Blagoslov ognja in jedil

BLAGOSLOVA OGNJA na velikonočno soboto zjutraj letos žal ne bo. Lahko pa doma na primernem mestu sežgete ostanke butaric, blagoslovljenih oljčnih vejic ali prižgete blagoslovljeno svečo od misijona izpred dveh let. Kdor pa ima doma kresilno gobo, jo lahko blagoslovi z blagoslovljeno vodo. Blagoslavljajmo stvari in svoje domove, da nas bo dobri Bog varoval vsega hudega.

 

BLAGOSLOV JEDIL na Veliko soboto lahko spremljate preko:

TV SLO1 ob 15.00

TV SLO2 ob 17.55
EXODUS TV ob 6.00 iz kapele Exodus v živo, 12.00 iz kapele Exodus v živo, 18.00 iz kapele Exodus v živo
RADIO OGNJIŠČE: ob 12.00

Tudi v domači župnijski cerkvi bo ob 15. uri g župnik blagoslovil jedila, vendar brez vernikov. Prenosa tokrat žal ne bo. Doma jedila lahko blagoslovite z blagoslovljeno vodo po navodilu škofov.

Blagoslov velikonočnih jedil

1. Znamenje križa
2. Desetka rožnega venca
3. Božja beseda

Berilo iz pete Mojzesove knjige (Mz 8, 2-3). 
Mojzes je govoril izvoljenemu ljudstvu: Spominjaj se vsega pota, po katerem te je Gospod, tvoj Bog, teh štirideset let vodil po puščavi, da bi te ponižal in preskusil, da bi spoznal, kaj je v tvojem srcu, ali boš spolnjeval njegove zapovedi ali ne. Poniževal te je in te stradal, potem pa hranil z mano, ki je nisi poznal in je niso poznali tvoji očetje, da bi ti pokazal, da človek ne živi samo od kruha; kajti človek živi od vsega, kar nastaja po Gospodovih ustih. 

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 6,47-51). 
Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, ima večno življenje. Jaz sem kruh življenja. Vasi očetje so v puščavi jedli mano in so umrli. To je kruh, ki prihaja iz nebes, da kdor od njega je, ne umrje. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta. 

4. Blagoslovna molitev velikonočnih jedil (po možnosti z blagoslovljeno vodo)
Molimo. Bog, naš Oče, od tebe so vse dobrine, od tebe je vse, kar smo in kar imamo. Blagoslovi te jedi in nas nauči, da bomo v tvojih darovih gledali tvojo neskončno ljubezen. Vsi, ki jih bomo uživali, naj se veselimo telesnega in dušnega zdravja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.