Oznanila župnije Škofljica, 14.11.2021

LJUBEZEN JE MOČNEJŠA OD SMRTI

 

 

Najbolj božje v človeku je srce, ki se tudi ob smrti bližnjih ne izčrpa in zmore s svojo ljubeznijo seči do vseh tistih, ki jih je v sebi udomačilo in vzljubilo; in ker je srce tudi najbolj iznajdljivo in najde najodličnejši dar, ki ga poklanja svojim dragim, vedno najprej poda roko Bogu, da si ta dar zagotovi in sebe v njem ponavzoči.  Tedaj zares moli, daruje in ljubi tako, da iz božjih rok podarja večnost.

Molimo za rajne in se udeležimo sv. maše:

za + Ciril Smole

za ++ starše Bedenčič

za ++ Smole

za ++ Kastelic

za ++ sorodnike

za + Alojzij, Marija Goršič

za + Ana in Anton Kastelic

za + Janez Menard

za + Anton Menard

za + Ana Menard

za + Stanislav Bozja

za + Antonija Bozja

za + Ana Špolar

za ++ iz družine Papež

za + Robi Koritnik

za ++ iz družine Zupanc

za ++ iz družine Bedič

za ++ starše Buh

za ++ starše Jurjevec

za ++ Repar  iz Lanišča

za ++ iz družine Lukač

za ++ iz družine Hrovat

za + Pavel Cigale

za ++ starše Štajnar

za + Rudi Štajnar

za + Mimi Pirečnik

za + + iz družine Palčar

za ++ iz družine Cimerman

za ++ Malnarjeve

za ++ starše Goršič

za ++ stare starše Goršič

za ++ stare starše Škrjanc

za ++ brate Škufca

za ++ starše Škufca – Sela

za ++ starše Trtnik

za + Ivanka Potokar

za + Ani Ferbežar

za ++ starše Zajc

za ++ brate Zajc

za + Peter Veber

za ++ starše Švalj

za vse rajne iz družine Pešec

za ++ iz družine Kastelic

za + Jožica Fabijan

za ++ starše Gruden

za ++ starše Groznik

za + Danica Gerič

za ++ Jerebove

za ++ Černetove

za + Marija in Jože Gruden

za + Franc, Marija Vrbinc

za ++ Jerebove

za + Igorja in ++ Černetove

za + Mako Levstik

za  + metoda Levstik

za + Pavla Ferbežar

za + Bizjak Julijana

za + Tone in Uršula Gruden

za umrle na naših cestah

za padle v drugi vojni

za umorjene v drugi vojni

Upanje preko smrti – to je lepa in pomembna tema. V vseh časih in pri vseh ljudstvih je bilo živo prisotno : »Kaj bo iz mene, ko umrjem?« Človeštvo je prežeto z bolj ali manj jasnim hrepenenjem po nadaljnjem življenju.

Bog je vir življenja, zvest je in nas ne bo zavrgel. Tako nas tudi smrt ne more ločiti od njegove ljubezni. Bog nas za vedno sprejema in ljubi. V novi zavezi se ta misel še razjasni. Kristus je naše življenje. Nesmrtni smo ker živimo iz njega in v njem

Z nami mora vstopiti  v božjo slavo tudi vse stvarstvo. To je očarljiva misel. Nehote pri tej misli zadržimo dih. Kaj ni potrebno, da se prej odstrani vse neskladje sveta, tako, da obstaja samo  božje kraljestvo brez sence zlobe ali greha.

SVETI NA  SLOVENSKEM

Andrej  Majcen

(1904  – 1999)

»Po milosti božji  sem to, kar sem.«

 

Andrej Majcen se je rodil 30. septembra 1904 v Mariboru, kot prvi otrok v družini Majcnovih. Očetu je bilo ime Andrej in materi Marija. Krščen je bil 9 oktobra istega leta v frančiškanski cerkvi v Mariboru. Oče je bil uslužbenec na sodišču in ker je bil zaveden Slovenec so ga najprej prestavili na Kozje in na to v Krško. Tu je sin Andrej obiskoval osnovno šolo.  Po končanem šolanju se je zaposlil kot vzgojitelj v salezijanskem zavodu V Radni pri Sevnici. Leta 1925 je napravil prve redovne zaobljube in je bil tudi v tem letu prestavljen na Rakovnik pri Ljubljani. V Ljubljani je študiral še filozofijo in latinščino. V tem času je odslužil tudi šest mesečni vojaški rok. Za duhovnika je bil posvečen 2 julija 1933 v ljubljanski stolnici. Posvetil ga je škof Gregorij Rožman.

Ob obisku misijonarja , salezijanca Jožefa Kereca je tudi sam v sebi začutil misijonski poklic. Svojo odločitev je predstojnikom naznanil 24 maja 1935. Država je tega leta ukinila vse zasebne  strokovne šole, so predstojniki njegovi prošnji ustregli. Misijonski križ je Andrej sprejel že 15. avgusta 1935 na Rakovniku in 15 septembra 1935 je iz Trsta odpotoval proti Kitajski, kamor se je pripeljal 3. oktobra 1935. Podal se je k svojemu sobratu Jožefu Kerec, kamor je dospel 18. decembra 1935. To je provinca Junan. Kitajci niso razumeli njegovega priimka, pa ga je Kerec razložil po svoje – MaYicheng. Ma pomeni v kitajščini mitološki konj, ki z veliko naglico raznaša veselo oznanilo. Misijonar Majcen je deloval v zelo zahtevnem in nevarnem okolju. Leta 1951 je bil izgnan iz Kitajske in je odšel v Vietnam, ki pa ga je moral zapustiti leta 1976. V Kunmingu je preživljal drugo svetovno vojno  in tudi državljansko vojno.

Za svoje misijonsko vodilo si je Majcen vzel  nasvet predstojnika salezijanca Petra Berrutija »Postanite Kitajci  s Kitajci.« Vsaj dve leti ne govorite o svoji domovini. Pohvalite vse kar je lepega in dobrega na Kitajskem. Pogosto berite spomine sv. Janez Bosca. Bosco je naročil: »Iščite duše, ne pa denarja, časti in dostojanstva, bodite ljubeznivi, skrbite za bolnike in otroke in pridobili si boste božji blagoslov.«

NCNG  + Milan Kolenc

Resnica o življenju in smrti pa je samo ena: Življenje je priprava na večnost in smrt je vrnitev k Bogu. Bog nas je ustvaril za blaženi cilj onkraj meja zemeljske bednosti.  V tem duhu se spominjamo našega brata Milana:

Ana Strgar in Ana Pirnat, Janko Strgar z družino, Andrej Pirnat z družino, Gracarjevi.

Kristusovi smo. Ali pa tudi hočemo biti z njim na veke? Samo ljubezen nas vodi k večnemu življenju.

Teden zaporov 14.- 20.11. 2021

Skupaj stopajmo skozi ta teden molitve in rastimo v našem skupnem razumevanju vrednosti, ki jo Bog polaga v vsakega izmed njegovih otrok, da bi se tako kot svobodne ptice  vzpenjali, končno svobodni polni zaupanja v njegovo preskrbo in ljubezen do nas. Vabijo nas k molitvi: zaprta oseba, pravosodni policist, družinski član, oškodovana osebe.. Bog ni nikoli oddaljen in hrepeni, da bi ga spustili k sebi. Vsak dan bomo molili pri sv. maši.

Čiščenje cerkve in okolice /28.6. 2019 – 17.8. 2019/

Lojze in Marija Goršič, družina Kovačič, Jožica Škufca, darovala za cvetje Zupančič Andreja, Nevenka Škufca, Ančka Vršič, Lojze Cimerman, družina Ficko, Ani Volkar, Rigler, Katarina Jakše, Kovačič Lojzka, Hrvatin Pavla, Veršič Ana, Bernarda Hosta, Iskra Ana, Martin, Krevs Polde, Marija, Brodnik Cene, Nuša, Zupanc Andrej, Jolanka, Križman Julka, Martinec Jelka, Martinec Ivan, Štaba Ivan, Hosta Pavla, Ivan Martinec in Jelka. Hvala vsem, ki skrbite za lepoto cerkve!

Godovi in mašni nameni 15. 11. – 21.11. 2021

pon. Albert………za + Leopold Krevs, ob 18 uri

tor.   Jedrt………..za + Peter Repar, ob 7.3o zj.

sre. Elizabeta…..v čast MB za zdravje – dom, ob 15.3o

                             za + Marič Ivka in Mato, ob 18 uri

čet.  Roman……..za + Janez Belcijan , obl. ob 18 uri

                           za ++ priporočene v molitev, ob 19 h Gum

pet.   Matilda….za + Primož Grlica, ob 18 uri

sob.   Gelazij…..za + Helena Kontrec, 30 dan, ob 18 uri

ned.   Kristus kralj…ob 8 uri za žive in mrtve farane

                                  ob 10 uri za + Amalija Zupančič, obl.

Maše za ++ priporočene v molitev – tudi letos bomo v ta namen darovali 16 sv. maš in 14 za duhovne poklice. Tudi sami se udeležimo sv. maše. To bo lep dar in lepa prošnja!

 

Otroci naj prinesejo k verouku e – naslove, za slučaj odpovedi verouka v učilnicah in naj prinesejo tudi liturgične zvezke. Hvala.

 

Prosim veroučence, 9 razreda,  da se resno oprimejo čiščenja veroučnih učilnic. Dovolj ste stari in sposobni in to dolžnost lahko dobro opravite.

 

Nekateri veroučenci še niso plačali knjig in liturgičnih zvezko, prosim, da to storijo čimprej! Hvala.