Oznanila župnije Škofljica, 20.9.2020

 

SLOGA JAČI  –  NESLOGA  TLAČI

V današnjem drugem berilu nam bo spregovoril apostol Pavel o slogi, kako se tudi eno dušno bojujete za  vero evangelija. Ali želimo, da bi to besedo slišali pri maši in se za to tudi trudili. V tem imamo tudi lep zgled v domačem blaženem Antonu Martinu Slomšku. Njegov god bomo v tem tednu praznovali.

Slomšek je bil doma s kmetije in je dobro poznal kmečko delo in tudi življenje na kmetiji. Zato je velikokrat v svoja razmišljanja in pridige vpletal tudi prigode iz kmečkega življenja in skoval tudi veliko rekov in bogatih misli. Vedel je kako deluje kmetija, kako deluje soseska, kako deluje vas. Dobro je poznal tudi slovensko prepirljivost in nevoščljivost, vedel je kako razdiralna sta sebičnost in pohlep in napuh. Ni naključje, da med njegovimi izreki , ki jih je večkrat navajal tudi tega : Sloga jači  – Nesloga tlači. Če bi ta izrek prevedli v današnji čas bi zapisali – Sloga nas krepi – nesloga nas hromi.

Kolikokrat smo že doživeli povezanost in kako smo lahko to in ono delo lepo in hitro opravili, bodisi, da je to samo družina, ali tudi soseščina, vaška skupnost, soseska podružnice, lahko pa tudi večje

skupnosti – okraj,  občina, pokrajine ali cel narod. V vsakem posamezniku je tudi usmerjenost, da iščemo skupnost, povezanost. Človek brez povezanost in sloge ne bi preživel. Posameznik bi bil v marsikateri stvari sam onemogočen /pred zvermi, pot na Himalajo, stopiti na luno…/. Več je bilo sloge lažje je človek dosegel cilj.

Čeprav rečemo, da nas povezuje ljubezen in jezik pa pri vsem tem je še neko notranje občutje, naravnanost na složnost, midva morava skupaj držati. V zgodovini ni bila to kakšna politična moč, saj nismo imeli svoje države, ne svojega parlamenta, priznavali pa smo pripadnost svojemu  temeljnemu občutju – smo bratje in sestre med seboj. Če bi ne bili med seboj složni, bi naš narod skozi stoletja prav gotovo izginil iz površja zemlje ali pa bi nas drugi narodi asimilirali. Da smo ostali nam je v veliki meri pomagala tudi  vera.

Danes se v našem narodu veliko tudi govori o neslogi, o razdoru, o prepirih, ki izhajajo izpred prve in druge svetovne vojne in po njej. Danes je ta sprtost največkrat na političnem področju in ne na celotnem narodu. Politiki so si vedno in po vseh državah nasprotovali – na Vzhodu in zahodu in tudi na Severu in Jugu. S tem pa še ni rečeno da so tudi narodi – posamezni sprti med seboj, čeprav se lahko dogaja, da so nekateri aktivisti, ki načrtno delajo , da bi narod sprli, ker je potem večkrat tudi lažje delati v kalnem. Aktivisti načrtno vnašajo razdor, s tem pa še ni rečeno, da je ves narod sprt, da smo vsi sprti.

Cerkev in narod ostajamo večinsko složni, dokazov za to nam ne manjka. Kako hitro stopijo kmetje na vasi skupaj ob kakšni večji nesreči, pa tudi ko je treba pripraviti kakšno skupno veselje – gasilska veselica – komu pogori hiša. Kakšne akcije v Sloveniji doživijo veliko solidarno pomoč – velikokrat pomagajo levi in desni – to se pozna tudi na kulturnem in športnem področju ali pa na področju Karitasa.

Vendar pa moramo biti pri vsem tem previdni – kaj rado se zgodi da se zaradi majhne napake človeka pojavi tudi razdor. Mi smo nepopolni in hudič seje razdor – postavlja prepreke, zidove nerazumevanja podcenjevanja. Složnost ob korona virusu ob koncu pa namesto praznovanja sloge žalostni festival politične nesloge.

SVETI  NA  SLOVENSKEM

Blažene drinske mučenke /15.12.1941/

Križev pot sester

 

Po slabo prespani noči so jih peljali v Goražde, kjer naj bi sestre delovale kot bolniške sestre. V Goraždu tudi ni bilo nobene bolnišnice, s pretvezo so jih peljali tja. Sestre se tudi niso znale z bolniki ukvarjati, saj to ni bilo njihovo poslanstvo in tudi so predvsem delale na polju in v samem samostanu kar je bilo potrebno. Njih trupla kakor pravijo poročila so odplavala po eni lepih rek – Drini, kakor tudi mnoga srbska trupla – može , žena , mladenk in otrok. Nedolžni so trpeli za grehe drugih.

Po dolgi poti, 46 km do Goražda, ni pisnih poročil, več je pričevanj, ki se pa po svoje tudi nekoliko razhajajo. Ve se da so prenočile v privatni hiši v zaselku Brdo Bare in da so prišli v Goražde v ponedeljek ob 15. 12. ob 16 uri.  Namestili so jih v drugo nadstropje vojašnice. Na večer so jih silili v spolnost, kar pa sestre nikakor niso privolile. Iztrgale so se iz njihovega objema in poskakale skozi okno z vzklikom: »Jezus reši nas!«. Četniki so pobesneli in nato ranjene sestre po oknom  z noži pokončali in jih odvlekli do obrežja Drine. Po izjavi Ante Bakovića, ki je imel takrat 10 let in je njegova družina stanovala nasproti kasarne – slišal kričanje sester – je vaški grobar, ko so mu ukazali četniki trupla po dveh dneh zamrznjena poriniti v deročo reko Drino. Poleg je bil tudi 10 letni otrok Ante Baković. Da bi jih pokopali na pokopališču  – napor Jelene Baković je bil zaman. Sestra, ki je ostala v Sjetlini in ni mogla nadaljevati poti  – Berchmano. Čeprav so tudi njo čez nekaj dni peljali proti Goraždu so priče vedele povedati, da je bila umorjena pri  pod pračinskim mostom. O tem dejstvu umora sester je višja redovna sestra iz Sarajeva obvestila vrhovno predstojnico na Dunaju, ta pa je obvestila vse svoje redovne hiše po vsem svetu. Sestre v Sarajevu so dale natisniti podobice z napisom: »Živele so tiho in skromno, delale so za Boga in za reveže, ter delale dobro vsem brez razlike. Bodite nam priprošnjice v nebesih.« Za blažene jih je razglasil kardinal Angelo Amato 24 septembra 2011 v dvorani  Zetra v Sarajevu.

Cena veroučnih knjig v letu 2020/21

Prvi razred  – 10.60€ + lit. z. 2.60€

Drugi  raz. 10.50€ + lit. zv. 2.60€

Tretji raz. 10€ in lit. z. 2.60 €četrti

Četrti raz.  9€ + zv. 6€ + lit. z. 2.6o€

Peti raz.    so knjige na zalogi, + lit. zv. 2.6o€

Šesti raz. knjige na zalogi + lit. zve. 2.60 €

Sedmi raz. 16€ + lit. zv. 2.6o€

Osmi in deveti razred ima knjige – 2.60 lit. zv.

Mavrica 39,90€ in za najstnike 27€ – Vse naročite in plačate katehetu!!

NCNG  + Ani  Jerala

Izgubiti  Boga in vero vanj, pomeni, , uničiti in pogubiti sebe. Če smo povezani z Bogom, smo tudi v skladju z ljudmi in z vesoljstvom, živimo, smo srečni in blaženi.

Ob smrti Ane Jerala je daroval dar – Alojzij Goršič z družino.

+ Anton Vesel

Darovali  – družina Marolt, sosedje Antona Vesela – Ul. 16 maja, Rabska in Laniška

+ Jože  Nose

Darovali: žena Vladka z sinovoma Petrom in Matija, Lojze Cimerman z družino, Marija in Tone Kraškovic, Marija Košmrlj z družino, sosedje Jožeta Noseta –  Adamičevi, Zakrajškovi, Hočevarjevi, družina Škarja, družina Sipuš, Sotlarjevi, Potočnikovi, Jelenčevi, Markovčevi, Prebilovi, Zupančič Tone, , družina Grlica, Anton Mušič z družino, družina Marinčič, Alojzij Marolt z družino, člani Karitas-a, družina Alojzija in Roberta Zupančič, Brigita in Danica Blažič, družina Zupančič iz Kompolj, Alojzij Goršič z družino, Janez Zagorc z družino, Jože Jurkovič z družino, Brodnik Vinko z družino, Marija in Peter Repar, Tanja in Tomaž Košmrlj iz Domžal.

+ Marija Fon – darovali člani Karitas –a.

Vera in božja milost , to je dovolj za vsakega, ki je dobre volje, da se more rešiti pogubljenja in se zveličati. Hvala vsem dobrotnikom za darove.

Srečanje biblične skupine bo v torek 22.9. ob 20 uri v zakristiji. Prinesite maske seboj.

 

Bralno priznanje Anton Martin Slomšek – Kjer je v srcu Bog doma, tam se uživa sreča vsa, Vabljeni k prijavi. Lahko se prijavite tudi starejši in ne samo otroci!