Oznanila župnije Škofljica, 24.1.2021

SVETO PISMO

Nedelja Božje besede je najprej praznik hvaležnosti za neizmerni dar Besede, po kateri želi Bog vstopiti v odnos z vsakim človekom. To je dan, ki povezuje vse ljudi, ki so Bogu hvaležni za njegove besede, ki so nam izročene po Svetem pismu. Ta dan nam daje priložnost za razmislek, kako bolje »ravnati z Božjo besedo« (2 Tim 2,15) na vseh ravneh. Na to nedeljo se spomnimo in zahvalimo za bogato slovensko svetopisemsko dediščino, ki sega vse do izročila svetega Cirila in Metoda in Brižinskih spomenikov. Ta dediščina nam je tudi danes lahko v veliko spodbudo in navdih, zato se s hvaležnostjo spominjamo tudi vseh posameznikov in ustanov, ki se danes na Slovenskem posvečajo negovanju in razvijanju te bogate tradicije. Še posebej mislimo na prevajalce in raziskovalce Svetega pisma, na oznanjevalce in pričevalce in končno na vse tiste, ki to besedo prebirajo, jo spoznavajo, ljubijo in jo uresničujejo v svojem življenju (prim. Mr 3,35).

VEROUK

V petek smo se katehisti dogovorili, da poskušamo kar v največji meri nadaljevati z veroukom, kljub odsotnosti g. župnika. 1. razred še naprej poučuje ga. Nada Marinčič, 2. razred bo začasno prevzel Matevž Strgar, 3. razred ga. Katarina Jaklitsch Jakše, 4. razred ga. Mojca Bratina, 5. -7. razred Matevž Strgar, 8. in 9. razred pa ga. Katarina Jaklitsch Jakše. Na katehiste se lahko kadarkoli obrnete za pomoč pri verouku na daljavo. Hkrati vas prosimo, da vsi veroučenci (najbolje po običajnem urniku verouka) zavzeto delate za verouk po njihovih navodilih. Skrbite tudi za reden obisk svete maše vsaj preko facebook strani župnije in za čimbolj redno prejemanje zakramenta svete evharistije in tudi svete spovedi, ko bo to mogoče.

NEDELJSKO OBHAJILO

Od te nedelje dalje, bo g. diakon vsako nedeljo delil obhajilo v župnijski cerkvi ob 9. uri. Ker še vedno veljajo strogi ukrepi, prosimo, da jih upoštevate.

SVETE MAŠE

V naši župniji trenutno ni možno obhajanje svetih maš zaradi bolezni. Vam pa toplo priporočamo spremljanje svete maše vsako nedeljo ob 10. uri preko facebook strani župnije, ali preko televizije. Še posebej prosimo mlajše, da starejšim omogočite to spremljanje.

GODOVI V TEM TEDNU

pon. ……………… spreobrnjenje apostola Pavla

tor. ………………..Timotej in Tit

sre. ………………..Angela Merici

čet. ……………….Tomaž Akvinski, Karel Veliki

pet. ……………… Valerij, Julijan Ubogi

sob. ……………… Martina, Hijacinta

ned. 4. nedelja med letom ………… sveti Janez Bosko, ustanovitelj salezijancev