Oznanila župnije Škofljica, 6.6.2021

 

 

KRIVDO  RADI  PRELAGAMO  NA  DRUGE

V današnjem berilu, je nepokorščina, ki se je rodila iz svobode, najprej Adama in Evo , potem pa vse človeštvo drago stala. Namesto, da bi prosila za usmiljenje, sta obtoževala drug drugega. Zaradi tega sta bila izgnana iz raja in sta morala živeti z žalostnimi posledicami.

To zgodbo lahko preberemo v prvih poglavjih Svetega pisma Stare zaveze in o tem govori tudi današnje prvo berilo. Prva dva človeka prelagata krivdo za greh na druge. Adam odrine krivdo na ženo Evo /ali celo na Boga/; češ ženo, ki si mi jo dal, me je zapeljala. Eva podobno: »Kača me je zapeljala in sem jedla« (saj si ti ustvaril kačo!)

Nekaj podobnega se dogaja v našem življenju. Skoraj vsak dan se lahko  srečujemo z zelo podobnimi izgovori: »Nisem kriv, nisem vedel, prevarali so me, zapeljal me je ta ali oni…«Vedno znova iščemo izgovore in lažemo, sebe opravičujemo in želimo krivdo zvaliti na drugega.

Adam in Eva sta čutila, da ta prekršila  »zapoved«, zato sta se skrila. Na vprašanje, Adam, kje si, odgovarja »nag sem in sem se skril«.

Obdaja ga občutek krivde in obenem sramu. Nekaj podobnega se dogaja  nam, če  se z nepokorščino proti Stvarniku v nas v nas podre notranje ravnovesje. Potem ni več sproščenega prijateljstva z Bogom, z ljudmi in ni več pravega ravnotežja niti z okolico in s stvarstvom.

Smo v letu sv. Jožefa, pomislimo, kakšno notranjo stisko je doživljal Jožef, ko je iskal notranje ravnovesje in namig  od zgoraj zaradi Marijine nosečnosti. Svet se mu je v trenutku »sesul«. »Nobena temna noč mistikov se ne more primerjati  z nočjo, ko Jožef  spozna, da je Marija noseča, piše v Apostolski spodbudi Odrešenikov varuh…«Ob tem trpljenju je gotovo veliko premišljeval in molil in dobil je odgovor iz nebes ter storil tako, »kakor mu je naročil Gospodov angel.«

»Če kdo, nam je tak vabljiv zgled v izpolnjevanju božje volje sv. Jožef, pravi lik »vrhunskega kristjana«. Ko se je srečal v sanjah z angelom, ni več razmišljal, ni krivde prelagal na druge, ampak je »Marijo vzel k sebi«

Kako lahko tudi mi zidamo to »hišo« in smo bliže Bogu, je med drugim v današnjem evangeliju vsem navzočim in sorodnikom odgovoril Jezus: »Kdor namreč  izpolnjuje božjo voljo, ta je moj brat in sestra in mati /Mr 3,35). Torej svobodno sprejemanje in spolnjevanje božje volje človeka postavlja na tako raven, da je Bogu blizu  kot brat, sestra in mati.

Prosimo danes Gospoda, najprej zase, da bi v Bogu našli notranje ravnovesje. Na oltar pa položimo prošnje tudi za vse državljane in našo domovino, ki letos praznuje 30 letnico samostojnosti, da bi odgovorni  politiki znali oblikovati najprej sebe in bi s pozitivnim pristopom, ne samo s kritiko, utrjevali edinost med nami in tudi v naši mladi domovini, da bi drug drugemu vedno bolj postajali »brat in sestra in mati.«

Dr. Jurij Kunaver:

Želel bi, da bi se vsi slovenski vzgojitelji, brez razlike, čimbolj prizadevali slovensko  zemljo, zgodovino in človeka mladim približati tako, da bi bili vse življenje  ponosni nanjo.

Vsak učitelj vzgaja tudi za ljubezen do domovine in države. Razumljivo, domovino dobro poznam, ne sicer vsakega kotička, a skoraj vsakega. Približno vem kaj me tam čaka…

SVETI  NA SLOVENSKEM

Anton Vovk  (1900 – 1963)

»Vovk v težkih časih nove svobode«

Sodne oblasti krivda obtoženih ni zanimala. V preiskovalnem postopku je imela policija naloga obtoženca fizično in psihično zlomiti in ga prisiliti k priznanju, ki so mu bile očitane, čeprav jih ni storil. Obtoženci navadno niso imeli pravice obrambe. Vsak proces je bil skoraj v celoti podkrepljen z medijskim linčem (časopisi, radio in javni razglasi). S tem so hoteli omadeževati duhovnike in samo vero. Vzbuditi v vernih nezaupanje do Cerkve in duhovnikov. Nekateri a so prejeli tudi drastične kazni.

V teh izrednih razmerah je papež Pij XII imenoval Antona Vovka za ljubljanskega pomožnega škofa. Ko je oblast slišala, da bo Vovk novi škof je oblast zahtevala, da se škof odpove škofovski službi. Oblast v Beogradu pa je dovolila, da novi škof postane Anton Vovk, generalni vikar škofije. Za škofa je bil posvečen 1. decembra 1946. Vse zunanje slovesnosti so morale odpasti. Po župnijah niso smeli zvoniti zvonovi, tudi ljudje, ki so se odpravili ta dan z vlakom v Ljubljano so imeli silne težave. Med obredom so »neznanci« aktivirali v stolnici solzilno bombo. Teror je bil tako hud, da si v stolnico med obredom ni upal noben fotograf. Tiskarne niso smele tiskati spominske podobice. Policija pa je tudi ustrahovala ljudi po župnijah, di ne bi prišli na posvečenje v Ljubljano.

S tem, ko je bil postavljen za škofa v Ljubljani pa se je začel škofov križev pot, v dobesednem pomenu. Policija in UDV sta budno spremljala vsak korak gospoda škofa, nadzirala obiske na škofiji in pregledovali tudi vso pošto, ki je prihajala na škofijo. Škofu so tudi večkrat onemogočali obiske na župnijah, namreč pastoralne, ob birmi in ob raznih slovesnostih na župnijah. Onemogočali so mu celo obisk groba svojih staršev na Breznici, češ, da je v obmejnem pasu, za katerega pa Vovk ni dobil dovoljenja. UDV ga je klicala na zagovor ob najrazličnejših urah dneva in ponoči, na mučna in izčrpavajoča zaslišanja, ki so Vovku načela zdravstveno stanje. Očitali so mu neprestano, da ni sposoben voditi škofije, pri ljudeh pa je bil priljubljen in pokončen mož, ki se ni ustrašil največjih pritiskov s strani UDV. Tudi na škofiji so imeli svoje sodelavce. »Vse vedo!«

NCNG  + Vidrih – Černič Marija

»Volja mojega Očeta je, da ima vsak, kdor vidi Sina in vanj veruje večno življenje, in jaz ga bom obudil poslednji dan.«

Ob smrti matere so darovali za sv. maše in za potrebe cerkve: Andrej z družino in Ana Pirnat, družina Franceta Černič, družina Šivec – Iška Loka, družina Uršič – Iška Loka.

Krščansko gledanje na  na smrt nam pomaga, da bomo ostali mirni, naravni in kulturni.

Sv. Višarje – romarji

Poslali smo vam plakat in si ga lahko ogledate. Lansko leto smo obhajali 660 letnico najdenja podobe Matere božje. Škofje štirih škofij , ki so povezane s tem svetiščem  so skupaj poromali  k Mariji in ob njej molili Kuge, lakote in vojske  – reši nas o Gospod.!

Tudi letos nadaljujemo s to molitvijo. Vabimo vas da se nam pridružite in se <Bogu zahvalite za vse dobro in naj nas še naprej varuje vsega zla na duši in telesu. Lahko dragi verniki poromate z avtobusom ali pa z osebnim avtomobilom. Upamo, da ne bo večjih omejitev zaradi epidemije. V zaprtih prostorih pa bo še vedno potrebna maska. Tudi v cekvi bo potrebno ohranjati določeno razdaljo, zunaj pa bo tudi dobro ozvočenje, če bi ne mogli v cerkev. Višarje ostajajo slovenska božja pot. Trudimo se za slovenske spovednike in mašnike. Žičnica in nekatere restavracije tudi strežejo v slovenskem jeziku

Godovi in mašni nameni 7.6. – 13.6. 2021

pon. Robert …….za + Marija Černič, 7 dan, ob 20 h

tor.   Medard……za + Marjeta Jaklitsch, ob 20 h

sre. Primož…….za + Ivan Debevec, obl. ob 20h

čet. Bogumil…..za ++ Kramar, Gum. ob 19 uri

                           za + Ivanka, Ernest Markoč, ob 20h

pet. Srce Jezusovo za + Anton Gruden, 7 dan ob 20h

sob.  Marijino srce  za + Martina Nebec, ob 20h

ned.   11 ned. m. l. ob 8h za žive in mrtve farane

                ob 10h v čast sv. Jožefu v priprošnjo

V tedniku Družina preberite o novem celjskem škofu Maksimiljanu Matjažu, dobite list Prijatelj in Ognjišče za mesec junij.

 

Hvala sodelavcem župnijskega Karitasa  za lepo povezavo starejših, bolnih in invalidov in za pozornost do trpečih bratov in sester. Bog naj blagoslvoi vaše delo.

 

V torek je nastopil pot večnega življenja Anton Gruden iz doma starejših občanov Škofljica. Od njega se bomo  poslovili osebno jutri od 12 ure naprej, ob 16 uri bo pogrebna maša in slovo na našem pokopališču. Pokojnega priporočem v molitev.

 

Odslej bo večerna maša ob 20 uri v župnijski cerkvi, na podružnici ob 19 uri.

 

Slike birma in obhajila so na razpolago. Pridite jih iskat.

 

Otroci prijavite se na oratorij, ki bo od 16 do 20 avgusta.