Oznanila župnije Škofljica, 10.5.2020

NAVODILA  ŠKOFOV

 

Zahvaljujemo se vsem vernikom, duhovnikom in redovnikom, ki potrpežljivo  in požrtvovalno sprejemajo omejitve javnega bogoslužja ter tako prispevajo k zaustavitvi širjenja epidemije ter varujejo ostarele, bolne in druge ogrožene skupine, ki bi se lahko brez sprejetih ukrepov okužile in imele resne zdravstvene težave z mnogimi tragičnimi posledicami. Obenem čestitamo vsem strokovnim in vladnim službam, da so s svojim ravnanjem prispevali k omejitvi širjenja epidemije.

Želimo si, da se naša občestva čimprej ponovno združijo ob oltarni mizi, vendar ob tem ne smemo pozabiti, da nevarnost epidemije ni minila in da se razmere lahko hitro zaostrijo. 23.4. 2020 smo škofje na skupni seji sprejeli nove ukrepe, ki veljajo od ponedeljka 4.5. 2020 do preklica. Škofje sedaj določajo:

I/Mašo obhajamo pod naslednjimi pogoji:

1/Maša je dovoljena samo zdravim osebam, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature. Starejšim kroničnim bolnikom in drugim zdravstveno ogroženim osebam priporočamo, da še naprej svete maše spremljajo po TV, radiju ali spletu- to je za njih najvarneje.

2/ V cerkvi mora vsak vernik nositi svojo zaščitno masko, ali temu primerno zaščito.

3/Pri vhodu v cerkev si mora vsak razkužiti roke z ustreznim razkužilom. Če razkužila ni mogoče zagotoviti, svetih maš z udeležbo vernikov ni mogoče obhajati.

4/Verniki morajo v cerkvi ohranjati medsebojno varnostno razdaljo vsaj 1,5 metra, vsak druga vrsta mora biti prazna. Te omejitve ni za družine – gospodinjstvo.

6/Sodelovanje diakonov, ministrantov, bralcev in drugih je mogoče ob upoštevanju varnostne razdalje, tudi v zakristiji se mora upoštevati razdalja vseh sodelujočih

7/  Maske nosijo vsi sodelavci pri bogoslužju, razen duhovnika.

8/Blagoslovljene vode ni v kropilnikih, duhovnik pa na začetku maše ob nedeljah blagoslovi vodo in nato vernike

.9/Dovoljeno je ljudsko petje. Na koru so lahko organist in družina, upoštevati je potrebno razdaljo.

10/ Pozdrav miru se opusti

11/Verniki prejmejo sv. obhajilo samo na roke, brez izjeme. Vernik si eno roko odmakne masko, takoj ko prejme sv. hostijo jo zaužije in tudi masko namesti nazaj.. Ko verniki prihajajo k obhajilu naj bo drug od drugega oddaljen 1, 5 m.. Duhovnik mora imeti pri obhajanju masko na glavi. Pred obhajilom in po obhajilu si mora duhovnik razkužiti roke.

12/Ko verniki prihajajo in odhajajo iz cerkve mora biti med njimi razdalja 1,5 metra. Tisti, ki odhajajo naj se čimprej umaknejo od vrat, da se skupina ne zadržuje v cerkvi. Odhajamo, tisti, ki so bližje vrat gredo prej ven.

13/ Pobiranje darov – pri nas bo postavljen nabiralnik v avli in prej preden boste razkužili roke boste oddali svoj dar v nabiralnik.

14/Po vsaki sveti maši je treba cerkev temeljito  prezračiti /vsaj 30 minut/.

15/Če bi bila cerkev premajhna se lahko dodatno uvedejo sv. maše – sobota, v nedeljo ali pa predemo med tednom k sv. maši.

16/Sveta maša na prostem je dovoljena ob upoštevanju državnih in občinskih zakonov ter že pod prej navedenimi pogoji. Javni dogodki z več kot pet osebami so prepovedani. Če pa ta prostor ni javen imamo lahko tudi večje število oseb in lahko darujemo sv. mašo.

17/ Škofje s tem odlokom o preklica dovoljujejo, da verniki dolžnost nedeljske maše izpolnijo tako, da se udeležijo svete maše enkrat v tednu, na kateri koli dan. Bolniki in ostareli spremljajo sv. mašo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo in darujejo Bogu svoje molitve in trpljenje.

II/Zakrament sv. spovedi

1/Spovedovanje v spovednici ali spovednem kabinetu ni dovoljeno. Spoved je dovoljeno obhajati na prostem, v cerkvah, kapelah ali v veroučnih učilnicah ali v drugih primernih prostorih, ki jih je treba redno prezračevati. V vsakem primeru je potrebno zagotoviti spovedno tajnost. Spovedanec in spovednik nosita zaščitno masko in ohranjata razdaljo 1,5m.

Spovedovanje po telefonu in po spletu je izrecno prepovedano, saj ni zagotovljena tajnost. Duhovniki in verniki so to normo dolžni spoštovati. Redna oblika spovedovanja je osebna spoved.

III/ Pogrebi

Cerkveni pogrebi so dovoljeni ob upoštevanju navodil državnih ustanov. Pogrebni obred se opravi v navzočnosti najožjih sorodnikov. Sv. maša se opravi po zgornjih navodilih. Tudi tu je potrebno upoštevati medsebojno razdaljo 1,5metra.

SVETI  NA  SLOVENSKEM

Blaženi Anton Martin Slomšek  (1800 – 1862)

Papežev oris svetništva blaženega

 

Papež Janez Pavel II je razglasil za blaženega Antona z temi besedami; »Po goreči želji škofa Krambergerja in mnogih drugih bratov v škofovski službi, mnogih vernikov  in ko smo slišali tudi mnenje  Kongregacije za zadeve svetnikov, dovoljujem s svojo apostolsko oblastjo, da se častitljivi božji služabnik Anton Martin Slomšek, odslej imenuje blaženi in se njegov god obhaja vsako leto 24 septembra. V imenu Očeta…Amen. Razglasil ga je 19. septembra 1999 za blaženega, ko je obiskal Maribor. Med mašo je v pridigi orisal temeljne poteze Slomškovega svetništva.

Evangelij govori o trti in mladikah. Sadove je mogoče obroditi le v povezanosti s Kristusom. Slomšek je bil mladika, ki je obrodila obilne sadove krščanske svetosti. Danes stoji pred nami zgled življenja po evangeliju.  Po Kristusu je postal usmiljeni Samarijan slovenskega ljudstva in je pozorno skrbel za oblikovanje naroda. Lahko ga imenujemo katoliški pastir. Kazal je tudi široko odprtost do drugih narodov. Zavzel se je tudi za edinost kristjanov, da bi živeli eno v Kristusu.

Veliko pozornost je blaženi izkazoval kulturi. Dobro se je zavdal , kako pomembna je izobrazba za narod, za prihodnost naroda, še zlasti mladih. S prepričanjem v to se je Slomšek posebej zavzel za omiko in rast mladega rodu. Ustanavljal je šole, omogočil izhajanje knjig. Zakaj mladi zahajajo na stran špota – v pomankanju ustrezne izobrazbe in vzgoje. Povezoval je družino, Cerkev in šolo – ti morajo združiti svoje napore v resen vzgojni program, pri čemer pa naj vsaka ohranja področje svoje avtonomije, vse pa naj se ozirajo na skupne vrednote. Samo temeljita vzgoja  omogoča oblikovati človeka za odprt svet, za večne vrednote, resnice in ljubezni.

Blaženega so vedno prevevala čustva žive ljubezni do domovine. Skrbel je za slovenski jezik, prebujal socialne reforme, dvigoval omiko naroda in da bi ljudstvo zavzelo dostojno mesto v družbi narodov sveta. Vedno pa je spoštoval tudi druge narode. /prihodnjič/.

NCNG + Marija Brglez

Za nas kristjane pokopališče ni kraj dokončnega propada. Lepo staro ime za pokopališče je  »božja njiva /kraj rasti in življenja/. Zato na grobove postavljamo križ znamenje Kristusove zmage nad smrtjo. Ob smrti Marije so darovali za maše in za potrebe cerkve: Slavko Brglez z družino, Franc Anžič z družino, družini Anžič in Kovačič.

+ Darko Prpar

So darovali : Žena Ivanka in hči Darja, sin Bojan z družino, Peter Repar z družino, zet Matej in vnukinja Tjaša.

+ Ivanka Prpar

So darovali: Hči Darja z Matejem in Tjašo, sin Bojan z družino, družina Žitnik, Peter in Marija Repar.

+ Franc Dolinšek

So darovali: brat Marjan z družino, Vera Dolinšek, nečakinja Karmen z družino, Tomaž Kraškovic z družino, Tone in Marija Kraškovic, Malnarjevi,  Janislav Strgar z ženo Marijo.

+ Jakob Novak

So darovali: Franc Anžič z ženo Marijo, Anžič Marija in družina Kovačič.

Darujemo sv. daritev za naše rajne brate in sestre. Kristus za nas vsak dan znova  ob našem sodelovanju opravlja spravno daritev. Vabi nas da pri njej sodelujemo, če se bomo zavdali, da smo vsi  – živi n rajni- vključeni vanjo, nam bo vsaka maša bolj doživeta, res spravna daritev za vse nas. Bog plačaj!!

Godovi in mašni nameni 11.5. – 17.5. 2020

pon. Pankracij…..za + Marija Brglez, pog. ob 19 uri

tor.   Leopold……za + Darko in Ivanka Prpar, pog. ob 19 uri

sre. Fat. M. Božja..za + Franc Dolinšek, pog. ob 19 uri

čet.   Bonifacij….. za + Jakob Novak, pog. ob 19 uri

                             za + Ivanka Golobič, ob 20 uri na Gum.

pet.   Zofija……..za + Janez Zagorc, obl. ob 19 uri

sob.   Janez ……..za + Alojzij Goršič, obl. ob 19 uri

ned.   6 vel. n……ob 8 uri za žive in mrtve farane

………………………..   za + Jožef Modic, obl. ob 10 uri

Čiščenje cerkve v mesecu maju – Hvala vsem, ki sodelujete pri krašenju, čistoči in varovanju okolice cerkve. Ker so sedaj zopet med tednom redne sv. maše v cerkvi prosim prostovoljce iz Žagarske, Ahlinove, Habičeve in ul. Jerneja Petriča za sodelovanje. Poskrbimo za zdravje in lepoto božje hiše. Pripravljenost in dobra volja bo rodila lepe sadove.

 

Če bo v nedeljo primerno vreme bomo sv. mašo darovali zunaj pod šotorom. Če imate primeren stolček ali kakšno primerno sedalo, ga prinesite ali pripeljite seboj. Oblecite se primerno toplo, imejte seboj obvezno masko in upoštevajmo potrebno odaljenost drug od drugega – meter in pol. Preberite, kaj so nam napisali škofje v navodilih v – Našem glasu. Kakšno obvestilo boste slišali še pri sami sv. maši.

 

Vsi veroučenci skupaj s starši odkrivajte lepoto in vrednote vere s pomočjo molitve in sodelovanja pri bogoslužju – liturgiji. Berite odlomke sv. Pisma Nove zaveze – Lukov evangelij. Vsak večer vsaj nekaj.

 

Držimo se navodil naših slovenskih škofov.

 

Vsak ponedeljek bo 20. uri lepo vabljeni k molitvi rožnega venca z nadškofom Stanislavom po radiju Ognjišče. Pridružimo se molitvi in prosimo za božjo pomoč v teh težkih časih.