Oznanila župnije Škofljica, 11.10.2020

Evharistija – vrhunec župnijskega življenja

V župnijskem življenju je veliko pomembnih dogodkov, da se jih radi spominjamo, o njih morda celo poročamo v Družini ali še kje drugje. To so razne obnove, nabava zvonov ali velike obletnice. Vendar se moramo bati, da ne bi postali podobni otroku, ki se zaveda, da je dobil od botra lepo darilo, da mu pa mama kuha vsak dan in to večkrat, da mu pere in v celoti skrbi zanj, na to pa niti ne pomisli. Pa se vendar botrovi ali drugi obiski in darovi ne morejo primerjati z veličino materine ljubezni in njenega stalnega delovanja. Tako tudi mnogi župljani pozabijo, da je največje dejanje župnije sveta evharistija, maša. Ker se stalno obhaja nehajo misliti nanjo. Mnogi gledajo na mašo z vidika obreda, sicer zelo svet in skrivnosten, vendar pa le za duhovnikov obred. Navzoči tedaj molijo, mislijo na Boga ali pa se celo mnogi dolgočasijo in čakajo na konec. Znani Primož Trubar, ki je zaslužen na verskem in kulturnem življenju, se je iz maše norčeval, so jo njegovi kolegi kmalu opustili in jo imenovali malikovanje.

S tem so pokazali, da niso razumeli daritve svete maše, za kaj gre. Tudi danes se marsikakšnemu verniku podobno dogaja, kakšne velike stvari se dogajajo ne le na oltarju, ampak z njim, če se duhovno vključuje v daritev.

Prav posebej lahko poudarimo, da je čisto na poseben način med nami sam Jezus. Kakšno veselje? Koliko priprav , pričakovanja, če pride v župnijo škof ali celo papež. Tukaj pa prihaja Jezus, Kralj vesolja. Kdor to veruje ali bi mogel zanemariti Jezusov obisk med nami? Pa ni le sam, živi in poveličani, z njim smo preneseni v njegovo daritev na Kalvarijo. Ponavzočena je njegova daritev na križu. To je največje dejanje človeške zgodovine. Bog pa nam je dal možnost, da se prav te daritve udeležimo, smo pri njej navzoči in smo tudi del te daritve. Res je mašnikova služba posebna in edinstvena, vendar smo v evharistiji vsi eno. Eno samo skrivnostno bitje, katerega glava je Jezus sam, vanj pa smo vsi vcepljeni po krstu. Na to moramo misliti, potem nam ne bo težko iti k maši. Ne bo predolga. Ne bo dolgočasna in zlepa ne bomo raztreseni. Kar se dogaja na oltarju se dogaja tudi v srcih in dušah. Pri tem ne smemo misliti samo nase, na svoje moči. Sv. Duh nas povezuje med seboj, da smo žive celice. Božje življenje se preliva skozi nas kolikor smo pripravljeni sodelovati in Kristus nas preraja. Duhovno so z nami navzoči Marija, apostoli in svetniki in tudi naši rajni, ki so dosegli večni raj. Ker je krajevna Cerkev samo ena, bi bilo idealno, da bi se mogli vsi udeležiti iste evharistije. Tako bi bolj čutili in vedeli, da smo vsi starejši in mlajši, učeni in preprosti, zares eno, več kot bratje in sestre, saj se v vseh pretaka ista božja moč. Več moralno premišljevati in misliti na življenje prvih kristjanov, potem borno to lažje razumeli. Zato tudi ni vseeno, kam hodim k maši, kako sodelujem, kako se duhovno z drugim povezujem in sodarujem. Mi smo dolžniki svetu in mu moramo prinašati Kristusovo odrešenje. Obhajanje evharistije je naša največja moč in pričevanje ljubezni.

SVETI NA SLOVENSKEM Friderik Irinej Baraga (1797 — 1868) “Le eno je potrebno.”
Baraga se je tudi v Metliki posvetil z vsem srcem pastoralnemu delu —pridigam, spovedovanju. otrokom pri verouku in tako se je le počasi talil led med odnosii, Zopet pa so se zaostrili odnosi med sobrati duhovniki, Stanje pa se je še poslabšalo, ko je Baraga iz svojega denarja dal narediti nov križev pot za župnijsko cerkev in ljudi navajal na to lepo molitev.. O tem kako se tudi duhovniki zavzemajo za čaščenje Jezusovega srca je celo škof sam pisal v Rim, čeprav je bila velika večina duhovnikov še vedno pod vplivom jožefinizma in rigoristično miselnostjo v Baragovem času. Tudi njegova kolega kaplana sta se norčevala iz njega. V letu 1830 je izšel tudi njegov molitvenik Dušna paša ki je bil pozneje še večkrat ponatisnjen. Prevedel je tudi dvoje knjig. V zadnji je tudi zapisal od kod prihaja niegova moč: V obiskovanju presvetega Rešniega Telesa najde vsaka duša največjih milosti, najmočnejših pripomočkov za večno zveličanje in največje veselje. V Metliki je končno dozorel Baragov sklep za odhod v misijone in to je tretji pomemben mejnik v njegovem življenju. Za misijone se je Baraga odločil, ko je prebral knjižico kakšne so razmere v škofiji Cincinati v ZDA na prostranem ozemlju delovalo le 18 duhovnikov. To je bilo ozemlje poseljeno z Indijanci. Knjižica ga je pretresla v dno duše.  Razumel jo je kot Božji klic. Že v letu 1829 je prosil škofa, da bi mu pustil oditi. Ko je leta 1830 v septembru prejel potrdilo za sprejem v škofijo Cincinati, je tudi škof Wolf ugodil njegovi prošnji. 0b tem je škof zapisal: »Kot kaplan ste se neprestano trudili za duše, jim oznanjevali božjo besedo in jih spovedovali. Pri tem svetem opravilu ste se odlikovali z zrelostjo duha, umerjenostjo. pobožnostjo, usmiljenjem do ubogih revežev in z brezmadežnim živlienjem, tako, da ste si pridobili spoštovanje pri duhovščini in tudi mojo naklonjenost. S takšno popotnico se je Baraga podal novemu poslanstvu naproti. Slovo od vernikov je bilo ganljivo- zadnjo nedeljo v oktobru.

Iz oči v oči z Jezusom

Po obedu se je Jezus pogovarjal s Petrom iz oči v oči. Prav to mi doživljamo pred Najsvetejšim. Jezus me gleda, jaz in on morava postati eno srce. Vprašal je Petra po ljubezni, tudi mene sprašuje prav to in kaj mu bom odgovoril. Peter se mora nenehno usposabljati za ljubezen in tudi jaz sam. Za to bomo imeli v soboto veliko priložnost, da pokažemo ljubezen ob čaščenju sv. RT.

Spored:

Od 8 — 9 ure Gumnišče, Zalog, Drenik, Gorenje Blato, Glinek;

ob 9 uri bo sv. maša

od 10 — 11 ure Klanec, Primičeva, Ob potoku, Malnarjeva, Pod hrasti

od 11 do 11.3o otroci od 1 do 4 razreda;

od 11.3o do 12 ure od 5 do 9 razreda;

od 12 do 14 se češčenje prekine

od 14 — 15 od križišča /kapelice/ proti Ljubljani — vse ulice

od 15 do 16 ure celotna soseska Lanišče

od 16 do 17 ure razne skupine v župniji in vsi, ki se prej niste udeležili Čaščenja.

Ob 17 uri bo sv. maša. Hoditi za Jezusom prinaša blagoslov.

 

Praznik posvetitve cerkve /12.10. /

Vsako leto obhajamo spomin posvetitve cerkve. To je 12 oktober, saj je bila ta dan cerkev posvečena in se je v njej darovala prva sv. daritev. Jezus se je daroval na oltarju križa za vse žive in mrtve farane naše župnije. Naša cerkev je bila izročena v varstvo sv. Cirila in Metoda in tudi celotna naša župnija. V nedeljo bo sv. mašo vodil g. dekan Izidor Grošelj tudi župnik v župniji Šentvid pri Stični. Vabljeni.

Godovi in mašni nameni 12.10. — 18.10. 2020

pon. Maks za + Marija Goršič, 7 dan, ob 18 uri

tor. Koloman…..za + Ana Hiti, ob 7.3o zj

sre. Kalist za + Tjaša Gril, ob 18 uri

čet. Terezija…za + Franci Perovšek in starše Doberšek in Perovšek, ob 18 uri

pet. Marjeta…za ++ starše Podpečan, brata Mirana, ob 18h

sob. Ignacij za + Miran Gradišar in ++ Gradišar. ob 9h

za ++ Boh – Pece, ob 17 uri

ned. žeg.n .ob 8 uri za žive in mrtve farane

ob 10 uri za vse žive in mrtve dobrotnike naše cerkve

 

Čiščenje učilnic — to delo opravlja 8 in 9 razred.

Letošnje srečanje razvezanih bo 17.10.2020 sv. Marko na Markovcu Kvedrova 17 Koper, pričetek ob 10 uri. Pridi!

Ob žegnanju obhajamo tudi misijonsko nedeljo. Pridi!