Jaslice v podružnični cerkvi v Lanišču

Tudi Laniško cerkev krasijo jaslice naše krajanke ge. Iskra, ki jih je sama izdelala, postavili pa vaščani Lanišča. Božična skrivnost naj nam govori po njih.