Oznanila župnije Škofljica, 5.12.2021

 

SPREOBRNITE  SE   – VERUJTE  EVANGELIJU

 

 

Jezus začne svoje javno življenje s pozivom: »Spreobrnite se in verujte evangeliju /Mr 1,15/. Spreobrniti se pomeni spremeniti življenje, preusmeriti korak, zapeljati v drugo smer z zasukom v obliki črke U. Kako naj bi to naredili?  Kako iz oddaljenosti od Boga v prijateljstvu z njim? Kako premagati nagnjenje, ki nas žene, da ne zaupamo Bogu, njegovi besedi, njegovim navodilom? Potrebujemo moč, ki nas bo osvobodila nagnjenosti k grehu in nas privedla do zaupanja v Boga. To moč nam daje Jezus, ker kot božji Sin lahko odpušča grehe.

Večkrat smo že brali v sv. Pismu, kako je Jezus na zemlji vračal zdravje in veselje do življenja, vsem, ki so ga prosili in, ki jih je srečeval. Podobno lahko ravna vsak človek, a vendarle ne tako kot on. Nihče drug ni mogel in ne more odpuščati grehov. Jezus naredi vse, da bi ljudje to spoznali in verovali. Vemo, da je bil Jezus resnicoljuben mož. Ni izrabljal svoje moči, da bi se hvalil. Ni delal čudežev, da bi ljudi prisilil, da bi verovali vanj, kakor to počnejo čarovniki in žonglerji. »Ne verjamete, da sem res dober, najboljši? Zdaj vam pokažem!« In že skoči zajec iz klobuka.

Jezus se je vedel ravno nasprotno. Preden je koga ozdravil, ga je vprašal: »Veruješ vame?« Če je odgovoril »da«, ga je ozdravil.

In takoj nato je strogo zahteval, naj tega nikomur ne pove. Jezus ni hotel, da bi ljudje verovali vanj zaradi čudežev, ampak zaradi njegove besede. Samo enkrat je naredil izjemo in to prav na začetku svojega javnega delovanja.

Govoril je v Petrovi hiši v Kafarnaumu in tudi pred hišo je bilo toliko ljudi, da se ni dalo več priti blizu. Ko so prišli štirje možje in na nosilih prinesli nekega hromega, so se poskušali preriniti do hiše in vstopiti, pa ni šlo. Niso jih spustili naprej. Zato so se povzpeli na streho, jo razkrili / v tistem času so bili stropovi drugačni/ in z vrvmi spustili bolnika na tla pred Jezusa. Ko je Jezus videl njihovo vero, je rekel hromemu: »Otrok, odpuščeni so ti tvoji grehi.« Če njegovi sorodniki na bi imeli vere v Jezusa, bi protestirali: »Ja, kaj je zdaj to. Po vseh teh mukah, mu ti odpustiš grehe, kosti pa mu ne poravnaš?« A so molčali. Tako kot so molčali pismouki in premišljevali: »Kaj ta tako govori? To je bogokletje. Kdo more odpuščati grehe razen enega, Boga?« Jezu, ki jim je videl v srce, jih je razkrinkal in rekel: »Kaj tako premišljujete  v svojih srcih? Kaj je lažje reči hromemu: *Odpuščeni so ti grehi, ali reči : *Vstani vzemi svojo posteljo in hodi? Ampak, da boste vedeli, da ima Sin človekov oblast na zemlji odpuščati grehe,« je rekel hromemu: »Pravim ti: Vstani, vzemi svojo posteljo in pojdi domov!« Ta je vstal in takoj dvignil posteljo ter šel ven vpričo vseh, tako da so bili vsi iz sebe in so slavili Boga ter govorili: »Kaj takega še nikoli nismo videli.«

Točno tako. Kaj takega nikoli nihče še ni videl in ne bo videl. Kajti samo Jezus lahko odpušča grehe in nam daje moč, da se spreobrnemo, spremenimo življenje, zaupamo v Očeta in smo mu vedno poslušni. Tako kot Jezus

IN VI, VERUJETE VAME?

Skupaj v družinskem krogu  preberimo  v celoti to lepo zgodbo, ki jo najdete v Markovem  /2,1 – 12/ in v Lukovem evangeliju /5,17 – 26/.

Zakrament sprave nam da moč, da spoznamo svoje napake, ki slabijo naše dobre lastnosti in sposobnosti, ki jih lahko potem z Jezusovo  pomočjo okrepimo v svoje dobro in v dobro vseh.

 

SVETI NA  SLOVENSKEM

Andrej  Majcen

(1904  – 1999)

»Po milosti božji  sem to, kar sem.«

Leta 1975 je prišla za Južni Vietnam nova oblast – podržavili so vse salezijanske zavode in skupnost se je razkropila po župnijah. Tudi misijonarji so morali deželo zapustiti, kot zadnji je odšel tudi Andrej Majcen 23.julija 1976. Čeprav so mu nove oblasti priznavale koristno delo za deželo – so mu očitali, da je sem prišel na povabilo »umazane Amerike«. Če nam boste potrebni, napišite prošnjo in vas bomo sprejeli.« Andrej Vietnamcev ni nikoli pozabil. Pomagal jim je vse do smrti. To mu je bilo omogočeno tudi zaradi prijateljske Jugoslavije. O tej pomoči je veliko gradiva shranjenega na Rakovniku – saj tu živijo njegovi sobratje. Iz tega lahko odkrijemo veliko in srčno dobroto do Vietnamskega naroda in Vietnamcev do Andreja Majcna – misijonarja.

Po izgonu iz Vietnam je bil Majcen že zelo izčrpan, a je v tem času odšel na Tajvan v glavno mesto Tajpej, kjer je bil do leta 1979, kjer je bil bolničar in spovednik v različnih skupnostih. Na Tajvanu je ponovno zbolel in ga je operiral slovenski zdravnik, laični misijonar dr. Janez Janež. Po nasvetu zdravnika se je Majcen spomladi odpravil  na zdravljenje v Slovenijo, da se bo potem lahko vrnil nazaj v Vietnam. »O Kitajska in Vietnam, kako bi te mogel pozabiti, če bi te pozabil, naj se mi posuši jezik…/Ps 137/. Doma je dve leti preživel v Želimljem in leta 1999 septembra zaspal v Gospodu na Rakovniku. Pokopan je na Žalah v Ljubljani.

Čiščenje cerkve in okolice  17.8. – 25.10. 2019

Skrbeli so za lepoto božje hiše in okolice: Anton in Frančiška Mušič, Nada Hranjec, Dragica Jurkovič, Barbara Podržaj, Štaba Ivan, Podržaj Maja, Jaka, Nejc, Tomšič Marija, Podržaj Barbara, Podržaj Mojca, Martinec Ivan, Podržaj Jaka, Kastelic Tončka, Kraškovic Marija, Zagorc Betka, Ščavničar Darinka, Kraljič Angelca, Zagorc Janez, Trtnik Ani, Trtnik Tone, Trtnik Pavla, Buh Anica, Škrabec Ljuba, Matjaž Milena, Škufca Alenka, Škufca Ciril, Marija Boh, Karmen Pečnik, Helena Valentinčič – darovala za cvetje, Lea Janežič, Saška Janežič, Fani Gruden darovala za cvetje, Nada Marinčič, Darja Gregorič, Tatjana Cigale, Domen Marinčič, Martina Filej, Andreja Turk, Martina, Filej, Nada Marinčič, Domen Marinčič, Andreja Turk, Darja Gregorič, Darinka Kraljič, Simona Javornik, Irena Boh, Lara Javornik, Nika Vidmar, Petra Fleten, Vera Dolinšek, Karmen Vidmar – Kramberger, Zakrajšek Hedvika, Dolinšek Nika, Kastelic Matej, Kastelic Vida. Bo še !!

NCNG  + Helena Gruden

Zrel človek sprejme življenje, sprejema vse, kar mu prihaja naproti, kar mu pošilja Bog. Zato sprejema tudi smrt, ko pride njegov čas. /Theodor Bovet/

Ob smrti dobre in srčne žene so darovali za sv. maše in za cerkev: sestra Marija z možem Francem, Tadej z družino, Helena z Igorjem, Judita Tomšič, Leon z ženo Bredo, sestra Draga z možem, nečakinji Vesna in Nina z družinama, nečak Roman z Kristjane, nečakinja Julijana z družino, Matevž Strgar z družino, Alojzij Goršič z družino, Joža Repar, Boža Skubic, Marija Kraškovic z družino, člani ŽK Škofljica, Franc Anžič z družino, Ana Strgar in Pirnat Ani, Bojan Pirnat z družino, družina Ciperle, Nada Novak, Janislav Strgar z družino, Ivanka Zagorc, Viktor in Joži Kovačič, Anica Jakopin in družina Pečjak, družina Godec in Zalar, Mehlinovi, Pepca Glad z družino, Ana in Anton Trtnik, Anžič Marija in Simona Kovačič z družino, Marija Poje, Fani Lavka, Franc in Zdenka Černič, Malnarjevi, družina Perovšek, Jože Gruden z družino, družina Gruden – Tekavec, Franc Trtnik z družino, Tomaž Kraškovic z družino, Darja Korevec z Urošem in Mile Hafner.

+  Janez Kraškovic – so darovali: Franc Kraškovic z družino, Tone Kraškovic z družino.

»Vse je vaše, vi pa Kristusovi, Kristus pa božji« /sv. Pavel/.

Godovi in mašni nameni 6.12. – 12.12. 2021

pon. Miklavž……..za + Alojzij Kastelic, ob 18 uri

tor.   Ambrož……..za + Frančiška Možina, ob 7.30 zj.

sre. Brezmadežno spočetje Device Marije…za + Marija, Jožef Gruden, obl. 9h

                                 za + Leopold Krevs, obl. ob 18 uri

čet.  Valerija……… za + Ana Škrjanc, ob 18 uri

                                  za + Ivan Gale, ob 19 uri, Gum.

pet.   Gregor………  za + Hilda Kraškovic, ob 18 uri

sob.   Damaz……….za + Franc Skubic, obl. ob 18 uri

ned.   3 adv. ned……ob 8 uri za žive in mrtve farane

                                  ob 10 uri za + Janez Samec, obl.

Marija in Jožef trkata na naša vrata – povabimo popotnika v naš dom. Napravimo molitveni večer .

Božična spoved za veroučence bo v prihodnjem tednu, za odrsle pa v petek 17. decembra ob 18 uri. Pripravljajmo se na sveto spoved in si vzemimo čas za srečanje z Novorojenim. Tako bo imel božič smisel.

V domu SOŠ bo maša 15 decembra ob 15,3o.

Prišle so mohorjeve knjige.

Poskrbimo za verski tisk  na naših domovih!