Godovi in mašni nameni  28.9. – 4.10. 2020

pon. Venčeslav…….za ++ starše Zupančič iz Klanca, ob 18 uri

tor.   Nadangeli MGR…za + Frančiška Oven, ob 19 uri, Gum.

sre. Hieronim……. za + Jakob in Ana Novak, ob 18uri

čet.   Terezija……… za + Drago Poje, st. obl. ob 18 uri

pet.   Angeli varuhi…v zahvalo in priprošnjo MB, ob 18 uri

sob.  Frančišek…….ob 7.3ozj za duhovne in red. poklice

                                 ob 18 uri za + Martinović Kaja, obl.

ned.  27 ned. rož.n…ob 8 uri za žive in mrtve farane

                                   ob 10 uri za + Franc Repar