Oznanila župnije Škofljica, 19.9.2021

 

DEJAVNOST  ŽPS  »NAVZVEN«

 

Vsak ŽPS ima najprej nalogo, da se izobražuje, da sebe notranje oblikuje in se tako usposablja za čim boljše delovanje. To so naloge, ki jih ima sam do sebe, torej »navznoter« /ad intra/Glede na to imenujemo vsa opravila, ki jih ŽPS prevzame in opravlja v služenje drugim ter občestvu, dejavnosti, »navzven« /ad extra/. Poleg naloge, da je nepogrešljiva opora dušnemu pastirju in njegovim ožjim pomočnikom /katehist, kaplan, organist, cerkovnik, ključar…/ mora prevzeti tudi razne dejavnosti v župniji in vsaj delno v dekaniji, morda kdaj tudi v škofiji.

A/Dejavnosti v župniji

1/Liturgija – zbujati in usposabljati liturgične sodelavce vseh vrst

2/Diakonija  – sodelovati z župnijsko Karitas – podpirati prizadevanje za javni blagor v krajevni skupnosti – župniji

3/ Evangelizacija – pospeševati delo oznanjevanja, odkriti sodelavce laike, pri vzgoji otrok, mladine, zaročencev

a/prevzeti skrb za nastajanje malih skupin /študijski krožki/

b/odkrivati potrebe po kategorialni pastoraciji /delavci, vdovci,samski/

c/obdelati versko in veroučno statistiko /poklicni trendi, migracije/

č/načrtovati občestvene slovesnosti /birme, obhajilo, romanja, češčenja, večji prazniki – materinski in očetovski dan…

d/načrtovati in izvesti duhovne obnove, jubileje…

e/zasledovati prenovo župnije – dolgoročno za več let

f/skrbeti za živo misijonsko zavest

g/vzpostavljati stike z redovniki in bogoslvjem

4/ Verski tisk – skrbeti za širjenje verskega tiska

a/opozarjati občestvo na pomembne članke

b/pripravljati razna predavanja na različne teme časa

c/skrbeti za vzgojo h kritičnemu in samostojnemu presojanju vsebine poročil, razprav

c/osnovati primerno pastoralno knjižnico

B/ Dejavnosti v dekaniji

a/sodelovati na dekanijskih srečanjih ŽPS in sodelovati tudi na raznih drugih srečanjih v dekaniji

b/Iz svoje srede določiti enega člana za stike na dekanijski ravni

c/ na dekanijski srečanjih poročati o delu ŽPS v določeni župniji

C/ Dejavnosti v škofiji

a/udeleževati se srečanj v okviru škofije

b/podati poročila o delu ŽPS

c/animator je lahko povabljen tudi v delo ŠPS

č/pripravljati škofijsko srečanje za člane ŽPS

Naše poslanstvo  53  – priročnik za člane ŽPS

/Kreposti in zgled sv. Jožefa/

Za obravnavanje posameznih poglavji bo zelo koristno, da boste člani ŽPS že doma prebrali določeno temo, kot del priprave na sejo. Tako bo tudi pogovor lažje stekel ob sejah. Za poglobitev te tema pa lahko prebirate tudi p apostolsko pismo papeža Frančiška z naslovom Z očetovskim srcem, ki ga najdete na spletni strani  Pridi in poglej. Več napotkov in pomoči boste tudi v tem letu prejemali pod zavihkom Gradiva /https://portal.pridi.com/ kategorija/ zupnijski-pastoralni-svet.

Priročnik naj nam pomaga k poglobitvi pristnega osebnega odnosa med seboj in z Bogom, ter v osebno in občestveno obogatitev.

 SVETI NA SLOVENSKEM

Anton Vovk (1900 – 1963)

Duhovna podoba

 

Nadškof Vovk je bil mož vztrajne in zaupne molitve. To se je posebej pokazalo ob evharistični in marijanski pobožnosti. Kamor koli je prišel je bila njegova prva pot v cerkev pred tabernakelj. Njegov prvi pozdrav je bil namenjen Odrešeniku. Vse pomembne življenjske odločitve  je sprejemal kleče pred Najsvetejšim. Tudi brevir je rad opravljal v svoji kapeli na škofiji. Prosil je tudi vse svoje duhovnike v škofiji da v noči 28 in 30 avgusta 1945 molijo v noči. »Molitev je naša prva dolžnost in tudi največja moč.«

NCNG + Martin Iskra

Smrt je setev za življenje.  Smrt je vhod v življenje. Kdor veruje v Kristusa, bo živel, tudi če umrje.

Spominjajo se ga v molitvah in dobrih delih: žena Ana, hči Martina in sin Andrej z družino, brat Janez, brat Peter in Justi, brat Pavel,  seswtra Marija Bevec, sestra Marjeta Nardin, sestra Cilka Pakar, bratranec Jože, Marija in Simona Krampelj z družino, Alenka in Ciril Škufca, Brodnik Matej z družino, Brodnik Vinko, Urban in Nina z družinami, Anton Mušič z družino, Marija Krevs  – Gratova ul., Alojzij Goršič z družino, družina Bradač iz Dvora, Zagorčevi, družina Hosta Boštjan, Pavla Hosta, Hafnerjevi, Jurkovič Franc in Dragica, Strgar Mojca z družino, Nada Novak, Brglez Slavko z družino, Anžič Marija in Simona Kovačič z družino, pevci zbora sv. Cirila in Metoda, Marija iz Grosuplja, Pavel in Tatjana Cigale, družina Cimerman, Pepca Murn izpod Turna, Joži Vidic – Otočec, Colnarjevi – Lešnica, Strgar Primož, Jurmanovi iz Gumnišča, Viktor in Jožica Kovačič, Stanka Herman z družino, Marija Repar, družina Zidar, nečak Jernej z družino, Škufca – Gratova, Stane in Martina Bozja, družina Škrabec, Zakrajšek Anton z družino, Milojka iz Ilirske Bistrice, Malnarjevi, družina Jakše, Jože Jurkovič z družino, Boštjan Bevec z družino, Janez Martinc z družino, Gruden Jože z družino, družini Žvab in Škerjanc, Peter in Karmen Tomažič, Špela in Mitja Kastelic z družino, družina Jerman, Franc Menard z družino, Hedvika Škerjanec,  Martinine sodelavke, družina Marolt, Poličnikovi in Jože Boben.

Le tistega, ki išče Kristusa in mu služi, bo počastil nebeški Oče.

 

Cenik veroučnik knjig in zvezkov 2021/22

prvi razred  = 11€

drugi razred = 11€

tretji razred = 10€

četrti razred kn = 8,50€ zvezek 6,50€

peti razred = kn. 8,50 zvezek 6,50€

šesti razred = kn 8,50€ zvezek 6,50€

sedmi razred  knjiga 16.00€

osmi razred knjiga 16, 00 €

liturgični zvezek 3.00€

Mavrica celoleta naročnina 44,90€

#najst  za tretjo triado  27,00€

Spoštovani

Za vstop v cerkev morate na podlagi predpisov izpolnjevati pogoj PCT /prebolelost, cepljenje, testiranje/.

Lepo vas prosim, da ob vstopu  v cerkev pristojni osebi pri vhodu pokažete osebni dokumenta in t.i. covid zeleno potrdilo /v tiskani ali elektronski obliki/

Prosimo vas, da v cerkvi nosite zaščitno masko.

Hvala za vaše sodelovanje.

 

Zahvala ob nadškofovi maši

Ob lepi udeležbi pri maši se zahvaljujem tudi raznim sodelavcem za pripravo  bogoslužja, pevcem, ki so z petjem obogatili bogoslužje  in slavili Boga in razveselili naša srca, bralcem, ki so z besedo odpirali naša srca k iskanju odgovorov za življenje, Matevžu in Katarini, ki sta nam pripravila  sežet pregled Petrovega dela skozi življenje in vsem, drugim, ki ste pomagali, da nam bo ta dan ostal v lepem spominu na duhovnika in župnika Petra Kvaternik.

Godovi in mašni nameni 20.9. – 26.9. 2021

pon. Andrej  ……. za + Marija Vesel, 7 dan, ob 18 uri

tor.   Matej……….za + Marija Bartolj, ob 7.3o zj.

sre. Mavricij……za + Anton Hosta, ob 19 uri

čet.   Pij…………..za + Janko Ščavničar, obl. ob 19 uri

                               za ++ Dolinšek – Zalog, ob 20 uri Gum

pet.  Anton……….za + Srečko Zupančič, obl. ob 19 uri

sob.  Firmin v čast sv. Ani za srečen porod in obletnico, ob 19h

ned.    25 ned…….ob 8 uri za žive in mrtve farane

                               ob 10 uri za + Jožef Hrovat, obl.

 

Danes dobite volilne liste za izbiro članov ŽPS za pet let. Vzemite tudi za ženo, može, sina hčer. Vsak izpolni sam. Vrnete prihodnjo nedeljo. Če pa kdo želi napisati danes to lahko stori sedaj po maši. Na list napišite več kandidatov. Bo za nas lažja izbira. Hvala vsem, ki boste sodelovali.

 

Hvala za darove, ki ste jih darovali preteklo nedeljo za kristjane v Sveti deželi. Bog povrni!

 

V nedeljo bomo svoj dar namenili za zavod sv. Stanislava v Šentvidu – za gimnazijo. Hvala za pomoč.

 

V soboto bomo začeli z ministrantskimi srečanji, ki bodo ob 8.3o. Želimo si novih zvestih – pomočnikov sodelavcev, ki hočejo biti blizu oltarja. Dečki lepo vabljeni. Tudi starše prosim za pomoč.

 

Starši prijavite otroke za krst.

 

Še vedno lahko otroke vpišete v veroučno šolo. Pomagajmo otrokom rasti v veri.