Oznanila župnije Škofljica, 27.6.2021

 

POGLEJ  OČKA

 

Nekega popoldneva je oče je šel s svojo hčerkico na sprehod. Med potjo je zaslišal, kako je deklica zaklicala: »Očka, poglej! Očka! Ozrl se je in zagledal, kako je klečala sredi preproge cvetočih narcis.

Nežno je utrgala cvet ter ga vzela v roke in občudovala njegovo lepoto. Nato ga je milo poljubila.

Videl je, kako je hčerko prevzela  lepota cvetlice 8in bilo mu je neprijetno, da je neobčutljiv za vse naravne lepote, ki ga obdajajo.

Ob otrokovem občudovanju tega čudovitega sveta je prosil Stvarnika odpuščanja. Sklenil je, da bo odslej skušal gledati božje stvarstvo z odprtimi očmi ter s preprostim srcem.

Misel

Vsa čuda sveta: živali, ptice, drevesa, cvetje, trave, sadeži, pisani metulji, ribe, zrak, voda, ogenj…so darovi Boga, ki govorijo o njegovi lepoti, modrosti in dobroti.

Občudovanje stvarstva nas spodbuja, da spoštujemo in varujemo okolje. Še več. Po svojih močeh se bojujmo proti onesnaževanju okolja s pravilnim ravnanjem z odpadki in s smetmi, podpirajmo boj proti krčenju gozdov ter uničevanju  rastlinskih in živalskih vrst.

Cvetoči in živi svet nas vabi, da gremo v naravo in občudujemo pisano bogastvo, ki nam ga narava ponuja zastonj. Verno srce za vsem tem  občuduje stvarnika, ki nam vse to bogastvo podarja

 

 

Molitev

Gospod Bog,

zahvaljujemo se ti za vse stvari,

ki nam jih podarjaš

v vsej mnogovrstni lepoti.

Od nas pričakuješ,

da znamo spoštovati vse, kar si ustvaril.

Ne smemo dopustiti,

da naše okolje propada

zaradi brezobzirne človeške sebičnosti

in njegovega pohlepa po dobičku.

Utrdi v nas spoštovanje narave

ki nam govori ne le o tvoji modrosti,

ampak tudi o tvoji ljubezni in skrbi za nas. Amen.

 

 

Iskrica

 

 

Kako to, da narava ne naredi ničesar v prazno?  In od kod izvirata ta red in lepota, ki ju vidimo v svetu? Ali ne prihajata od tega, da obstaja netelesno Bitje, živo in najmodrejše, vsenavzoče, ki v neskončnem prostoru, kakršen je v njegovem zaznavanju, vidi vse stari globoko in jih popolnoma dojema in jih popolnoma razume?

                                                                        /Isaac Newton/

SVETI  NA SLOVENSKEM

Anton Vovk  (1900 – 1963)

»Vovk v težkih časih nove svobode«-

 

Zunanje politične razmere in predvsem gospodarske razmere so se toliko spremenile, da je vlada vsaj na zunaj poskušala dokazati, da v Jugoslaviji vlada  popolna verska svoboda, in da so vse verske skupnosti pred zakonom enake. Leta 1953 je država sprejela zakon o verski svobodi, ki pa je bil samo zapisan na papirju. Zakon naj bi ščitil duhovnike in vernike pred lokalnimi  veljaki /oblastniki/, pa se vse skupaj ni prav nič spremenilo. Med duhovniki je nastala zareza med Ciril – Metodovo strujo in tisti, ki niso pristopili k temu društvu. Pritisk na duhovnike se je nekoliko zmanjšal je pa v večji meri porastel do laikov. Čeprav je gospod škof večkrat prosil za potni list, so mu ga dali šele leta 1960, da se je mogel srečati s papežem in obiskati sv. Sedež. Škofje so dolžni, da vsakih 5 let obiščejo sv. Sedež. Ko se je začel drugi Vatikanski koncil je papež Janez XXIII Vovka imenoval za  svetovalca za kler in disciplino krščanskega ljudstva. Njegova bolezen pa je po atentatu v Novem mestu vedno bolj napredovala je Vovk zaprosil za pomožnega škofa. To službo je prevzel dr. Jože Pogačnik, ki je bil posvečen 1. aprila 1963. Nadškofovo zemeljska pot se je končala na praznik sv. Cirila in Metoda to je 7. julija 1963. Pokopali so ga v grob nadškofa  Antona Jegliča na ljubljanskih Žalah. Mnogi so se poslavljali od njega na dan pred pogrebom in na dan samega pogreba. Ljudstvo je čutilo, da se poslavljajo od velikega moža našega naroda, da se poslavljajo od svetnika in mučenca.

Vovkova duhovna podoba

V tej duhovni podobi  izstopa na prvo mesto Vovkova trdnost v veri. Vera je bila temelj in bistvo vsega njegovega življenja. Zato je bil v tem času vernim kristjanom za zgled in oporo. »Vera je kakor sonce, ki sije skozi vsako okno in se soncu ne zapira…Nič ne pobešajmo glav, nič naj nas ne strašijo težave… z močno vero in trdnim zaupanjem človek vse premore… z ljubeznijo v molitvi in nesebični žrtvi za bližnjega in Boga vse premore in doseže /se nadaljuje/.

V sredo 3o.6 je zaključno srečanje za biblično skupino z sveto mašo, ob 20 uri. Vsi lepo vabljeni na skupno srečanje.

V mesecu juliju čistijo cerkev – Cesta ob Barju in Pod Strahom. Dogovor!

V počitnicah ne bo pisnih oznanil. Bodo pri maši in internetu. Poglejte!

NCNG  + Ana Škrjanc

Res je odveč in prazno moliti za rajne, če ne pričakujemo vstajenja, kakor pravi berilo Makabejcem. Zato naj bo naše vprašanje: Verujem v 2naše vstajenje in večno življenje«?

Ob smrti se je spominjajo z dobrimi deli: Njeni domači, sestra Milka z družino, Angelca Zupančič iz Grosuplja, Zavirškovi iz Velike Račne, brat Anton, nečaka Toni in Janez, Jakličevi iz Velike Slavice, svakinja Marija Košir, nečakinje Andreja, Jelka, Marija, družina Šeme in Loboda, Janez Goršič z družino, Hafner Mile z družino, Franc Menard z družino, družina Iskra, Goršič Alojzij z družino in družina Marucelj.

 Krščansko oznanilo ne pozna niča, ampak polnino življenja, nova nebesa in novo zemljo. Vero živimo.

Otroci nas potrebujejo!

To je akcija, ki jo organizira slovenska Karitas za zbiranje sredstev za nakup šolskih potrebščin, za socialno ogrožene otroke v Sloveniji. Lahko darujete razne šolske potrebščine ali pa denarno. Hvala!

Nedelja Slovencev po svetu /4.7. 2021/

Če preslišimo ponavljajočo mantro o razočaranju nad slovensko državo, bomo dojeli, da je naša zgodba veličastna. Zazrimo se v resnično podobo narodove duše, srkajmo njeno veličino in milino, dihajmo minljivo lepoto slovenske dežele, uživajmo v povedni lepoti našega jezika.

                                                 /Erika Jazbar/

Godovi in mašni nameni  28,6. – 4.7. 2021

pon. Irenej……za + Danica Gruden, pog. ob 20 uri

tor.   Peter, Pavel…v čast MB za zdravje na duši in telesu, ob 9 uri

                         za + Anton Pirnat, obl.ob 19 uri

sre. Oton………za + Marija Černič, 30 dan, ob 20h

čet.  Estera……..za ++ Gale, Gum. ob 19 uri

                           za + Anton Gruden, 30 den, ob 20h

pet.   PMB……..za ++ Kastelic – Zalog, ob 20h

sob.  Tomaž……za duh in red. poklice, ob 7.3o zj.

                            za + Janez Belcijan, ob 20h

ned.  14.nm.l…..ob 8 uri za žive in mrtve farane

                            ob 10 za + Hilda Kraškovic, obl.

 

V sredo je zaključno srečanje za biblično skupino z sveto mašo ob 20 uri. Vabljeni.

 

V petek bom obiskal bolne brate in sestre na domovih.

 

V petek lepo vabljeni k molitvi pol ure pred sv. mašo. Z molitvijo smo povezani med seboj in z Bogom.

 

V mesecu juliju čistijo cerkev – Cesta ob Barju in Pod Strahom. Dogovorite se med seboj.