Oznanila župnije Škofljica, 7.11.2021

 

ČLOVEK SE ODLOČA ZA BOGA

 

Ko je Jezus govoril o poslednji sodbi, je našteval dobra dela kot tista, ki bodo odločala o našem zveličanju. Če bomo lačne nasičevali, žejne napajali, nage oblačili, popotnike sprejemali…itd. se bomo zveličali. Če pa dobrih del ne bomo opravljali bomo pogubljeni. Ko opravljamo dobra dela se z oprijemljivo ljubeznijo posvečamo drugim. Če jih ne opravljamo, se zapiramo v svojo sebičnost. Kdor se torej duhovno zanemari, se postavlja v veliko nevarnost, da se bo po poti svobodnih grešnih dejanj, torej po poti mnogih odločitev proti Bogu potopil v temeljno usmeritev k slabemu.

Molimo za naše rajne:

za +Petra Miiller

za +Antonija in Vincencij Štrubelj

za + Jožica Perčič

za + Angelca Ocepek

za + Francka Erce

za + Cilka Kern

za + Angela, Franc Kern

za + Lojze Štrubelj

za + Marija, Jože Gruden

za + Iva Vukotić

za + Alojzij Tome

za + Janez, Francka Marucelj

za + Anton in Rozalija Krivec

za + Franc Krivec

za + Jože in Marija Skubic

za  + Alojzij Strežek, starejši

za + Lojze Strežek

za + Janez Strežek

za ++ Tomažič – Lanišče

za + Repar Marija

za + Jerala Anica

za ++ Bog – Pece

za ++ starše Marinček

za ++  st. starše Perovšek

za + Jože Skubic

za + Amalija Zupančič

za + Janez Zajc

za + Anton Hrasta

za ++ tete Hrastar

za ++ sorodnike Zupančič

za ++ sorodnike Kastelic

za + Marija Hribar

za + Franc Hribar

za + Francka Hribar

za + Anton Hribar

za ++ starše Grm

za + brata Staneta

za + Ciril Martinc

za ++ Rot

za ++ Kotar

za + Pavel Kržič

za + Alojz Valentinčič

za ++ starše Gruden

za ++ brata in sestri

za + Angela, Franc Erjavec

za + Ladislav Pečnik

za +  +Anžič Franc, Jože, Marija, Jerca

za ++  Keber Ana, Franc, Jože Jožko

za + Pajk Jože

za + Vencelj Alojz

za + Perovšek Jože

za + Angelca Godec

za ++ starše Lipovec

za ++ starše Zalar

za ++ Brglez

za ++ Anžič

za ++ Erjavec

za + Antonija Gale

za ++ Kramar

za ++ Gale

za + Karli, Tone Gorišek

za + Hilda Kraškovic

za ++ Gorišek

za ++ Hiti

za ++ Kraškovic

za ++ Podlogar

za + Antonija Štrubelj

za + Vinko Štrubelj

za ++ Bolta

za ++ Perčič

za ++ Štrubelj

za ++ Strgar

za + Ivan Strgar

za ++ starše Trtnik

za ++ starše Zupančič

za +  Ivan Zupančič

za + Ivanka Potokar

za + Ana Ferbežar

za + Peter Kvaternik

za + Silva Česnik

za ++ iz družine Zupančič

za vse ++ pozabljene

za + Roman Mikulčič

za ++ Mikulčič

za ++ Kladnik

za + Renato Etling

za ++ Etling

za + Paro Vidolin

za + + iz družine Krnel – Pivka

za + mama Gabrijela

za + Drago Poje , st.

za + Marija, Vinko Lampič

za + + starše in bližnje, ki jih še vedno pogrešam

za + Jožef Adamič

za + Jože in Miran Gradišar

za ++ Gradišar

za + Stane, Tomaž Novak

za ++ starše Pirnat

za + Franc Gruden, Klanec

za ++ Helena, Alojz, Lojze Gruden

za + Ivančič Julijana, Janko

za + Franc Gruden

za + Janežič, Jože, Ana

za + Milka, Giovani Sattier

za + Vilma Flajnik

za + Skubic Karel

za + Ivanka Skubic

za + Marija Skubic

za + Mateja Belcijan

za + Primc Marjeta

za + Janez Belcijan

za + Ana Belcijan

za ++ Marolt

za ++ Erjavec

za ++ Maze Marolt O Donel

za ++ Goršič

za ++ Verbič

za + Kaja Bučar

za + Peter Kvaternik

za + Silva Česnik

za + Srečo Zupančič

za ++ starše Zupančič

za ++ starše Potokar in brata

za ++ iz rodbine Hrovat – Reber

za + + iz rodbine Bratkovič

za + Ivan Prosen

za + Peter Veber

za + Janez Samec

za ++ starše Samec

za + Jože Dolinšek

za + Marija Okoren

za + Švigelj Tone in Ančka

za ++ iz družine Kastelic

za ++ iz družine Rajšp

za ++ iz družine Fluher

za ++ iz družine Gruden

za ++ iz družine Tomšič

za + Perka , Metod Gruden

za + Branka Marn

za + Silva Česnik

za ++ Drobnič

za ++ Brodnik

za + Alojz

za ++ Markoč

za ++ starše Janez, Milka Nared

za + brat Janez Nared

za + Bavdek Sonja

za ++ iz družine Škufca – Ratje

za + Darijan Smrdel

za + Miro Perme, duhovnik

za + Kovačič Lado

za ++ iz družine Kovačič

za ++ iz družine Golob

za ++ iz družine Mulh

za ++ iz družine Hočevar

za + Alojzij Švigelj

za + Švigelj Alojzij st. in Terezija

za + Hribar Franc in Marija

za + Tanko Ivan in Anica

za + Mlinarič Franc, Frančiška

za + Skubic Janez, Antonija

za + Jelka Hribar

za ++ rodbino Boltežar

za + Franc in Marija Hribar

za + Marjan Kraljič

za ++ iz družine Trontelj

za ++ iz družine Žnidaršič

za + Anton, Marija Kraljič

za + Franc, Marija Černe

za ++ Jakličeve

za + Anton, Tončka Šerjak

za + Jože Anžič

za + Anžič Franc, Marija, Jerca

za ++ Erjavec Marija, Franc, Primož

za + Erjavec Ana, Jože

za + Andoljšek Alojz

za + Kovačič Alojz

za ++ Erjaveca

za ++  Golobič

za ++ Oven

za + Ana, Leopold Marinčič

za ++ Marinčič

za ++ Ramovš

za + Rafaela Ramovš

za + Leopold Krevs

za ++ starše Režek

za ++ iz družine Hosta

za ++ iz družine Benčina

za + Jože Križman

za + Julijana Mehle

za ++ iz družine Mehle

za ++ iz družine Koželj

za ++ iz družine Križman

nadaljuje se v prihodnjem Našem glasu. Hvala vsem.

NCNG  + Ana Belcijan

Veliko mojih dragih je že umrlo. Umrlo je njihovo telo, a združuje nas duh, ki nam je vsem skupen. Ko pa bom zaspal in stopil »preko«, se bom v večnosti združili z Njim, ki je naš skupni Oče. Spominjamo se jih in molimo zanje:

Hči Jana z družino, hči Majda z družino, Pavel Repar z družino, Franci Skubic z družino, Tomažič Peter z Marijo, Tomažič Peter in Karmen, Helena in Sandi Novak z družino, Franc Skubic z družino, Repar Joža, Boža Skubic, Simon in Mojca Bratina, Grumovi, Brezinškovi, Babnik Frančiška, Darinka Lenič, Jože Kolovič, Marija Hrovat, Repar Marija, Urška in Katja, Tomaž in Irena Gorišek, Eva in Urša Gorišek, Malnarjevi, vnukinja Anica z družino, vnukinja Mojca z družino, Ivan Primc z družino, družina Hribar – Reber, Alojzij Goršič z družino, Jožica Škufca z družino, Vida Babnik z družino, Boštjan Repar z družino, Urešanovi, družina Marinčič, pevci cerkvenega zbora sv. Cirila in Metoda, Alojzij Marolt z družino, nečaka Janko in Miha.

Dobrodelna akcija STISKA

Kot vsako leto v tem času vas Škofijska Karitas Ljubljana vabi, da se priključite akciji stiska, s katero zbiramo sredstva za nakup hrane in pomoč ljudem pri plačilu osnovnih življenjskih stroškov. Pomagate lahko z enkratnim plačilom položnice, alhko pa izpolnite prijavnico in postaete redni darovalci Karitas z mesečnim prispevkom 3,00€ur. Položnice smo dodali Našemu glasu. Hvala.

Marijanske koledarje že dobite v kiosku in še mali koledarček po vrhu. Cena 2,50€. Hvala za nakup.

 

Godovi in mašni nameni 8.11. – 14.11. 2021

pon. Bogomir……..za + Ana Belcijan, 7 dan, o 18 uri

tor.   Ursin…………za duše v vicah, ob 7.3o zj.

sre. Leon………….za + Helena Kontrec, 7 dan ob 18 uri

čet.   Martin……….za + Marjan Batagelj, pevci, ob 18 uri

                   za + družina Henigman, Drstvenšek, ob 19h Gum.

pet.   Jozafat……….za + Martin Iskra, ob 18 uri

sob.   Stanislav…….za + Stane Narobe, ob 18 uri

ned.   33 med.le……ob 8 uri za žive in mrtve farane

                                 ob 10 uri za + Kajetan More, obl.

Srečanje katehumenov  bo 12.12. ob 16 uri v stolnici v Ljubljani.

Srečanje članov ŽPS bo soboto 27. 11. ZS Stanislava od 9.-13 ure. Vabljeni člani!