Oznanila župnije Škofljica, 4.4.2020

CVETNA  NEDELJA

 

Cvetna nedelja je povezana z Jezusovim slovesnim vhodom v Jeruzalem. Množice so ga sprejele kot kralja, mu mahale s palmovimi vejami in mu vzklikale: »Hozana Davidovemu sinu! Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu!« Jezus pa se ni preveč oziral na to evforijo množice. Vedel je namreč, da mu bodo isiti ljudje čez nekaj dni vzklikali: »Križaj ga!« Takšni smo pač ljudje; nepredvidljivi, obračamo se v smeri vetra in iščemo čim lažjo pot, kako si pridobiti čim več koristi. In vendar takšna licemernost se lej ko prej izkaže kot poguba. Zato nas veliki teden vabi k pristnosti in priznanju svoje grešnosti.

Prvo berilo  – Izaija

Prerok Izaija nam bo danes govoril o preizkušnjah, ki čakajo človeka, ki je pokončen in od svojih načel ne odstopa. Takšno pričevanje je vedno povezano s trpljenjem in  nerazumevanjem, a vendar vztraja in se ne ukloni, ker veruje v Boga: »Gospod Bog mi pomaga, zato se nisem dal zmesti.«

Pavel nagovori Filipljane

Čeprav je bil Jezus Kristus v Božji podobi, se ni oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izničil, tako, da je prevzel podobo hlapca!« je apostol Pavel pisal  v Filipe. Naš Odrešenik se je izkazal  kot tisti, ki služi in s svojim ponižanjem odrešuje človeštvo.

Evangelist Matej spregovori o zadnjih dnevih Jezusovega življenja. TNGJK

Jezusovo trpljenje je tudi naša zgodba. Ni človeka, ki bi se ne srečal  s trpljenjem, zaničevanjem in nerazumevanjem. Eni to sprejemajo kot neizogibno človekovo usodo in se predaja, drugim pa je trpljenje izziv in priložnost, da se izkažejo kot borci, kot tisti, ki želijo zadeve obrniti na bolje. Takšni bi morali biti Jezusovi učenci: ljudje, ki se ne predajo, ampak s svojim trpljenjem odrešujejo.

Misel za konec

Ko so stotnik in ti, ki so z njim stražili Jezusa, začutili potres in videli, kar se je zgodilo, so se silno prestrašili in govorili: »Resnično, ta je bil Božji Sin!« Naj nam božji blagoslov pomaga, da bi v vsakdanjih dogodkih vedno prepoznali Božje delovanje in s tem krepili svojo vero.

Del pisma sester klaris iz Delnic

Naš križani Gospod je vstal! Aleluja!

Dvignimo prapor križa nad Slovenijo! Povežimo se v Kristusu! »Sporočajte…razglašajte…trobite na rog po deželi, vpijte na ves glas in recite: »Zberite se (v duhu)! V utrjena mesta pojdimo!« (Jer 4,5).

Dvignimo svoja srca h Gospodu! Povežimo se v nepretrgani, goreči molitvi.. Prosimo vsemogočnega Boga, naj nas reši uničenja. Predvsem pa prosimo, da ne bi izgubili svete vere ampak bi vero in zaupanje vanj še poglobili. »Gospod je večni Bog, Stvarnik zemlje. Omagujočemu daje moč, onemoglega obilno krepča. Tisti, ki zaupajo v Gospoda, dobivajo novo moč, dobivajo peruti kakor orli; tečejo in ne opešajo, hodijo in se ne utrudijo.« /IZ 40,28/

Ne bojmo se! Sam Gospod, naš križani in vstali Odrešenik Jezus Kristus, On, ki je svet in smrt premagal, On, ki je, ki je bil in ki bo prišel, nam je obljubil, da bo z nami vse dni do konca sveta. Zatecimo se v njegovo presveto Srce. Prosimo za vero, upanje in za ljubezen! Gospod svojih nikoli na zapusti. Ostanimo v Njem!

                                                                /se nadaljuje/          sestre klarise

SVETI  NA  SLOVENSKEM

Francesco Giovani Bonifacio  /1912 – 1946/

Leta zorenja

 

Prvega januarja 1934 se je Frančišek  zglasil pri minoritih v Piranu in vstopil v tretji red sv. Frančiška. V tretjem letniku bogoslovja pa se mu je zdravje tako poslabšalo, da je moral v sanatorij. O tem je pisal tudi svoji mami, naj ne bo v skrbeh, ker so božja pota nepredvidljiva. Vse daruje v čast Bogu. Počasi se je njegovo zdravstveno stanje izboljšalo in je zadnje leto bogoslovja preživel v malem semenišču v Kopru kot prefekt.

Goriški nadškof Carlo Margotti (1934 – 1951) je bil postavljen tudi za tržaško –  koperski del in je 27.12. 1936 v stolnici sv. Justa posvetil za duhovnika Frančiška. Frančišek je novo mašo daroval 3.januarja 1937 v župnijski cerkvi  Sv. Jurija v Piranu. Za svoje življenjsko geslo si je izbral : »Po božji milosti sem, to kar sem.« In to je dal zapisati tudi na novomašno podobico.

Svojo prvo pastoralno izkušnjo je živel tri mesece v Piranu in nato ga je nadškof imenoval za kaplana in kornega vikarja v Novigradu. Z njim je šla tudi mama, brat in sestra. Ves je bil zavzet za pastoralo mladih. Za mlade je kmalu ustanovil Katoliško akcijo, organiziral gledališki krožek in bil dober katehet. Kar je oznanjal je tudi sam izvrševal, delal. Tako se ga spominjajo njegovi učenci. V tem času se je veliko posvečal tudi ostarelim, bolnim, za vsakega je imel lepo besedo in je vzbujal veliko zaupanje. Spovednica je bila vedno oblegana. To je bilo kmečko – ribiško okolje.

Verniki Novigrada so se navezali kaj hitro na župnika in ga je novi škof Santin  v letu 1939 prestavil v Krasico, ki je štela 1300 duš. Raztreseni so bili po majhnih vasicah po Istri, med Bujami in Grožnjanom. Tudi tu so ostali skupaj vsi štirje. Nekoliko se je kraja ustrašil zaradi svojega zdravja vendar je zapisal v svoj dnevnik naj se zgodi božja volja. Tudi tu je obiskoval vse tudi najbolj oddaljene od Cerkve. Vedno je priporočal obiske Najsvetejšega. Tudi tu je bil dejaven  in marljiv v delu. Tesne stike je vzdrževal tudi z sosednjimi duhovniki. Zorenje odkriva njegov osebni dnevnik.  /dalje/

Godovi in mašni nameni  6.4. – 12.4. 2020

pon. Irinej……..za + Janez Blatnik, ob 19 uri

tor.   Herman….za ++ Boben, ob 7.3o zj.

sre. Maks……za + Ivanka Skubic, ob 19 uri

čet.   Vel. čet….za + Luka Božič, obl., ob 19 uri

pet.   obredi Velikega petka ob 18 uri

sob.  vigilija …v čast sv. Duhu za oddaljene od Cerkve, ob 20 uri

Velika noč……za žive in mrtve farane, ob 10 uri

Cvetna nedelja 5.4. 2020

Vabim vas k spremljanju prenosa svete maše V ŽIVO preko naše Facebook strani župnije ali po TV SLO 2 ob 10.oo . Tudi sam bom med prenosom iz cerkve blagoslovil zelenje in butare, ki jih boste pripravili doma. Sami lahko blagoslovite z blagoslovljeno vodo.

Pri bogoslužju se bo prebral pasijon po Mateju.

Škofov nagovor bo ob 11.3o

Veliki petek 10.4. 2020

Obrede velikega petka bom obhajal ob 18 uri v cerkvi , brez občestva. Vabim vas, da se mi v duhu pridružite in zmolite žalostni del rožnega venca. Ob 15.oo uri lahko molite križev pot , ki ga bo prenašal radio Ognjišče. Vabim vas tudi k spremljanju križevega pota papeža Frančiška /TV SLO1 zvečer. Ta dan naj prevladujeta tihota in premišljevanje Gospodovega trpljenja. Tako se ne bomo čutili tako sami.

Nabirka za sveto deželo je prestavljena z velikega petka na praznik povišanja sv. Križa /14 september 2020/.

Velika sobota 11.4. 2020

Blagoslov in delitev ognja letos odpade

Škofje vabijo vse vernike, da pripravijo velikonočna jedila za blagoslov iz mariborske stolnice, ki bo na TV 1 ob 15 in ob 17 uri. Župniki opravimo blagoslov ob 15 uri v župnijskih cerkvah. Če imate doma blagoslovljeno vodo jih pokropite.

1/znamenje križa, 2/desetka rožnega venca, berilo /Mz. 8,2-3/ evangelij  Jan 6,47 – 51/Molimo Bog naš oče od tebe so vse dobrine, od tebe je vse kar smo in kar imamo. Blagoslovi te jedi in nas nauči, da bomo v tvojih darovih gledali tvojo neskončno ljubezen. Vsi, ki jih bomo uživali, naj se veselimo telesnega in dušnega zdravja. Po Kristusu našem Gospodu.

Sedaj pokropite z blagoslovljeno vodo!

Duhovniki velikonočno vigilijo opravijo ob 20. uri sami zgolj v zaprtih župnijskih cerkvah.

Velika noč 12.4. 2020

Ob 8 uri naj bi se vsi zbrali k velikonočnemu zajtrku

Molitev: Nebeški Oče  blagoslovi ta velikonočni zajtrk. Naj nas velikonočni prazniki  tako prenovijo, da bomo vedno bolj hrepeneli po duhovni hrani, ter jo našli v tvoji besedi in evharistični skrivnosti. Po Kristusu… V ta namen bomo zvonili z vsemi zvonovi, ob 8 uri.

Ob 10.00 se nam v duhu pridružite pri obhajanju velikonočne svete maše. Ob istem času pa spremljajte sv. mašo iz mariborske stolnice.

Darove za cerkve boste oddali lahko ob priliki, ko bo prenehala epidemija. Nadškof Zore nas bo nagovoril ob 11.35. Papež bo podelil svoj blagoslov svetu in mestu Rimu predvidoma ob 12 uri TV SLO 1