakramentalnega življenja in na področju karitativnega delovanja. Na teh treh področjih se bo morala Cerkev vedno znova truditi za oznanjevanje božjega kraljestva – prihajajo mladi, ki jih je treba poučevati, obhajati daritev sv. maše in deliti zakramente pa tudi živiti Jezusovo zapoved – ljubezni. Radi molimo za  sodelavce ŽPS, ki nosijo veliko odgovornost za vso župnijo.

SVETI  NA   SLOVENSKEM

Lojze Grozde  1923 – 1943

Smrt

 

Iz poročila Tomšičeve brigade je razvidno /19.1. 1943/, da mu kljub mučenju  niso mogli dokazati nobene krivde. V poročilu je bilo zapisano, da se je moral pozneje štab /pozneje prisiljen/ potom posebnega razglasa opravičiti prebivalstvu. Likvidator je Lojzeta odpeljal pod previsno steno ob potoku Vejeršca in ga po poškodbah na glavi sodeč najprej udaril s topim predmetom po temenu in nato z revolverjem ustrelil v tilnik. Tu so ga 23. 2. 1943 našli šolarji, ki so se vračali iz šole domov.

Novica o strašni smrti mladeniča se je hitro razširila po Dolenjski in je postala tudi novica obračunavanja med levimi in desnimi strujami – komunisti in belogardisti. Ob vsem tem je dejstvo, da je Lojze Grozde umrl kot nedolžna žrtev sovraštva proti veri.

Vsi, ki so Lojza poznali so bili prepričani, da je Lojze umrl zaradi vere, njegovega prepričanja – umrl mučeniške smrti. Kmalu so se Lojzu začeli priporočati verni ljudje v svojih stiskah. O njem se po vojni v javnosti ni smelo govoriti, ne pisati. Samo pomislimo pri sebi, kdaj smo zvedeli za njegovo smrt, kdaj smo zvedeli za tega mladega fanta, ki je bil ves vdan v božjo voljo. Morda največ dve ali tri desetletja pred razglasitvijo za blaženega. Znani profesor na Teološki fakulteti v Ljubljani dr. Anton Strle je leta 1944 izdal knjigo z naslovom  Lojze Grozde – mladec Kristusa Kralja. Izdali so jo tudi v Argentini in bila je ponatisnjena v več evropskih jezikih. Strle prikaže Grozdeta kot svetniški lik. Proces za blaženega se je začel 21. avgusta 1992. Leta 1999 je nadškof Rode izročil dokumentacijo  Kongregaciji za zadeve svetnikov v Rimu. V tem času so opravili tudi prekop Grozdetovega trupla in sodna medicina v Ljubljani tudi potrdila kot vzrok smrti likvidacijski strel v tilnik. Po predhodnem preiskovanju življenja mladega Alojzija Grozdeta in po pozitivnem odgovoru komisije je papež  Benedikta XVI. 27. 3. 2010 po kardinalu Angelu Amati odobril objavo odloka o priznanju, mučeništva božjega služabnika Alojzija Grozdeta. /se nadaljuje/

Izbira članov ŽPS

»Če si član ŽPS, potem moraš nekaj dati od sebe«

Član ŽPS naj bi na vsakem pastoralnem srečanju povedal, kaj si misli o tem, kakšna je vloga nekoga, ki je pristal, da postane član ŽPS. To pomeni, da moraš od sebe nekaj dati. To pomeni bogato sodelovanje v krajevni cerkvi. Če me kdo prosi za sodelovanje res redko odklonim. To ne velja samo za župnijo tudi za krajevno skupnost, za gasilce, za delovno mesto, za skupne projekte v šoli. To so najrazličnejše oblike sodelovanja. V izbiri članov gledamo na število zbranih glasov in tudi na izbiro primernih članov za sodelovanje. Izbira ni neka častna funkcija, izbira je tudi, da si v župniji pripravljen sprejeti  naloge za dobro vseh, za te naloge pa se je potrebno tudi usposabljati. Molimo za sodelavce v ŽPS.

Izbor novih članov

Bliža se čas, ko bomo po vsej Sloveniji izbirali nove člane za ŽPS za naslednjih pet let. Glasovalni lističi bodo kot priloga v Našem Glasu 15.3. 2020,  v vsakem samo eden. Ker pa je kar nekaj družin, kjer bodo izpolnili več kot samo en listek, ga dobijo lahko dodatno v avli. Tukaj pa bodo pomagali dosedanji člani ŽPS. Prosimo vas za pomoč pri razdeljevanju glasovalnih lističev.  Lahko boste oddali svoj glasovalni listič takoj v nedeljo /izpolnjen, tudi med tednom ali prihodnjo nedeljo 22.3. 2020.

Postno predavanje bo v nedeljo 22.3.  – o škofu Rožmanu in Vovku – predava g. dr. Helena Jaklitsch . Vabljeni

Danes bomo molili križev pot v soseskini cerkvi v Lanišču, ob 18 uri. Pripravi ga komisija za oznanjevanje. K molitvi ste najprej lepo povabljeni soseščani, kako potrebna je molitev in kakšen blagoslov prinaša – seveda pa ste povabljeni tudi iz celotne župnije. Povežimo svoje življenje s Kristusovim trpljenjem.

 

V torek ne bo srečanja za starše prvoobhajancev.

 

V torek ob 20.uri bo srečanje za biblično skupino. Člani lepo vabljeni.

 

Župnijska Karitas Škofljica vabi svoje člane  na srečanje 4 arhidiakonata na Vrhniko in to v nedeljo 15.3. 2020 ob 14 uri. Odhod izpred naše cerkve bo ob 13uri. Člani javite se tajnici naše Karitas na tel. 031 391 069 ali na elektronski naslov. Ne čakaj – prijavi se danes!

 

Vabljeni k mašam v postnem času – tudi med tednom. Starši seboj pripeljite tudi otroke.