OZNANILA ŽUPNIJE ŠKOFLJICA, 29.8.2021

V srcu se rojevajo slabe misli in gredo preko ust tudi v svet do drugih in o drugih. Umivamo si roke, pomislimo, da si lahko očistimo tudi nabrušeni jezik.
Godovi:
V pon. Feliks – Srečo, muč; v torek Rajmund, red; v sredo Egidij ali Tilen, opat; v četrtek Marjeta, devica; v petek Gregor Veliki, pp, in prvi petek v mesecu v soboto Rozalija in prva sobota v mesecu.
Danes teden bo 23 nedelja med letom. Sv. maša bo ob 8 in ob 10 uri. Bomo šolsko leto, ki ga začenjamo tudi povezali z Bogom ali pa bomo vse stvari reševali samo z svojimi močmi. Prosimo nebeškega očeta za blagoslov otrok in njihovega dela v šolskem in veroučnem letu pri maši v nedeljo. Vabljeni starši in vsi, ki stopate v šolo.
Sv. maše:
pon. za + Simončič Bogo, ob 19 uri
tor. za + Leopold Omahen, ob 7.3o zj.
sr. za + Ljudmila in ++ starše Boben, ob 19 uri
čet. za + Leopold Krevs, ob 19 uri
za + Frančiška Možina, ob 20 uri Gum.
pet. za + Ano Škrjanc, ob 19 uri
sob. za duh. in red. poklice, ob 7.3ozj
za + Marija Goršič, ob 19 uri
ned. ob 8 uri za žive in mrtve farane
za + Marjeta Jaklitsch – pevci
V mesecu septembru čistijo cerkev in okolico iz Mijavčeve, Gratove, Puciharjeve in Tonijeve ulice. Medsebojna pomoč in sodelovanje obrodi tudi lepe sadove. Hvala Ravenski in Dolensjki cesti.
V petek 10. septembra bo v našo sredo prišel g. nadškof Stanislav Zore in bo daroval sv. mašo za + župnika Petra Kvaternika, ob 19 uri. Lepo vabljeni k sv. daritvi in zahvali za župnika, ki se je trudil za dobro naše župnije.
Pevci mešanega zbora bodo imeli vaje v sredo ob 20 uri. Začetek bo že to sredo. Vabljeni tudi vsi pevci in prav tako tudi novi. Korajža velja.
Ob petkih bodo vaje tudi za otroški zbor. Pridite otroci v velikem številu. Petje vas povezuje.
V sredo vabljeni k polurni molitvi pred sveto mašo. Molimo za pogum, da bi vse naše izbire vodile v preprost in okolju prijazen način življenja in da bi se veselili mladih, ki se tako odločno zavzemajo zanj.
V petek bom obiskal bolne brate in sestre na domovih.
Na prvi petek vabljeni k češčenju sv. Rešnjega Telesa ob 18.3o. Molimo za dober začetek veroučne šole. Vabljeni starši in otroci!
Veroučna šola – še vedno traja vpis, prijavite otroke za krst.