Oznanila župnije Škofljica, 8.11.2020

 

DUHOVNI SONET

 

Moj čas se božjega vse bolj dotika,

na njem so dnevi plima in oseka,

iz mesecev in let se zgrinja reka

od včeraj v danes, kje je tu razlika?

Najemnika se vidim, ne lastnika,

ki se pogodba mu vse bolj izteka,

podpis velja, a mož se opoteka,

steguje dlan za tem, kar se izteka.

Moj bog, kako je hrepenenje živo,

kako spomin iz čutnega se hrani,

da šel bi  in zoral nekdanjo njivo!

Pozabi, nisi prvi med zemljani,

ko smrt potrka, je ne sodi krivo,

saj veš, pravica je na njeni strani.

 /Andrej Capuder 1942 – 2018/

O Bog, Gospodar vesolja in naš Odrešenik, ki ljubiš vsakega človeka brez izjeme. Priporočamo ti tvoje služabnike, ki so šli pred nami v večnost. Spominjamo se jih v naših molitvah.

za ++ Kastelic – Zalog

za ++ Rajšp

za ++ Fluher

za + Marija Gruden

za + Josip, Jože Gruden

za +  Iva Vukotič

za + Alojz Tome

za ++ starše Gruden

za ++ starše Groznik

za ++ Jerebove

za ++ Černetove

za + Perka in Metod Gruden

za + Marjan Kraljič

za ++ družina Trontelj

za + Anton in Marija Kraljič

za + Franc in Frančiška Černe

za vse ++ iz družine Trontelj

za + Edija in Ano Primc

za ++ Franc, Jože, Marija, Jerca Anžič

za ++ Ana, Franc, Jože, Jožko Keber

za ++ Neža, Janez, Jože, Vencelj, Alojz Perovšek

za + + Malnarjeve

za + Lado Kovačič

za ++ Kovačičeve

za ++ Golobove

za ++ Hočevar

za ++ Mulh

za ++ stare starše Goršič

za ++ starše Goršič

za ++ starše in brate Škufca

za ++ starše in brate Škrjanc

za ++ iz družine Pešec

za ++ Kastelic – Škofljica

za + Jožica Fabijan

za + Karli in Anton Gorišek

za + Hilda Kraškovic

za ++ Kraškovic

za ++ Podlogar

za ++ Gorišek

za ++ Hiti

za ++ starše Trtnik

za + Ivanka Potokar

za ++ starše Zupančič

za + Ivan Zupančič

za ++ iz družine Zupančič

za + Silva Česnik

za ++ Škerjanc

za + ata in mamo Goršič

za ++ stare starše Goršič

za ++ Verbičeve

za + Kajo Bučar

za ++ iz družine Palčar

za ++ iz družine Cimerman

za + Jože Križman

za ++ iz družine Križman

za + Julijana Mehle

za ++ iz družine Koželj Mehle

za zdravje in mir doma in v svetu

za ‘+ Jože Anžič

za + Franc, Marija, Jerca Anžič

za + Franc, Marija, Primož Erjavec

za + Erjavec Ana , Jože

za + Alojz Kovačič

za + Brglez Marija, Ivanka

za + Jože Perovšek

za + Andolšek Alojz

za + Ana in Leopold Marinčič

za ++ Marinčič

za ++ Ramovš

za + Petra Miiller

za + Jožica Perčič

za + Franka Erce

za + Cilka Kern

za + Angelca Ocepek

za + Janez in Antona

za ++ Lunder

za + Jožefa Adamič

za + Stane in Tomaž Novak

za ++ starše Pirnat

za ++ Marolt

za + Maze M. O Donnell

za + Stanislav in Antonija Bozja

za + Ana Špolar

za +Andreja Sever

za ++ Štefancove

za ++ Erjavec

za ++ Zupančič

za + Antonija, Janez Skubic

za ++ rodbino Boltežar

za + Marija, Franc Hribar

za ++ Tominčeve

za + Janko Oblak

za ++ slovenske vojake

za + Jelka Hrib

 

SVETI  NA SLOVENSKEM

Janez Frančišek Gnidovec (1873 – 1939)

Apostol molitve in trpljenja

 

Nobelova nagrajenka Mati Terezija je rekla o škofu Gnidovcu: »Naš škof Gnidovec je bil svetnik. Vsi smo ga klicali s tem imenom.« Sama je že dosegle oltar svetosti, mi pa prosimo, da bo Gnidovec kmalu tudi naš veliki priprošnjik pri Bogu – z molitvijo in prošnjami za pomoč.

Janez Gnidovec se je rodil kot tretji otrok 29.septembra 1873 v vasi Veliki Lipovec, v župniji Ajdovec ob robu Suhe krajine. Takoj naslednji dan je bil krščen v župnijski cerkvi sv. Trojice v Ajdovcu. Ko je bil star sedem let je izgubil mamo in ko je bil star 19 let je umrl še oče. Od devetih otrok iz dveh zakonov so kar trije postali duhovniki /Janez in Karel iz prvega zakona in Anton iz drugega zakona/. V šolo je hodil doma, v Novem mestu in v bogoslovju v Ljubljani. V duhovnika je bil posvečen  23. julija 1896 n naslednjo nedeljo je imel novo mašo v domači župniji Ajdovcu.

Kaplan je bil v Idriji in Vipavi, kjer so ga verniki sprejeli z velikim veseljem. Bil je skromen in velik častilec sv. Rešnjega Telesa. Škof Jeglič, ga je poslal na študij na Dunaj. Na Dunaju je tudi napravil doktorat. Ob vrnitvi ga je škof Jeglič imenoval  za ravnatelja Škofijske klasične gimnazije v Šentvidu in je tu ostal do leta 1919.

NCNG  + Justina Kolenc

»Svojo dlan je odpirala ubogemu in potrebnemu podajala roke /Modr. 31,20/.Za otroke je imela njena hiša še poseben čar…

Darovali za cerkev in maše: Janko Strgar z družino, Ana Pirnat – Faconova, Brigita Ciperle z družino, Ana Pirnat, Primičeva 38 in Metod Podržaj z družino. Bog povrni vsem dobrotnikom.

+ Cimerman Franc  Janislav Strgar z družino

+ Tone Štrubelj – Marija Strgar za družino

V hvaležnosti in molitvi se spominjamo naših bratov in sester.

Krašenje in čiščenje cerkve

Za krasilce in čistilke je dobro, da poznajo različne oblike  bogoslužja, saj se v bogoslužnih prostorih obhajajo maše in tudi drugi zakramenti in blagoslovi. Seveda je potrebno, da pri tem sodelujejo vsi – vsa skupina.

V letu 2019 so še sodelovali: Železnik Slavka, Fink Sara, Vršič Anica, Lavka Fani, Fink Sara x2, Fink Damjana x 4, Lavka Fani x 3, Železnik Slavka, Železnik Tine, Železnik Maruša, Zupančič Marko, Vršič Anica, Fani Lavka, Fink Sara, Fink Damjana, Železnik Uroš, Pangerc Damjan, za cvetje so darovali Pepca in Jelka Pangerc, Majda Rot, Justi Podržaj, Luka Zajc, Marči Jordan, Marija Ambrožič, Sandi Novak, Darinka Draginc, Miler Tone in Marija Jambrovič. Vsem, ki ste skrbeli za lepoto cerkve in okolice Bog povrni!

Godovi in mašni nameni 9.11. – 15.11. 2020

pon. Ursin……….za + Janez Samec, obl. ob 18 uri

tor.    Leon………po namenu sv. očeta, ob 7.3o zj

sre. Martin………za + Pranić Kata, ob 18 uri

čet.   Jozafat………za uspešen študij v čast sv. Duhu, ob 18 uri

pet.   Stanislav…….za + Ana in Leopold Marinčič, ob 18 uri

sob.   Nikolaj………za + Karli Gorišek, ob 18 uri

ned.  33 ned. m. let…ob 8 uri za žive in mrtve farane

Škofijska Karitas Ljubljana vas tudi to jesen vabi, da se priključite akciji Stiska. Hočemo pomagati ljudem pri plačilu osnovnih življenjskih stroškov. Pomagate lahko z enkratnim plačilom ali pa postanite redni  darovalec za mesec 3,oo€. Položnice so vam na voljo v avli.

Ti nisi sam – teden zaporov – Kaj lahko kot posameznik storim za zaprte – molim, naredim dobro delo…

 

Radio Ognjišče vsak večer ob 19 uri prenaša sveto mašo iz ene od cerkva – ljubljanske, mariborske ali koperske cerkve. Po maši se moli rožni venec – pridružimo se molivcem za rešitev zdrvstvene, moralne, gospodarske in verske krize. Na ta način bomo mnogim pomagali in tudi sebi. Vabljeni.

 

Držimo se predpisov, ki nam jih posreduje država, škofje in zdravstveno osebje.

 

Hvala vsem, ki ste darovali za zahvalno nedeljo razne pridelke in stem okrasili tudi oltarno mizo. Hvala vam za vso izkazano pomoč med letom. Hvala za darove, ki jih namenjate naše župnijski skupnosti.