Oznanila župnije Škofljica, 31.5.2020

NEDELJSKE  SPLETNE  MAŠE

Slovenski škofje so se skupaj z vlado dogovorili, da se s ponedeljkom 4. maja 2020 , ponovno uvedejo bogoslužja v cerkvah z navzočnostjo vernikov. Začele so se tedenske in nedeljske maše. Verniki pa naj nosijo zaščitno masko in držijo varnostno razdaljo. S tem pa ne potrjujemo, da smo pri nas opravili z COVID 19. To je znamenje odgovornega ravnanja v zadnjem času. Vsemu temu pa je še naprej potrebna pazljivost pri obnašanju, da se virusna okužba med nami ne bi ponovila.

Na 5. velikonočno nedeljo je nadškof Zore v svojem nedeljskem nagovoru po TV sporočil, da zaključuje nedeljske nagovore in da bo sedaj to prevzela verska oddaja »Obzorje duha.«

Tudi iz Vatikana so sporočili, da bodo v ponedeljek 18.5. 2020 prenehali s prenosi jutranjih maš iz kapele papeške rezidence. Papež je v času pandemije opogumljal s svojimi nagovori vernike vsega sveta, ki jih je prenašala vatikanska TV. Za opustitev tega ukrepa so se odločili,, ker se je mogoče udeležiti sv. maše v domači župnijski cerkvi. Vrniti se v svoja domača oltarna občestva..

Nedeljske maše bodo še naprej prenašale nekatere postaje – TV SLO, vsak dan TV Exodus, tudi radio Ognjišče. Tako bo poskrbljeno za bolnike in ostarele, a škofje kljub temu vabijo tudi te vernike, če je le mogoče naj gredo enkrat med tednom k sv. maši v župnijsko cerkev.

Ves čas se je pozornost namenjala starejši populaciji, glede obiska sv. maše. Faza postopnega rahljanja pa je po 31. maju končana. Preklic razglasa epidemije.. Po tem odloku se nameni pozornost tudi vsem drugim populacijam tudi zdravi.

Mnogi župniki so v zadnjem času svojim vernikom omogočili nedeljsko mašo preko spleta. Sedaj, ko so se razmere toliko umirile, cerkve ponovno odprle za bogoslužje z verniki, je čas, da duhovniki opustijo spletne prenose nedeljskih maš. Nedeljsko in praznično mašo je treba ponovno narediti za dogodek posameznih vernikov in celih družin. Skrb, da bi se nedeljske maše v naših cerkvah lahko udeležilo čim več zdravih ljudi, mora biti prednostna naloga vseh. Posebna naloga župnikov je , da po zgledu svojih pastirjev (tako papeža in nadškofa) čimprej opustijo spletne prenose nedeljskih maš in vernike srčno vabijo k osebni udeležbi pri nedeljski ali prazniški maši. Izkušnja pretekle nedelje, ko so se cerkve prvič odprle za nedeljsko mašo z verniki, kaže, da je popolnoma odveč  vsak strah, da bodo cerkve premajhne in da bodo nekateri verniki morali zaradi varnostnih ukrepov zdravniške stroke /obvezna maska in primerna razdalja/ ostati pred vrati. Kljub temu mnogi zdravi verniki ostajajo doma. Spletna ponudba nedeljskih maš so mnoge vernike, ne samo starejše in bolne, ampak tudi mlajše in zdrave, zalo navdušile. Spremljati nedeljsko mašo iz domačega naslonjača je zelo vabljivo. Misel na nedeljsko dolžnost je pri mnogih vernikih zbledela. Prav tako se e vernikov in stroke zelo sprejela misel, da je mogoče nedeljsko mašo »spregledati« in jo nadomestiti z molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem božje besede in spremljanjem maše po radiju, TV, spletu, sprejeti duhovno obhajilo. Spremljati mašo  po TV, radiu ali po spletu je lahko bolj vabljivo kot zbrati pogum in se nedeljske maše udeležiti osebno v svoji lastni župnijski  ali v kateri koli drugi cerkvi. Zato potrebuje Cerkev v Sloveniji temeljit razmislek, kako bi kristjani vnovič odkrili smisel zbiranja pri nedeljski maši. Čeprav smo o praznovanju nedelje v času epidemije že pisali in na mnoga vprašanja   ponudili zanesljive odgovore bomo samo s skupnim naporom nedeljsko mašo obvarovali tveganja, da se njena vrednost izgubi pod krinko »skrbi za zdravje« zreducira na mašo, ki je enaka delavniški.

V iskreni želji, da bo nedeljska maša tudi v času epidemije , ki je za dva meseca  nedeljska praznovanja  evharistije z verniki, ponovno postala središče župnijskega praznovanja, pozivamo duhovnike, posebej župnike, da resno premislijo in čimprej opustijo spletne ponudbe nedeljskih maš in vabijo vernike naj se osebno udeležijo  nedeljske maše v cerkvi, »predvsem zaradi pričevanja o svoji identiteti in o svoji pripadnosti Gospodu. Drugače preti tudi nedelji /kot gospodarstvu in sociali huda recesija, ki se bo poznala še desetletja. Ohranimo pa lahko lepo navado, da »vsak dan odpremo sveto pismo in kaj preberemo  ali zmolimo kar nas je v teh dneh navadil televizijski prenos sv. maš.

SVETI  NA  SLOVENSKEM

Blaženi Anton Martin Slomšek  /1800 – 1862/

Slomšek  škof

Novost pri pastoralnem delu  so bile duhovne vaje za laike to so ljudski misijoni. Posebno pozornost je vedno namenjal družini, ki je osnovna celica Cerkve in tudi vsake družbe. Skupno življenje temelji na zakonski ljubezni , ki izhaja iz njene svetosti in zakonske zvestobe, oboje pa se hrani pri družinski molitvi. Molitev imenuje v pastirskem pismu za leto 1859 domača božja služba. Najprej je misijone vodil sam  z duhovniki, pozneje pa so mu pomagali  redovniki lazaristi, ko so prišli v Celje /1852/.

Vse pa se je vrtelo in mu bilo glavno evharistija – obhajilo, maša, spoved. Če je vera v srcu je tudi zdrava pobožnost do sv. evharistije. Vse pa se mora nadaljevati v vsakdanjem življenju. Kakor se nam Kristus razdaja v evharistiji se mora tudi vsak vernik razdajati, biti tudi na razpolago svojim bratom in sestram. Jezus prebiva med nami v tabernaklju.. Ker pa je on med nami naj bi ga ljubili in častili. Naj bi se vnela naša srca do njega.

Veliko moč in sredstvo je pri utrjevanju katoliške zavesti videl v katoliških društvih in cerkvenih bratovščinah. Najbolj zna je bila bratovščina sv. Cirila in Metoda, ki je delovala v duhu ekumenizma in se je razširila po vsej srednji Evropi in vzhodni Evropi. V Celju je ustanovil tudi  podporno društvo za nadarjene revne dijake in z njih postavil celo hiši.

V letu 1859 je prišlo do vojne in vernikom je napisal pastirsko pismo v katerem je spregovoril, da ima vsak človek tri domovine – prva je naša zemeljska domovina, druga domovina je naša katoliška Cerkev in tretja domovina so za nas nebesa – je naša Očetova hiša in v tretjo domovino pridemo le, če prvi dve dobro prehodimo.

Gotovo pa je bilo njegovo eno največjih del – prenos sedeža škofije v Maribor iz Št. Andraža. Moral je veliko načrtovati z sosednjimi škofijami – sekovsko, krško in lavantinsko škofijo. Leta 1854 je prejel od avstrijske vlade soglasje, da lahko ustanovi novo škofijo, Franc Jožef 1856 in Vatikan 1857.

Žegnanje za sosesko Gumnišče 7.6. ob 10 uri

Ker so naše župnije Marsikje prevelike, v njih posameznik ne najde tiste sprejetosti in razumevanja, po katerih v svoji notranjosti hrepeni. To lažje najde v manjših živih občestvih, kjer med člani vladajo  bratski in sestrski odnosi. Zato je tam, kjer je to mogoče, potrebno oblikovati občestva, ki bodo zadovoljila posameznikova upravičena notranja pričakovanja. Kjer pa so že, jih velja z odprtostjo sprejemati in spodbujati. Pri tem imajo lahko različne skupine veliko nalogo, da povezujejo v manjših skupinah in se povezujejo v večje skupine.

Soseščani lepo vabljeni na soseskino praznovanje. Sv. maša bo ob 10 uri.

Spovedovanje otrok ob koncu veroučnega leta.

Veroučence od 4 razreda naprej vabim k sv. spovedi. Lahko pridete že v tem tednu, pred sv. mašo ali po sveti maši. Če ne morete v tem tednu pa prihodnji teden v času  veroučne ure. Mislim, da veste ob kateri uri ste hodili k verouku. Dragi starši, potrebna bo vaša podpora. Ob koncu veroučnega leta boste prejeli tudi spričevala, žal jih imate nekateri še doma. Poskrbite da jih čimprej tudi prinesete.

Godovi in mašni nameni 1.6. – 7.6. 2020

pon. MMC……..za + Ivan Strgar, obl. ob 20 uri

tor.   Erazem……v čast MB za zdravje, ob 7.3o zj.

sre. Karel…za ++ starše Gruden Jože, Marija, 20h

čet.  Kvirin……za + Janez Samec, ob 19h Gum

               v čast MB za uspeš. operacijo, ob 20 uri

pet.   Igor…….za + Pavlina Stopar, pog. m. ob 20h

sob.   Norbert…za  duh in red. poklice, ob 7.30 zj.

                za + Darko in Ivanka Prpar, 7 dan, ob 20h

ned.  Sv.Tr.……ob 8 h za žive in mrtve farane – doma

                          ob 10 uri za sosesko na Gumnišču.

V mesecu juniju čistijo cerkev in okolico – Cesta ob Barju in ulica Pod Strahom. Prostovoljci dogovorite se za pomembno opravilo. . Hvala sedanjim prostovoljcem iz Primičeve in Šmarske ulice. Hvala.

 

Maša se bo z jutrišnjim dnem darovala ob 19 uri na podružnici in ob 20 uri v župnijski cerkvi.

 

Spovedovanje otrok  – veroučencev bo v tem tednu pred mašo in po maši v prihodnjem tednu pa v času veroučnih ur. Starši pomagajte otrokom, da bodo prejeli zakramnet sv. spovedi ob koncu šolskega leta.

 

Nekateri veroučenci imate še vedno doma svoja spričevala. Prosimo prinesite jih, da jih bomo lahko napisali.

 

Na razpolsgo je danes tuj spovednik. Izkoristite to dobro priložmost za sv. spoved.  Spoveduje v župnijski pisarni.

 

Zahvala mladim fantom in dekletom, ki so pokosili naše bregove. To je za lepoto naše okolice in tudi koristno delo, da ne zraste ničvredno grmovje in robidovje. Hvala mladi!

 

Starši prijavite krst svojih novorojencev.