Oznanila župnije Škofljica, 11.7.2021

Jezus razpošilja učence na delo oznanjevanja. Na delo je poslal po dva in dva. Njihovo delo pa naj bo predvsem naslonjeno na božjo milost. Ne imejte seboj nepotrebnih stvari.

Godovi:
V pon. sv. Mohor in Fortunat, muč; v tor. sv. Henrik, kralj; v sredo Kami de Lelis, duhovnik; v četr. Sv. Bonaventura, škof; v petek Karmelska mati božja in v soboto Aleš – spokornik
Danes teden bo 16 nedelja med letom. Sv. maša bo ob 8 in ob 10 uri. Pojdite sami zase in se odpočijte. Ob tem se nam postavlja mnogo vprašanj, kje bom pa pri sv. maši? Vabljeni.

Sv. maše:
pon. za + Ana Škrjanc, 30 dan, ob 20 uri
tor. za + Hilda Kraškovic, ob 7.3o zj.
sr. za + Pavla Skubic, 7 dan, ob 20 uri
čet. za + Luka Božič, ob. 19 uri na Gum.
za ++ Krampel in Zgonc, ob 20 uri
pet. za + Janez in Pepca Žitnik, ob 20 uri
sob. za + Marija Korevec, obl. ob 20 uri
ned. ob 8 uri za žive in mrtve farane
ob 10 uri za + Ciril Martinc

Včeraj je svoje zemeljsko življenje zaključil Peter Repar iz Lanišča. Datum in ura pogreba bo naknadno sporočena. Molimo za pokojnega Petra, za pokoj njegove duše.

Te dni so naši skavti na dveh taborih – v Libojah pri Celju in v Retečah pri Škofji Loki. Naj se veliko novega naučijo in pridobijo za svoje življenje.

Letos bomo obhajali Krištofovo nedeljo 25 julija in takrat bomo blagoslovili tudi vsa prevozna sredstva. Pridite k blagoslovu svojih vozil.

V petek lepo vabljeni k molitvi ob 19.3o – pol ure pred sveto mašo. Molili bomo za vse popotnike.

V zadnji številki Družine preberita o novem novomeškem škofu Andreju Sajetu.

Zunaj dobite tudi revijo – salezijanski glasnik – Don Bosco.