Oznanila župnije Škofljica, 28.6.2020

OBISK

 

Vsak dan, natančno opoldne, se je ob glavnih cerkvenih vratih zaustavljal nek fant. Postal je nekaj minut in zatem odšel. Tako kot skoraj vsi njegovi vrstniki je bil tudi on oblečen v karirasto srajco in oguljene kavbojke, čez rame pa mu je brezbrižno visel  majhen nahrbtnik.

Župnik ga je nezaupljivo vprašal, čemu vendar prihaja vsak dan k cerkvi. V teh časih se namreč zgodi, da nepridipravi kradejo tudi po cerkvah.

»Prihajam molit!« odgovori mladenič. Molit…kako lahko moliš tako hitro?« »Hm…vsak dan opoldne pridem k cerkvi, rečem: Jezus tukaj Jaka, in grem naprej. Molitev je res kratka, toda prepričan sem, da me On sliši.«

Nekaj dni za tem se je mladenič ponesrečil na delu. Pripeljali so ga v bolnico z nekaj bolečimi zlomi. V sobi, kjer je ležal, so bili še drugi bolniki. Njegov prihod je spremenil oddelek. Po nekaj dneh so se v njegovi sobi srečevali vsi bolniki s tistega oddelka. Mladi in stari, vsi so prihajali k njegovi postelji. Fant je vsakemu namenil opogumljajoč nasmeh in besedo korajže.

Na obisk je prišel tudi župnik in ga prijateljsko pobaral: »Povedali so mi, da si zelo zdelan, a kljub temu vlivaš ljudem pogum. Kako zmoreš?«

»Zahvaliti se moram nekomu, ki pride vsak dan točno opoldne na kratek obisk.«

Medicinska sestra, ki je stala ob postelji, mu začudeno reče: »Saj te opoldne vendar nihče ne obiskuje!«

»O, pač! Pride vsak dan, stopi na vrata bolniške sobe in reče: Jaka, tukaj Jezus! In potem odide.«

Nek pošten mož, je vsak dan hodil mimo Marijine podobe, ki je bila naslikana na zidu ob cesti. Vedno jo je pozdravil enako: »Dober dan, Marija!« Nekega večera je zaslišal jasen glas, ki je prišel od podobe: »Dober veče, sin!«

Odgovore na naše molitve ne slišimo zato, ker ga konec koncev v resnici sploh ne pričakujemo.

Sonce življenja

Naši prvoobhajanci imajo v svoji mladosti lahko velik zgled v našem blaženem Alojziju Grozdetu. Moč, da je mogel Alojzij vztrajati na pravi poti in priti skozi vihrano dobo mladosti kot zmagovalec, mu je nedvomno dajala v prvi vrsti obhajilo – evharistija. Njegov sošolec pripoveduje: »Ko je Lojze spoznal  vrednost sv. obhajila, se mu je zdelo , kar nekako samo po sebi umevno, da ga je  prejel vselej, kadar je bil pri sv. maši. Večkrat se je zgodilo, da je bil samo pri sv. obhajilu, ko se mu ni bilo mogoče udeležiti sv. maše. S tem svojim zgledom je vplival tudi na druge. Nekateri mlajši fantje so izrecno priznali, da so začeli pogosto ali vsak dan hoditi k sv. obhajilu pod vplivom Alojzijevega zgleda in tako na sebi izkusili srečo in moč , ki jo more ob času mladostnih bojev dati pogostno sv. obhajilo.

Rad betlehemski hlevček bi postal,

da dal bi Ti zavetje sred noči,

ves mrzel sredi zime, vendar Ti

toploto moje duše bi spoznal…

Današnji čas od nas nenavadno velik pričakuje. Ali bomo odrekli.  svojo pripravljenost, bratje. Ali se bomo ustrašili teh velikih nalog?

SVETI  NA  SLOVENSKEM

Blaženi Monald Koperski OFM (1208 – 1278)

Njegovo redovništvo

Njega so najbolje poznali njegovi sobratje redovniki iz vrst manjših bratov sv. Frančiška. Že leta 1283 je zapisal prof. Janez Olivi na Pariški univerzi: da je bil Monald svetniški redovnik; Jernej Pisano, ki je bil prof. v Padovi 1385 označil Monalda kot svetega patra, ki počiva v Kopru; p. Marinus de Florentia je v svoji kroniki iz leta 1523 zapisal, da je bil Monald mož svetega življenja, obdan z modrostjo  in največji pravnik in teolog  svoje dobe; Viljem Eisenrein, da je bil Monald najslavnejši doktor in pravni strokovnjak, izobražen mož in slaven po svojem življenju.

Leta 1617 so njegove posmrtne ostanke dvignili iz grobnice in jih v cerkvi sv. Frančiška v lepo izdelani krsti  izpostavili javnemu češčenju. Ko so prišli Francozi v Istro leta 1806 in so ukinili samostan, so relikvije sprejele sestre sv. Klare, ko so tudi one morale zapustiti Koper, so ga prenesli k avguštinkam, leta 1876 so klarise prenesle relikvije v svojo  privatno kapelo družine Gravisi, kjer sta bivali zadnji dve klarisi, po njuni smrti pa so jih izročili stolnemu župniku v Kopru.

Leta 1900 so relikvije ponovno prenesli v frančiškanski samostan v Kopru, zato se je posebno trudi p. Hijacint Repič. Relikvije so smeli ponovno izpostaviti javnemu češčenju. Ko so morali frančiškani leta 1949 zapustiti Koper so skrivoma seboj odnesli tudi relikvije, najprej v Benetke in leta 1953 nazaj v Trst, saj naj bi jih tako obvarovali pred oskrumbo  jugoslovanskih revolucionarnih oblasti.

Relikvije so dvakrat prišle nazaj v rodni kraj Koper  – leta 2013, ko je potekal znanstveni simpozij o Monaldu in leta 2014 ob razstavi Monaldovega dela Summa de iure canonica, lki ga hrani UK v Lubljani. Ta knjiga naj bi bila napisna v Parizu okoli leta 1300 je eden najstarejših rokopisov na svetu in tudi najbolj popoln. Posebnost  je tudi v tem, da predstavlja upodobitev velikega pravnika Monalda s knjigo v roki. Cerkev se o njem uradno ni nikoli izrekla. Za svojega zavetnika so si ga izbrali istrski begunci.

V sredo molitev  meseca – ob 19.30 – da bi znali današnje družine spremljati z ljubeznijo , spoštovanjem in nasveti. Molitev je naše srečanje z Bogom. Pridi!

V petek bom obiskal bolne brate in sestre po naših domovih.

Prvoobhajanci v letu 2020

Na nedeljo sv. Cirila in Metoda bodo pristopili k sv. obhajilu deklici in dečki: Andrej Ciperle, Dimitrovič Filip, Jakše Rebeka, Krivec Aljaž, Mehlin Oskar, Repar Patrik, Skubic Gal, Strgar Benjamin, Tomažič Eva, Zupančič David, Vesel Ambrož. Vseh smo veseli, molimo za vas in tudi vi molite za nas.Pred prvim sv. obhajilom bomo imeli tridnevnico h kateri ste vabljeni vsi prvoobhajanci, starši , bratje in sestre in tudi vaši krstni botri. V četrtek bo spoved za prvoobhajance in starše, ob 18 uri. Na razpolago bo tuj spovednik. Vabljeni.

Novomašniki v letu 2020

Posvečeni bodo na praznik sv. Petra in Pavla v ljubljanski stolnici ob 9 uri: Anže Cunk, Kokrica; Martin Leban, Jesenice, Tilen Zupanc, Jarše, Janez Potisek, Dol pri Ljubljani, Matej Rus, Šentvid pri Stični in lazarist Rok Žlender, Maribor. Z molitvijo jih podpirajmo. V diakona sta bila posvečena Peter Čemažar – Ljubljana Ježica in Boštjan Dolinšek, Stranje. Delajmo za nove duhovne in redovne poklice. Vabljeni k posvečenju novomašnikov.

Zbiranje sredstev za pomoč otrokom

Slovenska Karitas začenja z dobrodelno akcijo Otroci nas potrebujejo, ki je namenjena zbiranju sredstev za nakup šolskih potrebščin za socialno ogrožene otroke v Sloveniji. Lani ste pomagali 11.961 socialno ogroženim otrokom po vse Sloveniji. Tudi v letošnjem letu bodo potrebe enake ali še večje. Pomoč b otrokom dodeljena v obliki paketov, v obliki bonov ali s kritjem položnic, ki jih otroci dobijo v šolo. Pomagajmo!

Godovi in mašni nameni  29.6. – 5.7. 2020

pon. Peter, Pavel……..za + Cigale Pavel, ob 9 uri

                                      za + Marjan Kraljič, ob 19 uri

tor.   Oton…………….za + Ana Petrovčič, ob 7.3o zj.

sre. Estera…………… za + Hilda Kraškovic, obl. ob 20 uri

čet.  PGMB…………..za + za + Anton Pene, ob 19 uri

pet.   Tomaž…………..za + Jaka Oražem, ob 19 uri

sob.  Urh…………..   za duh. in red. poklice, ob 7.3o zj.

                                      za + Srečko Zupančič, ob 19 uri

ned.   Ciril, Metod……ob 8 uri za žive in mrtve farane

                                      10 uri za ++ priporočene v molitev