Navodila staršem in veroučencem pred začetkom verouka

Verouk bomo v šolskem letu 2020/21 izvajali po Priporočilih Slovenske škofovske konference za izvajanje župnijske kateheze (verouka) v katehetskem letu 2020/21, ki so bila objavljena 1.9.2020:

https://katoliska-cerkev.si/priporocila-slovenske-skofovske-konference-za-izvajanje-zupnijske-kateheze-verouka-v-katehetskem-letu-202021

 

Konkretna navodila za našo župnijo: 

 1. Verouk obiskujejo samo popolnoma zdravi otroci. V primeru prehlada, prebavnih težav, povišane temperature ali slabega počutja, otrok ostane doma. Prosimo vas, da o tem obvestite katehete kakšen dan prej, da lahko ob večjem manjkanju pravočasno uredimo katehezo na daljavo.
 2. Zaradi zagotavljanja popolne sledljivosti kontaktov, vas bomo kateheti prosili za kontaktne telefonske številke staršev, naslov in vaš e-poštni naslov.  S podatki bomo ravnali v skladu z Zakonom o varstvu podatkov. Podatke bomo potrebovali tudi v primeru pojava okužbe s Covid-19, zaradi hitrejšega preverjanja epidemioloških stikov.
 3. Pred vstopom v župnijsko stavbo si bodo otroci razkužili roke in nosili masko (zelo priporočljivo, ker se bo naenkrat srečevalo veliko otrok)
 4. V garderobo pred učilnicami naj vstopajo samo otroci, priporočljivo z masko. Kar najhitreje se tam preobujejo in  pri tem ohranjajo primerno razdaljo. Za red bomo skrbeli kateheti, prosimo pa tudi vas starše, da nam pri tem pomagate. Ker se bo v garderobi srečevalo veliko otrok, vas prosimo, da starši v garderobo ne vstopate.
 5. 4. RAZRED bo imel verouk v pevski sobi, zato vstopa skozi vrata župnišča in se tam tudi preobuva.
 6. 3. RAZRED bo v letošnjem veroučnem letu imel verouk med sveto mašo, ob ponedeljkih ob 18. uri v cerkvi. Maše se udeležujte v čimvečji meri tudi starši prvoobhajancev.
 7. 8. in 9. RAZRED bo v letošnjem veroučnem letu prav tako imel verouk med sveto mašo, v cerkvi ob četrtkih ob 18. uri. Tudi tukaj povabljeni starši, da se skupaj z bodočimi birmanci udeležujete svetih maš in jim tako dajete zgled.
 8. Takoj, ko se otroci preobujejo, naj gredo v razporejene učilnice. Maske v razredih, tako kot v šoli, ni potrebno nositi. Katehisti bomo maske med veroukom imeli na sebi.
 9. V primeru odhoda na WC, naj si otroci po uporabi vsakokrat z milom temeljito umijejo roke.
 10. Ker bo potrebno učilnice večkrat temeljito prezračiti, naj imajo otroci s seboj kakšno rezervno oblačilo, da jih ne bi zeblo.
 11. Vsak učenec mora pri pouku imeti svojo puščico, učbenik in delovni zvezek. Posojanje potrebščin žal ne bo možno, zato vas prosimo, da preverite pred veroukom, ali imajo otroci vse potrebščine v torbi.
 12. V PRIMERU OKUŽBE vas bomo o tem obvestili v najkrajšem možnem času. Kontaktirala vas bo tudi epidemiologinja, ki vam bo podala natančnejša navodila za samoizolacijo, ali vam odredila karanteno.
 13. Če bo več otrok sporočilo, da smrkajo, kašljajo, se slabo počutijo, imajo povišano temperaturo, prebavne motnje ali katerikoli drug znak morebitne okužbe s Covid-19, ali pa bodo morali zaradi odrejene samoizolacije ali karantene na drugem kraju (v šoli, na krožku…) ostati doma, bo tisti dan verouk za ta razred preklican. S katehetem se bo vsak razred posebej dogovoril o katehezi na daljavo preko videokonference ali kako drugače. Kot v šoli, bomo uporabljali za katehezo na daljavo Zoom, Microsoft Teams ali kakšno podobno orodje. Mlajši tudi Youtube posnetke. Vsekakor se bomo držali orodij, ki jih bodo otroci navajeni iz šole. O tem se boste s kateheti dogovorili na prvih urah verouka.
 14. Liturgične zvezke bodo otroci tudi letos uporabljali in za to prejemali listke za udeležbo pri maši. Prosimo vas, da po maši otroci vedno oblikujejo vrsto  za prejem listkov in med seboj ohranjajo razdaljo. V primeru okužbe, bomo listke začasno ukinili, da se prepreči možnost širjenja okužbe.
 15. Otroci naj se po verouku ne zadržujejo na spodnjem igrišču.
 16. V kolikor bi znake okužbe kateheti opazili pri sebi, bomo uredili nadomestnega kateheta, če bo le mogoče.

 

Letošnje veroučno leto je malce nepredvidljivo, zato se bomo vsi odgovorno trudili, da ga v največji možni meri izpeljemo, tako kot bo najbolje v danem trenutku. Kateheti vas starše še posebej prosimo, da ste otrokom v pomoč, da večkrat povprašate in pogledate domače naloge, da skupaj z otroci večkrat obiščete sveto mašo in se pogovarjate o njej, vzamete v roke Sveto pismo, da molite zjutraj, zvečer, pred in po jedi in torej, da skupaj živite krščansko življenje.

Po nedeljskih svetih mašah se bomo kateheti zadržali nekaj časa še po maši, da vam bomo na voljo. Kadarkoli nas lahko pokličete tudi po telefonu, nas kontaktirate po e-pošti ali kako drugače. Želimo si, da nam zaupate, mi pa vam obljubljamo, da se bomo trudili po svojih močeh za vaše otroke.

 

Vaši kateheti

Nada, Mojca, župnik Jože in Matevž