Oznanila župnije Škofljica, 1.11.2020

 

BREZMADEŽNA OB  TVOJI  ROKI

 

 

Bojim se za zaklad nebeški…

Skoz zastrupljeni zemski mrak

v zdrobljivi ga posodi nosim…

Kam naj usmerim svoj korak?

Hodiva skupaj! V tvojem varstvu

ne bo me groza spolzkih stez,

Brezmadežna, ob tvoji roki,

po tvojih potih – do nebes!

          /odlomek – Elizabeta Kremžar/

Na obisku pri neki družini sem stopil v sobo mladega človeka. Stena nad mizo je bila polna slik ljudi, ki jih je ta mladi človek občudoval in cenil. Vendar te slike niso bile razmetane. Presenetilo me je, ko sem zagledal v središču Kristusa, vse ostale slike pa so bile razporejene krog njega. Videl sem, da fant najbolj ceni Kristusa. Zato ga je postavil na prvo mesto: v središče vsega. Po obrobju pa sem videl tudi slike ljudi, ki nimajo s Kristusom nobenega opravka. Vendar je fant na njih odkril nekaj, kar ga priteguje. Zato je tudi te slike postavil v to svojo kompozicijo in jim s tem odredil določen odnos do Kristusa.

Spominjajmo se naših rajnih bratov in sester pri sv. mašah in pri naših vsakdanjih molitvah:

za++ iz družine Trtnik

za ++ iz družine Zajc

za ++ starše Ivanka in Karla Skubic

za + mama Gabrijela

za ++ rodbino Krnel – Pivka

za ++ Mavec

za ++ Mazi

za ++ Žnidaršič

za ++ Kraškovic

za ++ Golobič

za ++ Oven

za ++ Erjavec

za ++ Potokar

za + Ivan Strgar

za ++ družino Strgar

za + Anton Pirnat

za ++ družina Pirnat

za ++ družina Okoren

za ++ družina Lani

za + Antonija in Vinko Štrubelj

za + Ivan Strgar

za ++ Štrubelj

za ++ Bolta

za ++ Perčič

za vse ++ pozabljene

za + Janežič Jože in Ana iz Magdalenske gore

za + Sattier Ljudmila in Giovani

za + Franc Gruden, Klanec

za + Flajnik Vilma

za + Alojzija Valentinčič, Klanec

za ++ starše Gruden, Klanec

za + brata in sestri, Klanec

za + Angela Franc Erjavec

za + Ladislav Pečnik

za + Helena Žandar

za + Anton, Janez, Ana Menard

za + Alojzij Švigelj

za ++ starše Švigelj

za ++ Marija, Franc Hribar

za + Anica in Ivan Tanko

za + Frančiška in Franc Mlinarič

za + Gruden Franc, Klanec

za ++ Gruden Alojz, Helena, Lojze

za ++ Ivančič Julijana, Janko

za + Janez, Marija Skubic

za vse++ Skubic /Balentove/

za vse duše v vicah

za + Ivan, Rozalija Strle

za + Jože Hrovat

za ++ starše Hrovat, Kamni vrh

za + Marica Novak

za ++ Gregorjeve

za ++ Kovačičeve

za ++ Hermanove

za ++ Novak – Kanada

za + Jože Slokar

za++ sorodnike

za + Marija Lani

za + Karel Lani

za + Janez Zagorc

za + Janez Samec

za ++ starše Samec

za + Dolinšek Jože

za + + Sečnik

za++Košnik

SVETI  NA  SLOVENSKEM

Friderik Irinej  Baraga (1797 – 1868)

»Le eno je potrebno.«

 

Za mnoge Indijance je Baraga ostal edini duhovni pastir. Poznal je njihov jezik. Kot takega so ga povsod sprejemali z izrednim spoštovanjem. Posebej je v tem času skrbel tudi za duhovnike, ki so delovali med Indijanci. Veliko se je posvečal tudi priseljencem, ki so prihajali iz različnih narodnosti, tako je imel kakšen dan pet različnih pridig v raznih jezikih.

  1. aprila 1857 je Baraga iz Rima prejel obvestilo, da je papež Pij IX njegov vikariat povzdignil v redno škofijo. Po nekaj letih je Baraga in po prigovarjanju duhovnikov škofijski sedež prenesel iz Sault Ste.Marije v Marquette, ki je bil v središču škofije in imel boljše prometne zveze. Duhovnikov ni imel dovolj zato je še sam marsikdaj opravljal povsem dušnopastirska dela še posebej med Indijanci.

Naporne poti, ki jih je premagoval večinoma peš, pa celo s krpljami na nogah, pogosto prenočevanje pod milim nebom tudi pozimi in revna prehrana so njegove fizične moči pešale, nikakor pa mu niso vzele duhovnega elana in pomoči za Indijance.

  1. oktobra 1866 se je v Baltimoru udeležil zborovanja škofov ZD Amerike in že čez dva dni so ga našli ob vznožju stopnic škofijskega doma, ko ga je zadela delna možganska kap. Po nasvetu naj bi ostal v Baltimoru, a ga je njegovo srce gnalo na njegov misijon med svoje rojake. Takoj je tudi zaprosil za pomožnega škofa in je še s skrajnimi močmi opravljal najnujnejša dela v škofiji. Bližal se je njegov dan odhoda s tega sveta. Bog ga je poklical na dan Jezusovega imena 19. januarja 1869.

Ob pogrebu je bilo nekaj škofijskih duhovnikov. Škofje od drugod niso prišli, ker je v tistih dneh zavladal velik mraz, bili so veliki zameti in tudi snega je bilo izredno veliko. A kljub temu je bila stolnica polna ljudstva in ni mogla sprejeti vernikov vseh različnih narodnosti, veroizpovedi in prepričanj, ki so se želel posloviti od najuglednejšega moža Združenih držav Amerike.

Krašenje je v službi bogoslužja

Cilj liturgične reforme po drugem vatikanskem koncilu je bogoslužje tako urediti, da bo vodilo k dejavnemu in polnemu sodelovanju vernikov. To pa ni bilo potrebno samo za duhovnike temveč za vsakega vernika, ki v cerkvi opravlja kakšno posebno nalogo. Jasno je torej, da so to tudi krasilci bogoslužnih prostorov in je dobro, da odkrivajo  – poglobijo svoje znanje o bogoslužju:

Kot prostovoljci in prostovoljke so se izkazali:

Černič Zdenka, Pirnat Ana, Pirnat Ana (Faconova) Bitenc Dragica, Strgar Marjana, Strgar Matevž. Ciperle Brigita, Anžič Marija, Perušek Joži, Zalar Danica, Kovačič Simona, Ciperle Simon in Andrej, Ciperle Brigita, Ciperle David Izak, Strgar Matevž, Strgar Marija, Pirnat Magda, Zalar Dani, Mehlin Branka – darovala za cvetje, Pirnat Ana, Pirnat Ančka /Faconova/, Pirnat Magda, Černič Zdenka, Zalar Danica, Bitenc Dragica, Kovačič Simona, Strgar Marija, Strgar Matevž, Kraškovic Urška z otroci.

Godovi in mašni nameni:  2.11. – 8.11. 2020

pon. Verni rajni….za rajne brate in sestre, ob 18 uri

tor.    za + Janez Belcijan, obl. ob 7.3o zj.

sre. Karel……..za + Marija Goršič, 30 dan, ob 18 uri

čet.   Zaharija…..za + Anton Hosta, ob 18 uri

pet.   Lenart…….za + Edvard Krampelj, obl. ob 18 uri

sob.   Vinko…….za + Stane Narobe, ob 18 uri

ned.   zahvalna….ob 8 uri za žive in mrtve farane

 

Prošnja – papir in plastiko mečemo v rumeni kontejner, zelenje ali veje in druge stvari pa v črni kontejner. Listje, ki ga pometemo ali spihamo v  bližnji gozd.

 

V petek je prvi petek in kolikor bo primerno bom obiskal bolne brate in sestre.

 

Še vedno prosim za elektronske naslove 8 in deveti razred. Storite to čimprej!!

 

Molimo v novembru za naše umrle brate in sestre, ne pozabimo na velike preizkušnje sveta. Naj nas molitev usmerja tudi k pravilnemu ravnanju v vsakdanjem življenju. To je tudi pot svetosti.

 

V novembru bodo čisitili cerkev iz Zaloga in Glinka. Dogovorite se za uspešno čiščenje. Hvala Klančanom.

 

Danes zvečer bomo ob 18 uri zvonili z zvonovi s prošnjo, da bomo doma molili v krogu domačih, v krogu družine. K temu nas vabijo tudi naši škofje. Z molitvijo pomagajmo prebroditi krizo epidemije.