Verouk – kateheza za ta teden

Slovenski katehetski urad nam je poslal kateheze za ta teden. Vsi otroci naj po svojih zmožnostih naredijo naloge skupaj s starši.

KATEHEZA ZA PRVO TRILETJE

KATEHEZA ZA 2. IN 3. TRILETJE

 

 

Splošni napotki:

1. razred

Pobarvanka – Sveto tridnevje in velika noč                Kateheza za 1.triado-postni čas 2020

 

2. Razred

a/ponavljajo na molitve, ki so na zadnji strani  delovnega zvezka – vsak večer eno za molitev

b/pri vsaki vaji spodaj ja napisan kratek tekst tudi za starše in otroke – preberite ga in  skušajte se z otroci pogovoriti, utrjevali boste svojo vero in vero otrok, tudi to bo lahko lepa večerna molitev.

 

3. Razred

Najbrž bomo morali prestaviti datum letošnjega prvega sv. obhajila – kdaj – kdo ve?

Tudi predstavitve prvoobhajancev  letos ne bo na veliki četrtek.

Letos spoznavamo zakrament sv. spovedi in sv. maše – evharistija – naj ponavljajo molitve za sv. spoved in za sveto daritev

Vzemite ob večerih zvezek v roke in si oglejte slike  in spregovorite otrokom o spovedi in sv. maši – daritvi Kristusa na križu

Na strani 106 do 108 imate lepe podobe križevega pota in se ob njih z otroci ustavite in jim spregovoriti, kaj je Jezus storil za nas

Prišli smo do konca 21. vaje do strani 89.

Hvala za sodelovanje.

 

4. razred

Križev pot za otroke Jezusova pisma 1del          Križev pot za otroke Jezusova pisma 2del         Križev pot za otroke Jezusova pisma 3del Križev pot za otroke Jezusova pisma 4del

 

5. in 6. razred

Pri večerni molitvi vsak dan zmolite drugo molitev. Na koncu učbenika imate navedenih veliko molitvic, ki jih že znate. Katehist vam bo poslal list, da boste lažje spremljali vaš napredek.

 

7. in 8. razred

Vsak večer naj preberejo del naloge – branje sv. Pisma. Kje in kaj naj berejo so prejeli ob začetku leta. Tisti, ki ste že naredili izpit pa tudi povabljeni da še enkrat preberete. Božja beseda je živa – je vodnjak iz katerega zajemamo.

Imate tudi kar lepo priložnost, da v miru rešite naloge in jih napišete in opremite z slikami do 7. vaje  /Naredi/

Ob vsaki vaji imate tudi nekaj vprašanj /zapomni si/.

Vse te tri stvari  so lahko lepa večerna molitev – sam ali z starši – 1. PREBERETE SV. PISMO,  ALI  2. NAREDITE DOMAČO NALOGO, ALI 3. UČITE SE NA PAMET ODGOVORE.