Oznanila župnije Škofljica, 21.6.2020

 

ŽIVETI   IZ   EVHARISTIJE

 

Praznovanja se lahko naučimo le doma, prvenstveno ob očetu in materi. Oče in mati sta stebra družine. Njuni vlogi sta ključnega pomena, za razvoj družine in otrok. Otrok mora biti sposoben osnovnega zaupanja to pa lahko doseže le ob materi in očetu. Tako se uči tudi odgovornosti. Odkrivati mora  pogoje za miselno, čustveno in vedenjsko doživljanje praznovanja.. Ob starših se bo naučil tudi sodelovanja. Če tega otrok ne dobi v domači hiši in v družini prihaja do večjih konfliktov, toliko manjši bo tudi vpliv na otroka. V takem primeru otrok prevzame  vlogo grešnega kozla. Za starše bodo prazniki bojno polje, za otroka pa bo ta čas postal , čustveno najbolj zastrašujoči čas. Med prazniki moraš biti napet, da bo treba na fronto. Ko bo odrastel bo imel pretirano skrb ali pa izčrpan in razočaran ali pa bo postal tarča vseh družinskih članov.

Drugi vatikanski koncil naroča glede mašne daritve: Verni naj bi zavestno, pobožno in dejavno sodelovali pri svetem dogajanju. Takšno sodelovanj je možno le pri tistem, ki živi iz osebne, poglobljene in žive vere. Če ni izbral za svoje središče samega Jezusa, ga tudi pri mašni daritvi ne bo tako doživljal. Sodelovanje je pravilno takrat, ko posameznik sodeluje z Božjo milostjo in sodeluje ves človek  z vsemi svojimi sposobnostmi.  Za nikogar ne sme veljati trditev preroka Izaija in jo je tudi Jezus ponovil: »To ljudstvo me časti z ustnicami, njihovo srce pa je daleč od mene.« Mašna daritev mora biti vrhunec vsakega kristjanovega življenja.

Vsak kristjan naj raste v ljubezni do bližnjega. Kakor želiš sebi dobro, tako moraš dobro želeti tudi bližnjemu. Vsak odnos do ljudi mora biti prežet z ljubeznijo. Vsi trpeči so posebni božji ljubljenci. Kaj pomaga če ljubite tiste, ki vas ljubijo, to delajo tudi pogani. Jezus od svojih učencev zahteva – ljubiti vsakega.

Nekaj misli ob dnevu državnosti iz  tednika Družina

 

Anton Martin Slomšek je zapisal: »domovina naša ljuba mati«

»Če sladkim besedam o ljubezni do domovine ne sledijo dejanja domoljubja, so vse le prazne črke na  papirju brez uporabne vrednosti.«                                                                 /Janez Porenta

»Domoljubje se gradi skozi doživljanje, domače okolje, življenje z ljudmi, s katerimi te kaj povezuje. Družbe, kjer je tega zelo malo, so veliko bolj ranljive, manj povezane in se človek v njih slabše počuti.«                                                                 /Ernest Petrič/

»Slovence so skozi zgodovino vodili pokončni žene in možje, domoljubi, ki se s svojo ljubeznijo do domovine niso kitili in bahali, temveč so jo živeli. To so ljudje, ki na rodni zemlji pošteno delajo in živijo.«                                                                /Ernest Petrič/

»Kdor ima domovino rad, jo ceni, spoštuje njeno zgodovino, kaže zdrav ponos, da je rojen tukaj, ceni to kulturo, prepričanje, vero, je pa seveda razumevajoč in sprejema tudi ponos drugih.«

                                                         /opozarja Jože Plut – arhidiakon/

»Vsak državljan je dolžan sodelovati v političnem življenju domovine. Kristjanova skrb za domovino pa sega še onkraj tega. Zanj ni dovolj biti dober in pošten delavec, odgovoren in dejaven državljan. Za svojo domovino  mora tudi prihajati  pred Boga. Zato sebe in vse, ki se trudijo za domovino, v molitvi polaga pred Boga.«

                                                                /nadškof  Zore/

»Zastavo bi morala imeti vsaka družina. Bile so že pobude, da bi jo dobili ob poroki, ob vpisu v osnovno šolo. Tako bi otroci čutili preplet domovinske vzgoje v šoli z domačo vzgojo:«

                                                                    /ravnatelj OŠ Dekani/

SVETI  NA  SLOVENSKEM

Blaženi Monald Koprski, OFM  /1208 – 1278/

Mladost

Po navedbi koprskega škofa Naldinija /1686 – 1713/ se je Monald rodil leta 1208 v Kopru. Starši naj bi bili premožni kmetje slovenskega rodu. Hodil je v župnijsko šolo. Pri devetih letih so ga starši poslali k benediktincem v Valdoltro in nato na študij  prava v Padovo. Tam se je srečal tudi z poznejšim svetnikom, Antonom Padovanskim, ki mu je bil tudi profesor za moralko. Posebej so ga prevzele njegove pridige in tako se je odločil stopiti v red manjših bratov sv. Frančiška Asiškega.. V letu po posvečenju so Monalda poslali za predstojnika  manjših bratov v Trst. Tu je takoj obnovil  samostan in cerkev. Ker so bratom frančiškanom škofijski duhovniki omejevali spovedovanje se je obrnil na papeža in je prejel dovoljenje za spovedovanje. Leta 1257 je bil izvoljen za predstojnika Dalmatinske province s sedežem v Zadru – od Istre do Albanije. Takrat je bilo na tem področju 26 samostanov z 260 redovniki. V nekaj letih je obiskal prav vse samostane v svoji provinci. Leta 1266 pa je bil Monald postavljen za  predstojnika samostana v Kopru, kjer je s pomočjo škofa Konrada gradil nov samostan. Danes je v tej hiši gimnazija Koper.. Gradil je tudi cerkev sv. Frančiška Asiškega /danes je v njej dvorana  za kulturne prireditve, s katero opravlja občina Koper.. Kmalu je zaslovel kot odličen spovednik in pridigar. Ker so ga sobratje prosili naj jih pouči o problemih spovedovanja jim je napisal knjigo z naslovom Summa de iure canonico. Gre za knjigo razdeljeno na pet delov – velik pripomoček za učenje prava in moralne teologije. Knjigo so leta 1516 natisnili v Lyonu in je pozneje doživela še več izdaj. V knjigi so tudi čudovite inicijalke – vrh pariškega slikarstva.

  1. Monald je umrl po frančiškanskem nekrologu 9.11. 1278 v Kopru. Pokopali so ga v cerkvi sv, Frančiška. Pisci ga opisujejo kot pobožnega, odličnega spovednika in pridigarja, graditelja miru, modrega v nasvetih in razpoložljivega v službi Cerkve. Vse življenje je ostal ponižen in skromen. Slava tega življenja se je hitro širila zaradi čudežev.

Oratorij leta 2020

Spoštovani, ker je v letošnjem letu oratorij do pred kratkim visel v zraku, ali ga bomo krajevni oratorij lahko izpeljali ali ne sporočam, da je iz strani nadškofije Ljubljana in Oratorija Slovenije z dnem 2.6. 2020 izvedba oratorija dovoljena pod določenim pogoji.

Ker vsi vemo kakšna je bila v zadnjih 3 mesecih situacija glede korona virusa, da nismo uspeli pravočasno seznaniti otrok in staršev iz naše veroučne šole, da oratorij na Škofljici bo in da se lahko prijavijo vas vse 4 katehete v župniji voditelja Klara in Rok prosiva za pomoč.

V priponki vam pošiljava vabilo  otrokom in staršem, na letošnji oratorij. Prosiva, če to obvestilo posredujete preko elektronske pošte vsem staršem, katerih otroke poučujete verouk. Že vnaprej se vam iskreno zahvaljujeva za pomoč in pripravljenost.

Lepo vas pozdravljava, voditelja oratorija Škofljica – Klara Tomažič in Rok Treven.

Priprava na prvo sv. obhajilo

Po dogovoru s starši bo prvo sv. obhajilo v nedeljo 5.7. ob 10 uri zunaj pod šotorom. Vse prvoobhajance vabim na pripravo, ki bo v ponedeljek 22, 29. 6 ob 16 uri in 2,3 in 4. 7. med sv. mašo ob 19 uri. Pridi!

Godovi in mašni nameni 22.6. – 28.6. 2020

pon. Tomaž……za + Marija Brglez, 30 dan, ob 20 uri

tor.   Jožef……..za domovino, ob 20 uri

sre. RJK………v zahvalo, ob 20 uri

čet.    PGMB….za + Antonija Kovačič, Gum. ob 19 uri

                          za + Lado Kovačič, ob 20 uri

pet.   Ciril…….za + Hubert Turk, ob 20 uri

sob.   Ema……za + Anton Pirnat, obl. ob 20 uri

ned. 13 n.m.l….ob 8 uri za žive in mrtve farane

                          ob 10 uri za + Jožef Gradišar

Otroke in starše otrok vabim k redni nedeljski maši. To je najboljša vzgoja na poti vere!