KRIŠTOFOVA NEDELJA

 

S čim vse premagujemo razdalje in s čim vse prevaažamo stvari. Da bi danes tega ne zmogli  bi bil svet lačen in živel v revščini.

Godovi

Jutri godujejo  sv. Gorazd, Kliment in drugi učenci sv. Cirila in Metoda; v sredo sv. Marta, zavetnica gospodinj; v četrtek Peter krizolog, škof; v petek Ignacij Lojolski ustanovtelj družbe Jezusove, jezuiti; v soboto sv. Alfonz Ligvorij, škof in prva sobota v mesecu.

Danes teden bo 18 nedelje med letom in porcjunkulska nedelja. Sv. maša bo ob 8 in ob 10 uri.Jezus nas hrani za večno življenje, povabljeni smo na gostijo.

Sv. maše:

pon. ob 16 uri pogrebna za Stanislava Pečjak

        ob 20 uri za + Marija Križman

tor.   za + Ivica Prpar, ob 7,3o.

sre. za + Pavlina Stopar, ob 20 uri

čet.   za + Ana Erjavec, ob 19 uri na Gum.

        za + Stane Pečjak, 7 dan, ob 20 uri

pet.   za + Marjan Kraljič, obl. ob 20 uri

sob.   za duh in red. poklice, ob 7.3o zj

         za + Anton Ilc, obl. ob 20 uri

ned.   ob 8 uri za žive in mrtve farane

          ob 10 uri za + Alojzij Švigelj

Na razpolago je tuj spovednik – vabljeni k sveti spovedi.

Po maši bomo blagoslovili  vse popotnike in vsa prevozna sredstva. Hvala za vaše darove, ki ste jih namenili našim misojonarjem za razna prevozna sredstva. Bog plačaj.

Hvala vsem prostovoljcem, ki ste čistili cerkev in okolico v mesecu Juliju. Bog povrni. V mesecu avgustu bodo to delo prevzeli iz ulic – Mijavčeve, Gratove, Puciharjeve in Tonijeve. Dogovorite se za sodelovanje.

Ko bo jutri slovo od  + Stanislava Pečjak se držimo navodil zdravstvenih delavcev, potrebno je imeti masko, potrebna je tudi razdalja med prisotnimi, starejšim dajmo sedeže,  se podpišete ali pa oddaste številko osebnega telefona v poseben nabiralnik..

Odslej bo vsak obiskovalec  erkve ob nedeljski sv. maši oddal  listek zosebno telefonsko številko. Te števike bomo hranili mesec dni, nato pa ji uničili. Če bo potrebno jih bomo oddali  zaradi zdravstvenih razlogov na NIJZ ali pa policijo.. Vse to gre za varnost posameznika in celotne družbe. Oddali jih boste v poseben nabiralnik.