Prejem svetega obhajila in spremljanje svetih maš po internetu, TV in radiu

 

Prejem svetega obhajila v naši župniji je vsak dan med tednom ob 18.30 in ob nedeljah ob 9. uri. Prosimo, da upoštevate vse zaščitne ukrepe: obvezna je uporaba maske in razkuževanje rok ter ohranjanje primerne razdalje. V cerkvi se lahko nahaja samo šest ljudi naenkrat, oziroma ena družina naenkrat. Po kratki molitvi zahvale prosimo, da se ne zadržujete v cerkvi ali njeni okolici.

Preden pristopite k obhajilu, sami zmolite molitev kesanja in Očenaš in se po prejemu kratko zahvalite za prejeti zakrament.

Povabljeni, da spremljate sveto mašo preko interneta, TV ali radia.