Oznanila župnije Škofljica, 27.9.2020

 

MOLITEV   V  MESECU  OKTOBRU

Vsak dan smo povabljeni na pogovor z Bogom in tudi z domačimi znanci in prijatelji. Tega si želimo, ga celo potrebujemo za svoje čustveno uravnovešenost. Zadnje čase mnogi nasprotujejo  premajhnemu srečevanju med seboj zaradi virusa. Kako hitro čutimo pomanjkanje povezave v človeškem oziru. Veliko smo slišali kako močno vse to vpliva tudi na mladi rod. Proti temu so postavljeni mnogi napori, da bi se ta razdeljenost čutila čim manj. Radi poiščemo tudi pota in rešitve kako bi zmanjšali to samoto.

 Vse to pa kaže tudi na dobro povezanost med otroci, mladimi, starejšimi in tudi družinskimi člani ali prijatelji. Prav je da se trudimo in skrbimo tudi za to medsebojno povezanost, ki pa prinaša tudi večjo varnost in gotovost na poti življenja.

Tudi molitev h kateri vabim, ni nič drugega kot prijateljsko srečevanje z Bogom in pogost in zaupen pogovor z Njim, o katerem vemo, da nas ljubi. Prijateljstvo je nekaj medosebnega zato molitev zahteva osebni odnos človeka z Bogom. To pomeni, da ne smemo samo govoriti ampak moramo tudi prisluhniti Njemu, ga poslušati. Vsak človek želi, da mu drugi prisluhne, da ga posluša, da se zanima za njegov govor. Mnogi kar ne morejo nehati govoriti, povedo vse za nazaj , za sedanjost in tudi za naprej, kar jim pride na misel. Le malo je takih, ki so pripravljeni tudi poslušati, skušati drugega tudi razumeti. Tudi poslušanje je ena velikih kreposti. Poslušanje je potrebno tudi v našem pogovoru z Bogom. On je tudi tisti, k nam res nekaj zelo pomembnega pove.

Kaj je molitev poslušanja?

Molitev poslušanja je ko molimo in nam Bog v naši notranjosti spregovori – /ko beremo Sveto pismo, ko prebiramo počasi napisano molitev, ali ko molimo  s srcem po svojih besedah, gledamo kakšno sveto podobo, beremo življenjepise svetnikov, premišljujemo o trpljenju našega Gospoda Jezusa Kristusa ali pa občudujemo božje stvarstvo, ki je božje delo…To je tisto po čemer nas Bog nagovarja na poti našega življenja.

Včasih  njegova beseda tolaži, navdaja z radostjo – pojdi tvoja vera te je rešila

Drugič je njegova beseda ostra in pekoča, ko očita nezvestobo – zgrešeno življenje

Lahko smo to besedo že velikokrat slišali pa ni nas še nikoli tako prevzela kot ta trenutek, povede tudi na pot spreobrnjenja, na pot ljubezni, na pot odpuščanja.

Vedno pa nam ta beseda najprej spregovori osebno, vsakemu posamezniku, v določenem trenutku življenja ima pa tudi stvariteljsko moč, Bog je ustvaril svet z besedo, zato lahko tudi v meni ali v naši družini ustvari nov svet, nove lepe medsebojne odnose.

V tem mesecu vas posebej vabim k branju  svetega pisma – evangelij po Luku. Ob primernem času naj se družina zbere k družinski mizi. Potem poskušajte ustvariti mirno  vzdušje, se vsi posedemo in  poskušamo pripraviti primerno razsvetljavo, lahko tudi ob tišji glasbi preberemo del sv. Pisma. Ob prebranem se tudi vprašamo kaj to pomeni zame, kaj ta odlomek pove naši družini, zakaj je sveti pisatelj dal toliko važnosti temu dogodku Vprašanj je lahko veliko – pustimo vrata našega srca na stežaj odprta. Na svetu ni nič večjega kakor poslušati Boga, ko nam govori. Kjer sta dva ali trije sem jaz med njimi.

SVETI  NA  SLOVENSKEM

Friderik Irinej  Baraga (1797 – 1868)

»Le eno je potrebno.«

 

Friderik Baraga se je rodil 29. junija 1797 v Mali vasi pri Trebnjem. Oče Janez je umrl 1812. Podedoval je po njem resnost, delavnost, odločnost in urejenost, od matere, ki ji je bilo ime Katarina, ki je umrla že leta 1808, pa srčno milino, iskreno pobožnost do Marije in veliko povezanost z sestrama, Amalijo in Antonijo. Mladost je preživel v gradu v Trebnjem, kupil ga je oče leta 1799. Leta 1806 so starši Friderika poslali na grad Belnek pri Moravčah, kjer se je pripravljal na sprejem v gimnazijo  v Ljubljani. Kmalu je napravil sprejemni izpit z odliko in je bil sprejet na gimnazijo. Poučevala sta ga tudi Valentin Vodnik in tudi poznejši goriški nadškof Jožef Waland.

Kar nekaj časa je iskal stalno stanovanje po Ljubljani, dokler, ga ni vzel na svoje stanovanje dr. Jurij Dolinar, ki je bil profesor prava na liceju. Oče je pred smrtjo sina imenoval za svojega dediča  trebanjskega gradu. Jurij pa mu je ob koncu gimnazije svetoval naj se vpiše na univerzo na Dunaju  na študij prava. Ko je prišel na Dunaj se je ukvarjal z mnogimi rečmi, poleg prava se je učil še francoščine, angleščine, italijanščine, španščine, zanimala sta ga tudi risanje in glasba. Odločna prelomnica zanj  pa je bila, ko se je srečal z duhovnikom Klemenom Dvoržakom, ki je v njem zbudil željo po duhovnem poklicu.

V dnevnik si je Friderik 25.7. 1817 zapisal pomenljive besede: »Popoldne sem opravil pri častitljivem p. Dvoržaku življenjsko spoved. Ta dan mi mora ostati vedno v spominu zaradi neizmerne milosti, ki mi jo je Bog tedaj podelil.« To srečanje je Friderika za vedno spremenilo njegovo življenje. Baragovo življenje so zaznamovali trije pomembni mejniki.

Prvi tak mejnik je bilo to srečanje. Duhovno ga je vodil Klemen po poti svetništva in sv. pisma. Bog želi, da bi se vsi ljudje zveličali. Klemen in Alfonz Ligvorij sta poudarjala neizmerno Božjo ljubezen in Božje usmiljenje. Ta ljubezen ga je prevzela.

Dragi verniki!

Bogoslužna molitvena revija Magnifikat, ki je prvič izšla leta 2013, obhaja sedmo leto svojega obstoja. Z nam moli redno okrog 2200 molivcev, med njimi je največ vernih laikov in duhovnikom tudi pride prav na potovanju ali pa pri maševanju. Molitev je pomemben del našega poslanstva. Radi bi vam pokazali to revijo in če to želite nam sporočite. Ponujamo vam eno revijo brezplačno – našli boste večerno in jutranjo molitev, spored božje besede za vsak dan, mašne obrazce za vsak dan in tudi kratke življenjepise svetnikov. Seznanite se z revijo, naročilnice so na pultu v avli. Tudi naši verniki laiki ga že uporabljajo in so navdušeni nad njim.

Katehetsko pastoralna šola 2020/21

To je za vse, ki želite poglobiti svoje versko znanje, želite poglobiti poznavanje sv. Pisma, se želite usposobiti za katehetsko delo, vodite birmanske in druge skupine, ste član župnijskega pastoralnega sveta, želite pomagati pri pastoralnem delu v župniji… V šolo se lahko vpišejo vsi, ki so končali 4 letno srednjo šolo. Voditeljica v Ljubljani je s. Tatjana Car tel. 031/ 679 -764 ali e-naslov Tatjana.car@rkc.si. Vpis 30.9. in 2.10. 2020 na TF. Mladi lepo vabljeni.

 

Od jutri naprej bodo vse maše ob delavnikih ob 18 uri. Vabljeni k sveti daritvi za naše zveličanje.

 

V soboto ob 8 uri vabim na srečanje vse ministrante. Vabim pa tudi nove korajžne fante, ki bi radi  služili Bogu pri sv. daritvi. Dragi starši, tudi vaša dobra želja bo dobrodošla.

 

V oktobru bomo molili pol ure pred sv. mašo. Molivci lepo vabljeni k molitvi v teh hudih časih. Tisti, ki ne morete v cerkev pa molite doma v družinskem krogu. Molitev prinaša blagoslov družini in psamezniku.

 

Veroučence vabim k rednim veroučnim uram. Nekateri še vedno dalajo kakor, da so počitnice. Starši poskrbite, da bodo otroci redno obiskovali veroučne ure in rasli v ljubezni do Boga in sveta. To je vaša dolžnost.