Nedelja Svetega pisma

Sveto pismo, knjiga vseh knjig nas nagovarja, naj ga vzamemo v roke še posebej ob današnji nedelji Svetega pisma. Tudi v naši župniji že nekaj let deluje biblična skupina, ki se tudi v času, o ne moremo biti skupaj, redno srečuje preko Zoom-a. Skupaj z go. Jano Podjavoršek se poglabljajo v skrivnosti posameznih odlomkov Svetega pisma in raziskujejo njegov pomen.

Ob današnji nedelji so nam pripravili kratko razmišljanje:

Razmišljanje ob slikah in glasbi