Oznanila župnije Škofljica, 28.3.2021

 

BOŽJI  SIN  ODREŠUJE  ČLOVEKA

Postni čas je namenjen pripravi na velikonočne praznike – da bi z Devico Marijo  o čudoviti  skrivnosti odrešenja, premišljevali. Zato radi molimo rožni venec ali beremo sv. Pismo – Trpljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa. Občudujemo neskončno ljubezen, ki se je sklonila  k nam. Z Njo, Kraljico mučencev, glejmo trpečega Križanega. Sprejel je trpljenje, da bi nas rešil večne smrti, lahko spoznavamo, kako brezmejno nas ljubi in koliko ga je stalo  naše odrešenje. Zlasti še ob molitvi križevega pota glejmo Jezusa s križem, na križu, v trpljenju in smrti. Odrešuje človeka.

Preko križa in trpljenja pa naj bo naš pogled zazrt v zarjo velikonočnega jutra. Pred nami je Kristus, zmagoslavno vstali Zveličar! Kristus je Vstajenje in Življenje. On je Vsemogočni kralj vesoljstva, ki je premagal trpljenje in smrt in živi na vse veke vekov! Aleluja!

Vstali Kristus nas osvobaja strahu in obupa pred ničem. On nam poglablja našo vero, utrjuje naše upanje in nam zagotavlja, da naše življenje ni sad  nekega slučaja in ne tone v nič, da se ne končuje po smrti v grobu, pač pa smo rojeni za vstajenje in poveličanje.

V Kristusu, križanem in vstalem, je naše veselje, naša trdnost in mir, sedanjost in prihodnost, v Njem je naša večnost, kajti: Njegovo vstajenje je zagotovilo našega vstajenja.

Dragi bratje in sestre, radostno obhajajmo  velikonočne praznike in se veselimo Kristusovega vstajenja. Ostanimo povezani v molitvi in v navdušenem pričevanju za Gospoda, ki je zares vstal in živi, vekomaj!

Cvetna nedelja – Jezusov slovesni vhod v Jeruzalem /28.3.21/

 • Ob 8.00 blagoslov oljk in zelenja
 • Med mašo prisluhnemo trpljenju NGJK po Marku
 • Po maši priložnost za sv. obhajilo

Veliki četrtek – sveta maša Gospodove večerje /1.4. 21/

 • Obred se začne ob 18.00
 • Maša – obhajilo samo med mašo
 • Najsvetejše se odnese v kapelo (Oljsko goro)

Veliki petek Gospodovega trpljenja /2.4. 21/

 • Ves dan je strogi post
 • Ob 15.00 uri križev pot v kapeli
 • Pasijon po Janezu
 • Slovesne prošnje
 • Češčenje sv. križa /ostanemo na svojih mestih v tišini/
 • Obhajilo samo med obredom
 • Prenos v božji grob – Najsvetejše

Velika sobota –češčenje Najsvetejšega, blagoslov jedil

 • Ob 7.00 uri blagoslov ognja – prihajate posamično
 • Od 8h do 12h češčenje –popoldne od 15 – 17h posamično
 • Vsako uro blagoslov jedil od 8 do 12 ure, 15 – 17 h
 • Na Gumnišču ob 10h, 11h in ob 15 uri blagoslov
 • Vigilija – se lahko obhaja po predpisanem redu

Velika noč – Vstajenje

 • Ob 7 uri – petje odpade lahko zvonijo zvonovi
 • Nato je sv. maša
 • Ob 10 uri bo dnevna sv. maša
 • Pravilno nošenje maske, razkuževanje rok in razdalja

SVETI NA SLOVENSKEM

Alojzij Kozar 1910 – 1999

Prvi odranski župnik

 

Lojze Kozar se je rodil 11. novembra 1910 v vasi Martinje in bil naslednji dan krščen v župnijski cerkvi  sv. Janeza Krstnika v Gornjem Seniku, škofija Sombotel. Imel je še dva brata Jožeta, ki je kmalu po rojstvu umrl in Vendla. Oba je zaznamovala globoka vera v družini. Oče je bil vpoklican v prvo svetovno vojno. Mama pa je umrla v letu začetka prve svetovne vojne. Za otroka je skrbela babica Elizabeta, ki jo je pozneje Lojze opisal v romanu  Topla babičina dlan.

Po drugi svetovni vojni je vas Martinje pripadlo Jugoslaviji in tako leta 1991 Republiki Sloveniji. Cerkveno je prišla vas pod mariborsko škofijo.

Otroštvo je Lojze preživel na paši. S šestim letom je Lojze začel hoditi v šolo. Na prigovarjanje nedelskega župnika Kuharja je oče poslal svojega sina v gimnazijo v Mursko Soboto. Gimnazijo je končal na Ptuju, ker so jo v Murski Soboti ukinili. Razmišljal je tudi o zdravniškem poklicu, pa se je po maturi odločil za bogoslovje v Mariboru. Med tem je moral še v vojsko – služit domovini. Za duhovnika je bil posvečen 5 julija 1936 v mariborski stolnici. Zakrament mu je podelil škof Ivan Jožef Tomažič. Za svoje novomašno geslo si je izbral besede apostola Mateja: »Pridi k nam tvoje kraljestvo« (Mt 6,10). Lojze je že tedaj dijake spodbujal k pisanju.

Po končanem študiju ga je škof Tomažič najprej poslal za kaplana v Trbovlje za eno leto, pa v Hrastnik za eno leto. V oporo mu je bil nasvet brata Vendla, ko mu je rekel: »V novem kraju  te bodo imeli prav tako radi, če jih boš ti imel rad, ker česa ne zmore ljubezen.« Potem je naslednje leto bil v Brežicah in nato še v Turnišču. V vseh teh župnijah je deloval pastoralno, versko – zavzeto, razumeti je skušal življenje ljudi v posameznih župnijah, ter se bogatil ob pastoralnih izkušnjah župnikov, katerim je bil poslan za pomočnika. Bil je prijetne narave, hitro se je vživel v kraje in ljudi in tudi svoje sodelavce duhovnike mu je bilo vsako slovo težko iz župnije kjer je bival. Ta prehod je imenoval »križev pot«. V drugi svetovni vojni pa je bilo Turnišče zopet priključeno sombotelski škofiji.

Čas maš – v ponedeljek tore in sredo bo sv. maša ob 19 uri. V četrtek, petek in soboto ob 18 uri po naročilu škofije. Po Veliki noči bodo sv. maše med tednom ob 19 uri. Vabljeni.

Srečanje birmancev z župnikom

V ponedeljek naj pridejo ob 16 uri – Štrukelj Nejc, Tomažič Matija, Brodnik Matic, Gale Ana, Gantar Gaber, Ilijaš Pia in Javornik Miha in v torek ob 16 uri – Marucelj Klara, Medved Lana, Mlakar Matevž, Nemanič Tevž, Pene Patrik, Zalar Urban in Žalac Tim. Birmanci držite se reda.

Molitveni namen za mesec april

Molimo za tiste, ki izpostavljajo svoje življenje, ki se borijo za temeljne človekove pravice v diktaturah, v totalitarnih režimih in tudi v krizah demokracije. V ta namen molimo doma v krogu družin.

Čiščenje cerkve in okolice – hvala dosedanjim!

V mesecu aprilu bodo prevzeli to nalogo prostovoljci iz Šmarske ceste (AC – proga), Rabska, Ul. 16 maja, Laniška, Ul. bratov Kastelic in Bučarjeva. Pogovorite se med seboj. Krasite že za veliki teden, za sveto tridnevje. Povezanost je velika moč.

Voščilo naših škofov

Vsem voščimo blagoslovljene velikonočne praznike. Naj bo z nami Jezusovo zagotovilo: »Bodite pogumni, jaz sem svet premagal.« (Jn 16,33) Več preberite na oglasni deski zunaj.

Molitev ob velikonočni mizi

Na mizici zunaj pred cerkvijo si boste vzeli podobico, na kateri je zapisana molitev ob velikonočnem obedu. Preden boste zaužili velikonočno jed jo molite v krogu družine. Lahko jih vzamete več.

Godovi in mašni nameni 29.3. – 4.4. 2021

pon. Štefan……….za + Martina Nebec, 7 dan, ob 19 uri

tor.    Zosim………za + Nežka Blažič, 30 dan, ob 19 uri

sre. Benjamin…….za + Tone Gorišek , obl. ob 19 uri

Vel. čet……………za + Marija Brglez, obl. ob 18 uri

Vel. pet……………obredi velikega petka, ob 18 uri

Vel. sob…+sestro Mari, za + mamo, Jože Slokar, ob 18 uri

Velika noč ………ob 7 uri za žive in mrtve farane

                               ob 10 uri za ++ Hosta in Benčina

 

 

Starši, prijavite otroke za krst. Krščujemo posamezno.