Oznanila župnije Škofljica, 3.10.2021

RAD  BI  MOLIL Z SV. PISMOM

 

Sv. Pismo je knjiga kristjanov. Po njem nam govori sam  Bog in sam božji Sin in apostoli in pisatelji, ki so bili navdihnjeni s svetim Duhom ob pisanju. To ni za nas običajna knjiga. Marsikdaj smo že sami slišali o sv. Pismu, da te zgodbe že poznamo. Nikakor ne gre pri sv. Pismu da bi poznali zgodbe sv. pisma, da bi jih lahko drugim pripovedovali kakor zgodbe ali povesti iz starodavnih časov. V sv. Pismu gre za božji nauk – za razodetje Boga človeku. Bog se nam želi približati, nam razodeti svoje načrte, želje, svojo ljubezen, odkriti samega sebe za nas.

Jezus je svojim učencem celo naročil naj gredo po vsem svetu in naj oznanjajo to blagovest vsem narodom, vsem ljudem, vseh časov. Vse to delo danes vodi Cerkev z papežem, škofi duhovniki in vsem božjim ljudstvom, kajti Cerkev ni oznanjala drugega nauka, kakor je zapisan v sv. Pismu. Ves ta čas Cerkev črpa za svoje oznanjevanje prav iz tega

vodnjaka, iz te knjige, iz te zakladnice. Pri vsaki sv. daritvi poslušamo del sv. Pisma, stare  ali nove zaveze.

Iz vsega tega je zrasla kultura Evrope, katero sedaj mnogi politiki in tudi posamezniki črtajo v svojem življenju. Ali vemo kaj je izjavil ustanovitelj » združene Evrope«  Schuman, če bo Evropa katoliška bo obstala, če ne, je ne bo.

Kdo je prinesel to lepo kulturo, humanizem, medsebojni dialog, če ne beseda sv. Pisma. Kaj nam pravi Božji Sin: »Ljubite se med seboj, kakor sem jaz vas ljubil.« Podobnih misli je polno sv. Pismo. Nikakor ne moremo reči samo misli ali stavkov, temveč tudi dejanj Jezusovih, ko je učil učence, ko se je sam daroval za vse človeštvo  in ko so vse njegovo učenje apostoli prenašali  v nove kraje kjer so oznanjali. Današnji svet živi od Jezusovega nauka in ljubezni. Preveč mislimo, da živimo iz svojih kreposti in naukov. Vse preveč je na pohodu samo humanizem, ki pa nima nobene prave podlage. Mnogi si postavljajo  vprašanje zakaj naj bom dober, zakaj premagovati samega sebe, zakaj drugemu izkazovati ljubezen , če mi je ne vrača, zakaj spoštovati naravo…

Na mnoga podobna vprašanja nam vedno daje odgovor knjiga sv. Pisma. Zato radi večkrat vzemimo v roke za nas tudi to sveto knjigo, ki daje Življenje. Zvečer smo zbrani v domači hiši – v sobi ali v kuhinji, pa si vzemimo nekaj časa za kratek odlomek sv. Pisma. Ne beremo kar vse vprek, temveč si lahko izberemo določeno knjigo stare zaveze ali pa nove zaveze – evangelije ali pa apostolska pisma. Morda se nam bo ob branju utrnila kakšna misel pa jo povejmo zbranim, nato pa povemo kakšno zahvalo ali prošnjo in zaključimo z molitvijo, ki jo vsi znamo.

Starejši bomo morda nekaj trenutkov premišljevali prebrano besedo, mlajši pa lahko vzamejo list papirja in narišejo kar so si zapomnili ob branju ali kar bi ob tem sami radi sporočili skupini. Pustimo jim prosto pot. S tem bodo pokazali tudi svojo ustvarjalnost. Vendar tega ne pričakujmo kar prvi večer ob branju sv. Pisma.

Danes imamo veliko knjig in najrazličnejše literature tudi v slovenskem jeziku kar se tiče sv. Pisma.  Že tednik Družina in Ognjišče nam veliko prinašata iz tega področja. Ne bi bilo prav, da bi vse te stvari pustili ob strani , kot da se to nas nič ne tiče.

Tudi za vero moramo biti pripravljeni storiti korak naprej in kaj žrtvovati. Hvala!

SVETI NA SLOVENSKEM

Anton Vovk (1900 – 1963)

Duhovna podoba

Vidiki Vovkovega življenja nam kažejo poglobljeno duhovno življenje. Vovk ni bil mistik ali globok teološki mislec, bil pa je izjemen dušni pastir. Na svoje pridige se je temeljito pripravljal in si jih je do smrti skrbno zapisoval. Njegove pridige odkrivajo neumorno prizadevanje, da bi svoje vernike , kolikor mogoče neločljivo povezal z evharistijo kot neugasljivim virom Božjega usmiljenja. Govoril je s takšnim žarom, da so ga ljudje poslušali kot bi bili zamaknjeni.

Pri vsem tem pa je škof ohranjal nalezljivo vedrino in optimizem, ter navdajal človeka z upanjem. Ob smrti je v ljubljanski okrožnici zapisano: »Kdor se je z njim mimo grede srečal, ga ni pozabil. Bil je osvajajoče narave, zgovoren, rad se je smejal, se v smehu sprostil in oddahnil. Bil je iskren, zvest in dober prijatelj. Tudi v bolezni mu je bila druščina v uteho.

To svojo pozitivno držo je najlepše izrazil v pastirskem pismu 2. februarja 1951: »Resnična vernost in pobožnost nikoli nista v nasprotju s pravim veseljem in z vedrim pogledom na svet in življenje. Resnična vernost je šele pravi temelj veselja, pogumu in trdnosti. Tak človek ve da mu vse pripomore k dobremu – tistim, ki Boga ljubijo – zato bo zaupal svojemu nebeškemu Očetu. Tak človek si svojega srca ne navezuje na minljive stvari temveč mu Bog postaja edina skala.. Ob Bogu bo globoko vesel in miren, pogumen v vseh okoliščinah, saj se bo zavedal, da je vse in vsak v božjih rokah. Tak je tudi svoji okolici opora in moč.

Po želji škofijskih duhovnikov se je leta 1990 začel  postopek za Vovkov beatifikacijo. Leta 2007 so celotno dokumentacijo poslali v Rim Kongregaciji za svetnike.

Skupine  v katerih lahko sodelujem

K župnijskemu delu smo poklicani vsi, ki živimo na teritoriju župnije in smo krščeni, Seveda so tudi drugi lepo povabljeni. Cerkev je skupnost bratov in sester, ki si pomagamo na poti vere in vsega življenja. Še vedno mnogi mislijo, da so le nekateri  delavci, drugi pa

da lahko stojijo ob strani. Lepo je živeti v skupnosti, kjer vsak prispeva po svojim močeh in sposobnostih.

Tokrat se ozrimo predvsem na mlade v župniji:

Otroški pevski zbor: Klara Tomažič /070-790-177/pevske vaje vsak petek ob 17.oo. Pridite otroci vseh starosti in pojte Bogu!

Mladinski pevski zbor – vodi ga Veronika Gale/041 591 967/ vaje vsak petek zvečer in kdaj po dogovoru. Zberite korajžo fantje in dekleta, čas je za vas. Potrebujete družbo!!

Mladinski verouk– voditelja Rok Treven //041 581 739/ in Monika Tomažič  /070 150 033/ Mladinski verouk poteka vsak petek ob 20 uri v mladinski sobi. Kaj je lepšega kot da ti nekdo pomaga k zdravemu, veselemu in srečnemu življenju. Nekaj dodaš ti s svojo udeležbo na srečanju in s svojim pogovorom o živih temah mladosti. Čaka te tvoja Ljubezen!

Skavtski steg Škofljica 1  – Volčiči in volkuljice  – voditeljica Lea /068 175 142/; izvidniki in izvidnice /11 – 15 let/ voditeljica Lana /041 582 566/; popotniki in popotnice 16 – 21 let voditelj Anže Iskra /040 327 171/. Z delom bodo pričeli v mesecu rožnega venca ali v oktobru. Vaša prisotnost bo zelo dobrodošla – v kraju biti vidni – delavni!

Ministrantska skupina – voditelj – župnik /041 328 606/. Srečanja so na štirinajst dni v zakristiji, ob 8.3o minut. Ministranti so božji sodelavci, trudijo se, da je celotno bogoslužje lepše in pripomorejo k večji zbranosti. Starši tudi vi lahko veliko pripomorete k temu z vzpodbujanjem, molitvijo, željo. Mnogi ostajajo tako povezani s Cerkvijo vse življenje.

Animatorska skupina – voditelja Klara Tomažič in Rok Treven. Srečanja potekajo v okviru priprav na oratorij in na druge dejavnosti, ki se odvijajo v župniji.

Pritrkovalci – voditelj Primož Golobič /031 707 950/. K pritrkovalcem pristopajo tisti, ki imajo izostren posluh in dober takt. Vabljeni fantje, ki so končali osnovno šolo!

Za vse, ki so v teh skupinah so potrebne vaje, delo, izkušnje, še toliko bolj za voditelje kakšen tečaj ali seminar.

 

Godovi in mašni nameni 4.10. – 10.10. 2021

 pon. Frančišek…….za + Marija Goršič, obl. ob 18 uri

tor. Marija………….za + Nežka Blažič, ob 7.3o zj.

sre. Bruno………….za + Marija Bartolj, ob 18 uri

čet.  Rož. MB………za zdravje v čast MB, ob 18 uri

                           za ++ starše Boben in Ljudmilo, Gum ob 19h

pet.  Tajda………….za + Marija Vesel, 30 dan, ob 18 uri

sob.   Sara…………..za + Peter Veber, obl. ob 18 uri

ned.   28 nav .ned…..ob 8 uri za žive in mrtve farane

                                  ob 10 uri  za ++ priporočene v molitev