Oznanila župnije Škofljica, 24.10.2020

Navodila slovenskih škofov

Ob upoštevanju državnih predpisov in seznanitvi  pristojnih državnih ustanov, ter z namenom preprečitve širjenja epidemije Covid 19 in ohranitve zdravja vernikov slovenski škofje ordinariji sprejemamo naslednja navodila

a/ Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane. Dovoljene so zasebne maše duhovnika brez vernikov.

b/Zaradi izrednih razmer lahko verniki prejmejo sveto obhajilo izven obreda sv. maše –pri nas ob delavnikih ob 18.3o in ob nedeljah ob 9 uri, lahko podelijo posameznikom ali pa družinam, prejmejo oznanila in darujejo za potrebe Cerkve.

c/Dovoljeno je pristopati samo zdravim vernikom – brez prehlada, ne kašljajo in ni povišana telesna temperatura.

č/Vsak, ki vstopi v cerkev je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge  javne prostore.

d/Razkužiti roke, nadeti zaščitno masko in ohranjati 2 metra medsebojne razdalje.

e/Priporoča se, da imajo vsi duhovniki in verniki na telefonu nameščene aplikacijo #Ostani zdrav.

f/spovedovanje je dovoljeno v večjih prostorih, če pa je v spovednici mora biti dovolj velika oddaljenost in  vmesna folija in čiščenje in prezračevanje.

g/Krsti, poroke, birme in druge župnijske slovesnosti  so preloženi na čas , ko se bo epidemiološka slika izboljšala, ko o preklican vladni odlok.

h/Cerkveni pogrebi so dovoljeni z upoštevanjem državnih navodilih.

i/Kateheza  /verouk/ se za vse razrede do nadaljnjega izvaja na daljavo. Tudi druga župnijska srečanja se izvajajo na daljavo

j/Verniki, ki se ne bodo udeležili nedeljske svete maše, naj le to spremljajo  po medijih, prejmejo duhovno obhajilo, posvetijo čas molitvi, branju božje besede ali dobrim delom. Če je mogoče se udeležijo sv. maše med tednom

k/Ko ne moremo v cerkev imamo veliko priložnosti spremljati mašo tudi  po TV Slovenija, TV Exsodus, po radiju Ognjišče ali tudi po raznih lokalnih TV postajah ali radijskih postajah.

l/Na praznik Vseh setih 1. novembra in spomina na verne rajne, 2. novembra, letos na pokopališčih in v cerkvah niso dovoljena bogoslužja ali blagoslovi z udeležbo  vernikov. Prav tako ni dovoljena organizirana molitev vernikov. Duhovnik naj sam blagoslovi pokopališče in povabi vernike, da v domačem krogu molijo za rajne /npr. rožni venec, litanije, berejo sv. pismo..,/.

m/Do nadaljnjega  je pri bogoslužju prepovedano sodelovanje cerkvenih pevskih zborov in ostalih glasbenih skupin. Prav tako so prepovedane pevske vaje.

n/Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju , da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena

o/Škofje vabijo vse vernike, duhovnike, redovnice in razna laiška gibanja, naj okrepijo molitev za zdravje, bolnike, zdravstvene delavce, za blagoslov našega naroda ter konec epidemije.

p/Vse pastoralne delavce prosimo, da navodila objavijo v krajši obliki, v oznanilih ali na spletnih straneh.  Več glejte na https://katoliska-cerkev.si

                                                                     Vaši slovenski škofje

SVETI  NA  SLOVENSKEM

Friderik Irinej  Baraga (1797 – 1868)

»Le eno je potrebno.«

 

Na novi misijonski postaji ob Veliki reki se je Baraga srečal z novo veliko težavo. Indijanci so tu prodajali belo krzno, da so ga od njih doil8i pa so Evropejci seboj prinašali močno žganje. V letu 1835 je Baraga odšel med Indijance Očipve. Njegovo področje delovanja je bilo zelo veliko  – med La Pontom – sv. Marije in Leansom. Baraga sta prav posebej pestila dva problema: pomankanje duhovnikov in pomankanje finančnih sredstev. Baraga je v tem času tudi veliko pisal – nabožne knjige, molitvenike in tudi slovnico za jezik Očipvejcev. To je prva slovnica v tem jeziku na 622 straneh. Slovnica je izšla leta 1853.

Baraga se je za potrebna sredstva obrnil na misijonske družbe v Evropi. Evropo je obiskal kar dvakrat in to s prav tem namenom, da si pridobi duhovnikov in denarnih sredstev za svoj misijon. Prvič je prišel domov v letu 1836/37 in drugič, ko je bil že apostolski vikar za Gornje Jezero v letu 1853/54. Žetev – bira, ki jo je dobil je bila velika – dobil je lepa gmotna sredstva in še 11 duhovnikov se mu je pridružilo za njegov misijon. Nekaj jih je ostalo z njim, drugi pa so se vrnili domov ali pa odšli drugam. Škof Rese ga je leta 1838 postavi za generalnega vikarja za celotno državo Winsconsin .

Baraga je leta 1843 ustanovil še en novi misijon v L Ansu. Tu je zgradil tudi nekaj hiš, šolo in celo prodajalno, da nebi Indijance izseljevali in vsaki družini dal da obdeluje 12 ha zemlje.

Baraga je bil kmalu po zboru Ameriških škofov imenovan za apostolskega vikarja za Gornji Michigan s sedežem v Sault Ste. Marie. Za škofa je bil Baraga posvečen  1. novembra 1853 v Cinncinatiju. Za svoje škofovsko geslo si je izbral  besede: »Le eno je potrebno«.

Veliko dela je imel z svojo škofijo, ki je bila v ustanavljanju, poleg tega pa so mu sosednji škofje dali še vse Indijance v njihovih škofijah. Področje njegovega dela je bilo zares veliko. Bil je eden , ki se je naučil jezika Indijanskih plemen.   /se nadaljuje/

Krašenje je v službi bogoslužja

Prvo in glavno liturgično pravilo, ki mu je podrejeno krašenje bogoslužnega prostora, je: cerkve in drugi kraji morajo biti »za izvrševanje svetega opravila tako urejeni, da bodo verniki zares mogli dejavno sodelovati«. /URiM 288/.

Kot prostovoljke in prostovoljci so se izkazali: Skubic Boža, Kržič Darinka, Blatnik Ina, Etling Milena, za rože so darovali – Blatnik Fani, Mikulčič Francka, čiščenje učilnic – Erik Gruden in Mojca Gruden. V naslednjem mesecu so pristopili k čiščenju – Strgar Marijana, Matevž, Lucija, Julija, Benjamin, Zalar Danica, Gracar Olga, Kovačič Simona, Bitenc Dragica, Anžič Marija, Pirnat Magda, Pirnat Anica, Pirnat Ana, Ciperle Brigita, Simon, David – Izak, Andrej, Strgar Marija in še naslednji teden: Černič Zdenka, Pirnat Ana, Pirnat Magda, Pirnat Ančka – Faconova, Strgar Marija, Matevže, Marijana, Julija, Lucija Benjamin, Anžič Marija, Perovšek Joži, Kovačič Simona, Ciperle Brigita, Simon, Andrej, Bitenc Dragica, Zalar Danica /se v prihodnje nadaljuje/.

Godovi in mašni nameni 26.10. – 1.11. 2020

pon. Lucijan…za + Branko Tomažič, obl. ob 18 uri

tor.   Sabina….za zdravje v čast MB, Gum. ob 19h

sre. Simon…..za zdravje v družini, ob 18 uri

čet.   Mihael….za zdravje in uspešni študij, ob 18 uri

pet.  Marcel….za + Milka Nared, obl. ob 18 uri

sob.  Volbenk…za + Lado Kovačič, ob 18 uri

ned.  Vsi sveti…ob 8 uri za žive in mrtve farane

                      ob 10 uri za ++ priporočene v molitev

 

Še vedno prosim veroučence, da pošljejo svoje e-maile.

Danes teden bo slovesni zapovedani praznik Vseh svetnikov. Sv. maša bo ob 8 in ob 10 uri. Popoldanskega bogoslužja ne bo in ne skupnega blagoslova grobov zaradi epidemije. Duhovniki bodo brez udeležbe vernikov blagoslovili pokopališča.

 

Novembrska pisma dobite na mizici pred cerkvijo, tudi tednik Družina, Ognjišče, oznanila, podobico z molitvijo za zdravje.

 

Letos na praznik Vseh svetnikov ne bomo molili v cerkvi, škofje pa nas prosijo da molimo doma po domovih za rešitev pandemije in vseh bolnih. Z zvonenjem ob 17 uri vas bomo spomnili na molitev. Povežimo se v skupni prošnji k našemu nebeškemu Očetu.

 

O samem praznovanju lahko več preberemo tudi na oglasni deski zunaj cerkve ali pa v avli naše cerkve.

 

Kdor želi prejeti sv. obhajilo, po večerni maši ob 18.3o in ob nedeljah ob 9 uri. /v skupini po šest ali pa družinsko.

 

V novembru čistijo cerkev iz vasi Zalog in Glinek. Dogovorite se med seboj in si tudi pomagajte. Hvala dosedanjim sodelavcem iz Klanca.

 

Možje in fantje so v petek pospravili šotor. Letos nam je kar dobro služil. Hvala možje za delo, ki ste ga opravili z dobro volje in željo pomagati skupnosti. Bog plačaj!