LISTINA O POSVETITVI CERKVE

12. oktobra so ob posvetitvi naše župnijske cerkve, podpisali tudi listino o posvetitvi, ki jo lahko vidimo pri vhodu v župnijsko pisarno. Večkrat jo lahko pogledamo in preberemo, kako je potekala gradnja naše cerkve, cerkvene skupnosti in začetek življenja v novi cerkvi.