Oznanila župnije Škofljica, 6.12.2020

 

TREBA  JE  PRIPRAVITI POT  BOGU

 

Zgodba govori o kralju, ki je imel dvornega norčka. Dolgo leta se je norček trudil, da bi zabaval gospodarja. Nekoč se ga je kralj že naveličal in mu v svojem razpoloženju podal svoje kraljevsko žezlo. Lahko ga podariš naprej, če boš našel koga, ki je bolj neumen kakor ti. Čez nekaj časa je kralj hudi zbolel. K svoji postelji je poklical tudi norčka. Rekel mu je: »Odšel bom, poslavljam se.« Norček ga je vprašal: »Na kakšno potovanje se odpravljaš?« Kralj mu je odvrnil: »Na dolgo potovanje.« Norček ga je vprašal: »In kdaj se boš vrnil?« »Ne bom se vrnil,« je odgovoril kralj. »In kaj si pripravil za to potovanje?« ga je vprašal norček. »Ničesar,« je žalostno odgovoril kralj. »Za vedno odpotuješ, pa nisi ničesar pripravil? Na vzemi žezlo. Našel sem nekoga, ki je bolj neumen kot jaz!« /Drobne zgodbe za dušo str. 135/.

Katekizem že na začetku pove, da je prva človekova naloga na zemlji, da spoznava in sprejema Boga, tako, da ga ljubi. Poklicani smo, da Bogu zaupamo vse svoje srce, da bomo božič doživeli kot vesel praznik tudi v svojem srcu. Da bomo doživeli božični mir.

Odgovor na dramo človeštva  – Marija

 

Božja beseda na praznik Brezmadežne pa seže do začetka drame, v kateri je Božji in Marijin Sin izbojeval odlično bitko z zmajem, staro kačo, hudobnim duhom, ki nastopi že v prvi knjigi Svetega pisma Stare zaveze (1Mz 3) potegne človeka v smrtonosni vrtinec. V usodnem pogovoru z ženo – kača pači Božjo podobo /podobo Boga/ do te mera, da ji žena verjame in se Bogu upre. Pridruži se ji mož in skupaj zaužijeta prepovedani sad. In odprejo se jima oči…Spoznala sta, da nista ravnala prav zato se skrivata in se umikata Bogu.

Temu sledi drugi pogovor, v katerem zaslišuje Adama in Evo in tudi samo kačo. Tu je napovedana tudi zmaga nad kačo in tudi težave za Adama in Evo »Sovraštvo bom naredil med teboj in ženo in med tvojim zarodom in njenim zarodom. On ti bo strl glavo, ti ga boš ranila na peto.«

Zgodba je polna simbolike. Kača predstavlja moč greha, smrti in zla. Človeštvo bo podvržemo dolgotrajnemu boju med dobrim in zlom, kjer bo na koncu zmagalo dobro. Tako je 1Mz 3,14 – 15 prvo veselo oznanilo o odrešenju.

Današnja božja beseda pa nam predstavi še drug pogovor, med angelom in Marijo. Cerkveni očetje s radi primerjali ta pogovor z onim med kačo in Evo. Večjega nasprotja med nima že ne bi moglo biti.

Marija je ravnala povsem drugače. Ob angelovem pozdravu je razmišljala, kaj pomeni ta pozdrav. In angel ji je razložil in ji oznanil najbolj radostno vest zanjo in za vse ljudstvo. Tudi ob tej vzvišeni napovedi  je ostala trdno na tleh in vprašala za razjasnitev ovire. Razumna devica, prva v vrsti tistih, ki ji bodo sledile s prižganimi svetilkami, njej, ki je nosila Luč sveta. Na razumno vprašanje je dobila razodetje nadzemske skrivnosti. Postala bo mati božjega Sina. In sprejela je božjo ponudbo s samoumevnostjo služabnice, ki se pokorava volji Najvišjega.

Milost, ki jo je objela v prvem trenutku življenja, je v njej mogočno delovala in jo pripravila na slovesen prihod kralja. Prosimo naj nam Marija pomaga da bodo tudi naša srca dostojno svetišče za Gospoda, ki se bo v svetem obhajilu združil z nami.

SVETI  NA  SLOVENSKEM

Janez Frančišek Gnidovec (1873 – 1939)

Bogato duhovno življenje

 

Vso škofijsko ozemlje je razdelil v dekanate. Poskrbel je tudi za nove šole in večjo izobrazbo ljudstva.

Svojevrstni problem so predstavljali tako imenovani larmani – prikriti katoličani, ki so se v času prihoda Turkov izdajali za muslimane, v zavetju doma pa ohranjali krščansko izročilo. Vezi z muslimani so bile premočne in so se bali sankcij – prestop muslimana v krščanstvo je večkrat povod za usmrtitev.

Neizmerno je cenil in gojil češčenje sv. Rešnjega Telesa. Zato je v Letnici obhajal tudi tri evharistične kongrese in dva marijanska. Želel je vpeljati tudi za vsako župnijo celodnevno češčenje sv. Rešnjega Telesa, kar pa mu Vatikan ni dovolil.

Ob tako velikem delu in naporu, je tudi njegovo zdravstveno stanje pešalo. Po nasvetu svojih bližnjih sodelavcev, ki so mu svetovali naj si vzame nekaj časa za okrepitev svojega zdravja se je podal v Slovenijo 9. januarja 1939 z vlakom. Poslovil se je z besedami: »Domov grem umret. Prišel je k lazaristom v Ljubljano. Njegovo zdravstveno stanje se je kar slabšalo. Pridružila se je še pljučnica. Previden z sv. zakramenti je na prvi petek 3. februarja 1939 odšel k svojemu Stvarniku po zasluženo plačilo.

Šestega februarja so darovali mašo zadušnico, ki jo je daroval sarajevski nadškof dr. Ivan Šarić. Po maši je spregovoril tudi škof Rožman, ki je Gnidovca primerjal z Simonom iz Cirene, ki je Jezusu pomagal nositi križ. Žalni sprevod je potekal po ulicah Ljubljane od cerkve Srca Jezusovega na Taboru na Žale, ker je ga položili k večnemu počitku. Grob je imel med brati lazaristi. Pogreba se je udeležila velika množica, pa tudi mnogi politiki, vojske, predstavniki skopske škofije, številne katoliške organizacije…

Pobudo za začetek procesa za Gnidovčevo blaženost je začel takratni vizitator lazaristov, poznejši ljubljanski nadškof in kardinal dr. Franc Rode. Posmrtne ostanke iz Žal so prenesli v cerkev Srca Jezusovega na Tabor. Gnidovec nam je zgled v prvi vrsti v trdni veri in zaupanju v Boga, v češčenju sv. Rešnjega Telesa in Marije, moč vztrajne molitve in izkoristiti tiste darove, ki nam jih je dal Bog in da znamo prisluhniti bližnjemu ne glede na svetovni nazor ali nacionalno pripadnost.

NCNG + župnika Petra

Res je odveč in prazno moliti za rajne, če ne pričakujemo vstajenja, kakor pravi berilo. Tako je učil tudi pokojni župnik Peter. Mi pa verujemo v »naše vstajenje in večno življenje.«

Ob smrti se ga spominjajo: Anton Trtnik z ženo Anico, Franc Skubic z družino, Lado in Eva Kovačič,  rodbina Antona in Frančiške Mušič, Viktor Kovači z družino, Stanka Herman z družino.

S svojim zgledom nam še po smrti ostaja učitelj našega življenja. Kako lepo je ko se otroci še dolgo po smrti staršev spominjajo kako dobro so jih starši učili za življenje. Hvala.

+ Brigita Turk – Majda Rot – Bog povrni!

Trije napotki papeža Frančiška za adventni čas

Vsem voščim dobro adventno pot. Skušajmo izluščiti tudi kaj dobrega iz te težke situacije pandemije. Večjo treznost, obzirno in spoštljivo pozornost do bližnjih, ki bi lahko potrebovali pomoč. Kakšen trenutek molitve v družini opravljen z vso preprostostjo. Te tri stvari nam bodo zelo pomagale: večja treznost, obzirna in spoštljiva pozornost do bližnjih, ki bi lahko potrebovali pomoč in še, to je zelo pomembno, kakšen trenutek molitve v družini opravljen z vso preprostostjo.

V tedniku Družina preberite

V zadnji številki Družine na strani 26 preberite članek izpod peresa Janeza Novak – bivšega stiškega opata V spomin Petra Kvaternika. Lahko shranimo za mladi rodin iz hvaležnosti za opravljeno veliko delo.

Godovi in mašni nameni 7.12. – 13.12. 2020

pon. Ambrož……….za + Lucija Pintar, ob 18 uri

tor.  BSDM…………za + Kregar Nace, ob 8 uri

sre. Valerija……….za ++ starše Zupančič, ob 18 uri

čet.  LMB………….v čast MB za zdravje, ob 18 uri

pet.   Damaz………..za + Franc Dermol, ob 18 uri

sob.   DMG…………za + Jože Lavka, obl. ob 18 uri

ned.   3 adv. n……….ob 8 uri za žive in mrtve farane

 

Iz naše srede se je poslovil Leopold Krevs iz Gratove ulice. Pogreb + Leopolda bo v petek ob 12 uri. Od njega se bomo lahko poslovili od 11 ure naprej. Radi se ga spominjajmo v svojih molitvah.

 

Pri nas dobite lep Marijsnaki koledar za 2, 5o€. Priporočam!

 

Čas je že, da družina skupaj pripravlja za dom –  letošnje jaslice. Naj se tega dela loti vsa družina. Bog nam je dal veliko talentov. Ustvarjajte! Čas bo hitro potekel.

 

V torek ob 20 uri bo srečanje biblične skupine po zumu – računalniku. Člani lepo vabljeni.