Oznanila župnije Škofljica, 2.5.2021

 

STARŠI  –  BIRMANCI  – BOTRI

Vzgojna naloga zahteva, da krščanski starši posredujejo otrokom vse, kar je s krščanskega in cerkvenega vidika potrebno za postopno zorenje njihove osebnosti. Krščanski starši utrjujejo dar božje milosti. Otroka je Bog izročil vam v varstvo, ki je tudi ud Cerkve.

Otrok čuti, koliko staršem pomeni  duhovnost, vera in koliko je živa, zato za vero in duhovnost ni nikoli prezgodaj. Kjer starši vidijo vrednoto v veri, je to temelj, na katerem gradimo tudi ves verouk in birmo. Otrok drugače sprejema verouk in zakramente, če stojimo za njim. Seme je takrat posejano v dobro zemljo, tako starši predajo zaklad vere svojim otrokom, to je mnogo boljše kot , če otroci poznajo le vero iz tradicije. Posebno pomembni pa so tudi odnosi z drugimi. Če so trdi,  nepotrpežljivi to močno vpliva tudi na vero mladih. Mladostnik kritično ocenjuje versko držo svojih staršev in ta je merodajna bolj kot si mislimo. Bogu se za otroke zahvaljujmo in jih blagoslavljajmo in jih tudi pokrižajmo in mu želimo dobro ko gre od doma. Krščanska družina je kraj, kjer otroci prejmejo prvo oznanilo vere, zato se tudi dom – družina imenuje – domača cerkev.

Birmanec prehaja iz otroštva v odraslost, da je to tudi zelo dinamično obdobje življenja in da so mladi različni drug od drugega. Birmanec je kot rastlina na poti rasti. Najprej je majhna in skrita, potem pa raste, se vzpenja, fizično in v verskem smislu. Kot rastlina tudi mladi potrebujejo našo oporo, zalivanje, obrezovanje, vse ob svojem času. Zato prinaša birma birmancu veliko izzivov, prav tako tudi staršem in botrom. Učinek pa se pokaže šele po nekaj letih rasti.

Mladostnike velikokrat ocenjujemo po stereotipih in posploševanjem – nemogoči, neposlušni, nezavzeti, brez cilja. Mladostnik na zatožni klopi je zelo pogost pojav v današnji družbi.

So drugačni, ne boljši ne slabši. Na svojo drugačnost in svobodo so ponosni. Vendar druge mladosti, kot te nimajo, in prišli bodo do svojega cilja. Za svojo identiteto se iščejo izkustveno in ravno v tem času morajo odkrivati, da so jim vsi vzgojitelji kot sopotniki, ki jim želijo dobro. Vse postavlja pod vprašaj in si za življenje postavlja svoje temelje, začne graditi iz nič.

Družiti in povezovati se  v majhnih skupinah je naravno okolje mladih, vrednota je prijateljstvo. Druženje z vrstniki je za večino mladih najpomembnejša prosto časna dejavnost. Mladim je potrebno ponuditi zdravo zabavo kot prvino njihove duhovnosti. Potrebno je da se čutijo tudi potrebne, zato je do njih potrebna velika odprtost in ljubezen.

Botrstvo je v Cerkvi starodavna ustanova. Tudi v današnjem času ima svoj globoki pomen. Boter je zastopnik celotnega občestva, ki mladostnika spremlja in vodi v občestvo in skrbi, da bo birmani živel kot resnična Kristusova priča. Naj bi boter živel v isti župniji kakor birmanec, ker mu le tako lahko pričuje. Boter birmanca spremlja pred birmo in po birmi. Boter mu tudi pomaga, da na poti krščanstva ni sam, boter sodeluje pri maši in s tem daje zgled birmancu in mu je v spodbudo za sodelovanje pri bogoslužju. Boter predstavi birmanca škofu in birmovalcu zagotavlja, da je kandidat primerno pripravljen na zakrament. S polaganjem roke na ramena birmanca pa boter zagotavlja, da ga bo spremljal na poti skozi življenje, ter mu zagotavljal bližino, pomoč in varstvo: »Ob tebi sem vedno, lahko računaš name. Boter mora spremljati svojega birmanca z vsakdanjo redno molitvijo. Mlad človek je kot mlada rastlina, ki potrebuje veliko vode. Boter nadaljuje vzgojno delo staršev. Boter je oseba na katerega se birmanec lahko zanese.

 

 

 

Molitev družine v pripravi na birmo

»Usmiljeni oče, milostno se ozri na naše družine,

v katerih se pripravljamo na zakrament svete birme.

Opogumi nas, da bomo odprti  za navdihe sv. Duha.

Pomagaj nam, da se bomo vsi skupaj dobro pripravili

na prejem birme in da bosta med nami ostala ljubezen

in povezanost. Po Kristusu našem Gospodu.

 

Molitev birmanca za botra

»Dobri Bog, pri birmi bo sta poleg mene moj boter

in bo položil svojo roko na mojo ramo.

Dal mi bo občutek varnosti in trdnosti.

Prosim te za svojega botra,

da bo ostal človek vere in dobrote.

Pomaga naj mi odkrivati lepote krščanskega življenja.

Povrni mu vse, kar stori dobrega zame.

Končno naju oba pripelji v nebeško veselje. Amen.

 

 

Molitev botra

Gospod, podeli mi svojega sv. Duha,

da bom korak za korakom odkrival,

kakšno je moje poslanstvo botra.

Razsvetli in preoblikuj moje življenje,

da bom odgovarjal Tvoji zamisli.

O, Duh resnice, razsvetli me!

O, Duh dobrote, ogrej me!

O, Duh moči, daj mi poleta!

O, Duh lepote, osreči me!

O; Duh modrosti, spremljaj me!

O, Sveti Duh, izpopolni me!

Odpri mi oči, da vidim!

Razvnemi mi srce, da ljubim na vso moč!

Pridi, Sveti Duh, pridi po Mariji!«

Oddane maše – Kaj je mašni namen.

Mašni namen je namen, po katerem duhovnik daruje mašo na prošnjo darovalca. Mašni nameni so lahko različni. Čeprav najpogosteje darujemo za rajne sorodnike, pa je zel priporočljivo, da darujemo  tudi za potrebe živih, Cerkve, sveta in tudi osebne namene – za spreobrnjenje, v zahvalo, za srečen porod, v zahvalo za skupno življenje…

Maše, ki bodo darovane  drugod so: za + Srečko Zupančič, za ++ priporočene v molitev, za + Franc Hiti, za + Karli Gorišek, za + Ivica Prpar, za + Stane Pečjak, za + Marija Fon, za + Jože Nose, za + Marija Goršič, za duše v vicah in za ++ starše Boben in za + Milko.  Lepo vabljeni k maši v domači cerkvi v ta namen.

Birma bo 9 maja ob 10 uri

Ker se razmere izboljšujejo bomo imeli birmo, kakor je bilo dogovorjeno. Pri maši ob 10uri se bodo zbrali samo birmanci, botri, starši z otroci. Drugi boste ta dan lahko prišli k maši ob 8 uri zjutraj. Pri maši bodo sodelovali birmanci in pevci birmanskih družin. Fotograf bo – slike bodo, po želji pa tudi ključek, ki ga morate naročiti pri župniku. Si bodo tudi drugi lahko ogledali prejem zakramenta.

Srečanje z birmovalcem bo v četrtek 6. maja ob 18 uri. Udeležijo se ga vsi birmanci vabljeni tudi starši in kolikor je mogoče tudi botri.

 

Starši pripravite bogoslužni prostor za praznične dni!!

 

Godovi in mašni nameni od 3.5. – 9.5. 2021

pon. Jakob…………za + Frančiška Možina, 30 dan, ob 19 uri

tor.   Florjan………..za + Vinko Kraškovic, 7 dan, ob 19 uri

sre. Gotard………..v čast MP za zdravje, ob 19 uri

čet.    Dominik……..v čast MB za duhovno in telesno zdravje

                             v družini, ob 19 uri

pet.   Gizela…………za + Ana Ferbežar, 7 dan ob 19 uri

sob.   Bonifacij………za + Jožef Nose, ob 19 uri

ned.   6 vel. ned……..ob 8 uri za žive in mrtve farane

                                  ob 10 uri za birmance, botre in starše

Med mašo pri birmi zaprimo mobitele in drugim  ni dovoljeno slikati rezen dvema, ki sta za to določena. Nosimo tudi maske in si razkužimo roke ob vstopu v cerkev. Ko bomo šli iz cerkve odhajajmo v primerni razdalji drug od drugega. V teh dneh se radi spomnimo birmancev in prvoobhajancev pri molitvi.

Srečanje za brimance tretje skupins z župnikom bo jutri ob 16 uri – pridejo Štrukelj, Tomažič, Brodnik, Gale, Gantar, Ilijaš in Javornik; v torek ob 16 uri pa pridejo Marucelj, Mlakar, Nemanič, Pene, Zalar, Žalac.

V sredo zvečer po maši bo srečanje za ministrante, ki bodo sodelovali pri birmi v nedeljo.

V četrtek ob 18 uri bo srečanje z birmovavcem rahidiakonom Francitom Petrič. Po srečanje ob 19 uri bo sv. maša.

Šmarnice bodo tudi v cerkvi na Gumnišču, ob 20 uri, seveda vsak večer.

Jutri ob 17 uri bo reden verouk za prvobohajance. Pridite v župnijsko cerkev.