Oznanila župnije Škofljica, 18.10.2020

ŽUPNIJA V  SODOBNEM OBNEBJU

Vsaka župnija danes postaja misijonska. Ta način pa zahteva tudi novo preobrazbo struktur, še prav posebej to zadeva župnijo, občestvo zbranih okoli mize Božje besede in evharistije.

Župnija ima v sebi dolgo zgodovino in ima v življenju kristjanov temeljno vlogo. Že pri apostolu Pavlu bi to lahko zasledili. Apostol Pavel je ustanavljal mala občestva, kot obliko domače Cerkve. V teh »hišah« lahko zaznavamo porajanje prvih župnij. Od vsega začetka je bila župnija odgovor na pastoralne potrebe: ponesite evangelij ljudstvu z oznanjevanjem in obhajanjem zakramentov.

Župnija je hiša sredi hiš. Ustreza logiki učlovečenje Jezusa Kristusa, delujočega v skupnosti. Predstavljena je z vidnim znamenjem, s stavbo bogočastja, je znamenje stalne navzočnost vstalega Gospoda sredi svojega ljudstva

Župnija je povabljena, da se spopada s svojskimi značilnostmi sodobnega časa – sveta, v katerem je vedno bolj prisotna mobilnost in digitalna kultura. Vse to pa je razširilo tudi meje bivanja. Življenje se razvija v globalno in pluralno vas – digitalna kultura spreminja pojmovanje. Župnija se srečuje s tem obnebjem. Izgublja pa se vez z ozemljem na katerem vernik živi. Pojmovanje prostora, jezika, obnašanje ljudi, najbolj pri mlajših rodovih pa se nepovratno spreminja. Poleg tega pa prihaja do nenehnega razvoja tehnologije, vse to pa prinaša tudi spreminjanje dojemanje prostora in časa

Vse to pa prinaša, da se vez z ozemljem župnije vedno bolj izgublja. Virtualni svet pa daje nevarnost – svet brez obveznosti, brez odgovornosti do lastnega obnebja – župnije.

Vse te kulturne spremembe in spremenjeni odnosi do ozemlja župnije, je v Cerkvi prisotnost sv. Duha,  ki vodi , da gledamo na stvarnost z božjimi očmi, v luči edinosti in občestva. Nujno je torej, da se vse božje ljudstvo odpre vabilu sv. Duha, da bi prišlo do pomladitve obraza Cerkve.

SVETI  NA  SLOVENSKEM

Friderik Irenej  Baraga (1797 – 1868)

»Le eno je potrebno.«

Baraga je odšel iz Ljubljane 29 oktobra 1830 preko Pariza. V La Havre se je vkrcal na poštno jadrnico in odpotoval v ZDA. Po mesečni vožnji je Baraga prispel v New York in se v naslednjem letu predstavil novemu škofu v Cincinatiju Fenvicku. Škof ga je najprej poslal med nemško govoreče vernike. Znal je več jezikov. Kmalu je postal znan po vsej škofiji zaradi pridig in spovedovanja. Med tem časom pa se je vestno pripravljal za delo med Indijanci.

Že prvo leto je moral med Indijance iz rodu Otavcev ob Michiganskem jezeru. Sestri Amaliji je pisal, sedaj se mi želja izpolnila. Živim med ubogimi Otavci in nekristjani. Sem edini misijonar, ki živim med Indijanci. Na tem področju je deloval od leta 1833 – 1835. Živel je v skrajno revnih razmerah. Stanovanje je leseno in krito z drevesnim lubjem. Pozimi je veliko mraza. Moja peč mora stalno goreti in še plašč imam oblečen. Zaradi mraza in dolgih zim je moral svoje misijonsko delo opraviti povečini v poletnih mesecih. Na svojem misijonu je gradil tudi šole in je tako poučeval otroke in tudi starejše kako naj obdelujejo polja in vrtove. Tu je izdal še molitvenik  – prva tiskana knjiga v jeziku Otava.

NCNG  +  Marija Goršič

Kristus je zanesljivo jamstvo, da s smrtjo ne bomo zdrknili v neznano, temveč stopili  v deželo živih. »Tam bomo počivali in gledali, gledali in ljubili, ljubili in živeli, in vse to brez konca, pravi sv. Avguštin.

Kdor veruje v Kristusa, bo živel, tudi če umrje. Hvala vsem, ki ste darovali namesto cvetja na grob.

Misijonska nedelja 

Dati Bogu kar je božjega ali pa biti misijonar, biti oznanjevalec veselega oznanila. Mnogi enačijo misijonsko dejavnost samo – živeti v nerazvitih deželah ali pa pomagati deželam, ki so v pomanjkanju. Bog je poslal svojega Sina, Sin pa je poslal svoje učence. Vsi smo v to vključeni. Možnost delovanja ima vsak v svojem okolju – družini, kraju, na delovnem mestu, svoji domovini. Dela ne bo zmanjkalo. Molimo za misijone.

Premik ure v soboto

Iz sobote na nedeljo bomo urne kazalce pomaknili za eno uro nazaj.

 

Po naredbi vlade, zdravnikov in slovenskih škofov je trenuten obisk maše odsvetovan zaradi hitrega širjenja koronovirusa..

 

Škofje pa vse vernike prosijonaj v tem času  spremljajo sv. daritev po TV ali radiju. Vsaka družina naj se pripravi na spremljanje sv. maše v domačem okolju in naj se v duhu povezujejo z vso župnijsko skupnostjo.

 

Otroci bodo imeli veroučne ure kar doma. Zato proosim vse veroučence in njihove starše, da mi pošljo svojo e pošto na e pošto skofljica.zupnija@siol.net . To velja za drugi, tretji, sedmi, osmi in deveti razred. Napišite to čimprej.