Oznanila župnije Škofljica, 17.5.2020

 

NAVODILA  ŠKOFOV  II

 

 

Podeljevanje zakramentov – krst, sv. obhajilo, birma, poroka in bolniško maziljenje.

1/Posamično podeljevanje zakramenta svetega krsta je dovoljeno ob navzočnosti najožjih sorodnikov, oz. največ 15 oseb, ki med seboj ohranjajo  ustrezno in obredu primerno razdaljo ter nosijo zaščitne maske. V primeru zaporednih krstov /isti dan/ je treba prostore predhodno prezračiti.

2/ Po presoji duhovnika in po posvetu s starši ustrezno pripravljenih otrok je mogoče podeliti zakrament prvega sv. obhajila v skupinah z največ 5 prvoobhajanci ob nedeljah oz. delavnikih. Za druge otroke, ki še niso pripravljeni, se podeljevanje zakramenta prvega sv. obhajila preloži na jesenski čas. Pri nas bo obhajilo v mesecu oktobru.

3/ Birma se zaradi osebnega stika  preloži na jesenski čas, na čas po začetku novega veroučnega leta. Nove termine bodo škofje skupaj z župniki kmalu uskladili.

4/Podeljevanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena, Duhovniki morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov in od njih pridobiti ustrezno zaščitno opremo.

5/ Pogrebi – Cerkveni pogrebi so dovoljeni ob upoštevanju  navodil državnih ustanov. Pogrebni obred se opravi v navzočnosti najožjih sorodnikov. Pogrebna sv. maša je lahko darovana ob upoštevanju navodil iz poglavja sv. maše.  Med pogrebom je potrebno upoštevati medsebojno razdaljo 1,5m.

6/ Kateheza, srečanja, oratorij, šmarnice, slovesnosti

Do preklica po župnijah ni verouka in drugih oblik izobraževanja /seminarji, sestanki, razstave, koncerti, proslave. Te stvari lahko potekajo le na daljavo, po spletu. Glede verouka naj tudi starši sami poskrbijo za učno snov po učbeniku, za molitev in branje sv. Pisma. Poletni oratoriji lahko potekajo  ob upoštevanju navodil in predpisov državnih ustanov.

Branje šmarnic za odrasle potekajo v cerkvah po predpisih, za otrke letos odpadejo  šmarnice po cerkvah. Otroci lahko prisluhnejo spletom, radiju Ognjišče, raznim prenosom. Tudi gradivo šmarnic je na spletu.

Župnijske slovesnosti lahko potekajo zgolj ob upoštevanju določil poglavja sv. maše in medsebojen varnostne razdalje.

Katoliške ustanove morajo slediti  nacionalnemu  inštitutu za zdravje in ministrstvom.

Karitativne ustanove nadaljujejo svoje delo in poslanstvo pomoči v enakem obsegu in ob upoštevanju državnih navodil.

7/Bogoslužni in drugi cerkveni prostori – v cerkvah ali kapelah je možna skupna ali osebna molitev zdravih vernikov , da so osebe med seboj oddaljene meter in pol in se upoštevaj ostali  preventivni ukrepi /maska in razkuževalna sredstva, pa tudi zračenje prostora/.

Cerkev, ki je odprta  za vernike, je treba zračiti, pri vhodu mora biti na voljo razkužilo za roke, vsak mora poskrbeti tudi za osebno varnost pred okužbo, nadeti zaščitno masko in ohranjati razdaljo meter in pol. Če teh pogojev ni cerkev ne sme biti odprta za javnost.

Cerkveni uradi so odprti za obiskovalce le po predhodnem dogovoru za nujne zadeve. V pisarni je lahko samo en obiskovalec, oba morata imeti zaščitno masko.

Starejšim vernikom še naprej priporočamo naj bodo preventivno izolirani, naj posvetijo čas molitvi za zdravje bolnikov, za zdravnike in konec epidemije. Upoštevajmo splošno higieno. Škofje vabimo vse verne, da v zahtevnem času nadaljujejo z  molitvijo za zdravje in blagoslov naroda.

Sprejeti ukrepi veljajo do preklica.   – Slovenski škofje.

SVETI  NA  SLOVENSKEM

Blaženi Anton Martin Slomšek  /1800- 1862/

Papež navdušuje Slovence posnemanja Slomška

Dragi Slovenci, hodite po poti  svojega svetniškega kandidata, ki je hrepenel spoznati božjo voljo in jo uresničevati za vsako ceno. Njegova notranja trdnost je bila zakoreninjena v neomajni veri v Kristusovo zmago nad grehom in hudobijo.

Posnemajte ga zlasti vi mladi Slovenci in posvetite svoje mlade moči za nebeško kraljestvo in v službi bratom. Vam laikom, naj bo vzor poštenosti, služenja in pogumnega iskanja pravičnosti  skupne blaginje. Ponovil bom tukaj besede, ki jih je Slomšek izrekel na nekem ljudskem misijonu: Pravijo, svet je postaral, človeški rod je izgubljen. Evropi se bliža konec. Da ako svet prepustimo njegovi pogubni smeri, ne, ako  se svet hrani v Jezusovi  religiji in se njegova milost razlije na vse ljudi rodu in jih poživi. Anton Martin nam želi posredovati ta izredni pouk. Bog daj da bomo mladike neumrljivega življenja, ki bodo povsod širile  veselo oznanilo ljubezni

Anton Martin se je rodil 26.11. 1800 na Slomu v župniji Ponikve, kot prvi izmed 8 otrok. Očetu je bilo ime Marko in materi Mariji Zorko in isti dan je bil tudi krščen v župnijski cerkvi na Ponikvi. Življenje v domači hiši ga je zaznamovalo za vse življenje. Kot dobrega in plemenitega fanta ga je spoznal kaplan Jakob Prašnikar. Odšel je na gimnazijo v Celje /1814 – 1819/. Tu ga je profesor navdušil za slovenski jezik in tudi književnosti. Mama mu je umrla že 2.1. 1815. Po gimnaziji je šel v Ljubljano, v Senj. Leta 1821 mu je umrl še oče. Po smrti očeta se je zelo povezal z svojim velikim dobrotnikom Jakobom Prašnikarjem. V bogoslovje je vstopil v letu 1821 v Celovcu. Krški škof Jakob Pavlič ga je 8. 9. 1824 posvetil  za duhovnika. V svoj duhovni dnevnik je zapisal: »Posvečena so moja usta, naj govore svete reči, posvečene so moje roke, naj delajo le svete stvari, posvečene so moje oči naj gledajo le nebeške reči…Vse te misli so postale njegova glavno izhodišče za delo v božjem vinogradu. Novo mašo je imel pri svojem dobrotniku Prašnikarju.

Oddane maše – Ali imajo duhovniki dovolj mašnih namenov. Odvisno od posamezne župnije. Pred leti je bilo mašnih namenov v Sloveniji dovolj. Vedno bolj pogosto pa se dogaja, da nekateri duhovniki mašujejo po več dni v mesecu brez mašnih darov. To je zelo ne ljuba situacija. Koliko priložnosti imamo, da s tem, ko damo za mašo prosimo tudi za blagoslov našega življenja, za dobro, za zdravje, za vero, za otroke, za domovino za , za…

Seveda s tem pomagamo tudi duhovniku pri dostojnem življenju in izpolnjevanju njegovega poslanstva…Oddal sem sledeče namene sv. maš: za Luka Božič x 2; Ljudmila Boben, za + Lado Kovačič x2, za + Frančiška Oven x 2, za + Pavel Cigale, za + Marjan Kraljič x 2; za + Jožef Gradišar, za + Anton Pene, za+ Milena Murn, za + Antonija Kovačič, za + Ana Petrovčič, za ++ priporočene v molitev x 4, za duhovne in redovne poklice x 2, za + Ana Hiti, za + Alojzij Švigelj x 5, za ++ Lešnjak x 2, za + Karli Gorišek x 2, za + Franc Dolinšek x 2.

 Ko darujemo za sveto mašo  s tem izkazujemo veliko ljubezen rajnim ali pa tudi želimo da bi šle stvari po božji volji. Hvala vsem, ki darujete za rajne in za dobre namene, za zveličanje vsega sveta.

 

Godovi in mašni nameni 18.5. – 24.5. 2020

pon. Janez……poljska za sosesko Lanišče ob 18 uri

                         za + Slavko Škulj, 7 dan, ob 19 uri

tor.   Krispin…za + Marija Brglez, 7 dan, ob 19 uri

                        poljska za Gumnišče, ob 20 uri

sre. Bernard…poljska za sosesko Škofljica, ob 19 uri

čet.  Vnebohod…ob 9 uri za ++ Boben

                         za + Franc Gruden, obl. ob 19 uri

pet.   Julija ……za + Franc Dolinšek, 7 dan ob 19 uri

sob.   Socerb….za Matejo in Matica – poročna ob 14 uri Gum.

                        za + Jakob Novak, 7 dan, ob 19 uri

ned. 7 vel. ned… ob 8 uri za žive in mrtve farane

                             ob 10 uri za ++ Marolt

Krščevanje otrok –  Sedaj krščujemo otroke posamično. Starše vabimo, da svojim sinovom in hčeram posredujete božji dar v vaši veri v Vstalega. On je naš rešitelj.

V tednu, ki je pred nami obhajamo prošnje dneve. Molimo reši nas o Gospod – kuge lakote in vojske. Udeležimo se maše!