Oznanila župnije Škofljica, 9.1.2022

 

JASLICE V CERKVI  NA  ŠKOFLJICI  2021

  1. decembra 2021 se je zaključilo leto posvečeno sv. Jožefu. Ob oknu na levi strani cerkve si lahko pobliže pogledamo prizore iz življenja sv. Jožefa, ki nas uči in nagovarja s svojim življenjem, predvsem z zgledom. Naj nas nagovorijo slike, naj nas nagovorijo svetopisemski odlomki, zapisani na svitkih:

…njen mož je bil pravičen…

… Jožef Davidov sin ne boj se vzeti k sebi Marije…

…..tudi Jožef je šel iz Galileje…

…našli so Marijo, Jožefa in dete…

…Gospodov angel se je prikazal Jožefu…

Kot vemo je bil sveti Jožef po poklicu tesar in zato so nam letošnje jaslice prinesle vonj po lesu in tudi vonj po sv. Jožefu, ki naj nas nagovarja tudi v tej sveti noči in naj bo naš priprošnjik še naprej v nemogočih zadevah, zavetnik krščanskih družin, predvsem očetov in nenazadnje priprošnjiki za srečno zadnjo uro. Pred ambonom imamo zapisane besede Izaija: »Dete nam je rojeno, Sin nam je dan… Dragi župljani: Sin nam je dan! Odrešenik nam je dan! Sprejmimo ga!

                                                                 /Nada Marinčič/

BOŽJI SLUŽABNIKI NA SLOVENSKEM

Anton Strle /1915 – 2003/

»Povsod Boga«

V duhovnika je bil posvečen 29 junija 1941 v ljubljanski stolnici. Posvečenje mu je podelil škof Rožman. Novo maši je imel v cerkvi sv. Vida nad Cerknico 13. julija 1941. Pridigal mu je njegov dobrotnik in domači župnik Janez Pucelj. Za novomašno geslo si je izbral besede iz pesmi Povsod Boga, ki čudovito izražajo njegovo duhovno naravnanost, ki ji je ostal zvest vse življenje. V letu 1942 je bil nastavljen za prefekta v Marjanišče, da pripravi  doktorat iz teologije. Tema je bila »Naravno hrepenenje po nadnaravnem smotru po nauku sv. Tomaža Akvinskega in bil leta 1944 na ljubljanski univerzi promoviran za doktorja teologije.

Po zagovoru doktorske disertacije je v svoj dnevnik zapisal: »Žeja me po tesnejši zvezi z Bogom. Kaj vsi naslovi in časti… Višje od duhovništva sploh ni mogoče priti…Boga prosim samo za to, da bi res delal vse samo v Njegovo čast.«

V času pisanja disertacije je na prošnjo članov Katoliške akcije napisal tudi življenjepis Lojzeta Grozdeta, gojenca Marijanišča, ki je leta 1. januarja 1943 umrl mučeniške smrti.

Leta 1944 je bil nastavljen za profesorja verouka na realni gimnaziji v Novem mestu in leta 1945 je bil postavljen še za predsednika Katoliškega društva rokodelskih pomočnikov. V splošni psihozi po vojni se je tudi Strle v začetku maja 1945 pridružil skupini civilistov, ki se je umaknila na Koroško. Pri Železni Kapli so ga zajeli partizani in so ga vrnili v zavod sv. Stanislava v Ljubljani. To je bil v prehodnem taborišču in po sedemdesetih dneh je oblast Strleta 18.julija 1945 brez obsodbe izpustila na prostost. Generalni vikar Anton Vovk ga je v jeseni imenoval za kaplana pri sv. Petru v Ljubljani, za kateheta na ljudski šoli Ledina, imenovan je bil tudi za solnega vikarja in za zapisnikarja  cerkvenega sodišča /8.3. 1946/.

Mirno dušnopastirsko delo pa je prekinil postopek, ki so ga sprožili proti njemu pred Okrožnim sodiščem  v Novem mestu proti Katoliški akciji z glavno soobtoženko Vero Štekar…

Poslanstvo krasilcev cerkve

»Bogoslužje je notranje povezano z lepoto: je sijaj resnice. V bogoslužju se blešči velikonočna skrivnost, po kateri nas kristus sam priteguje k sebi, da zremo lepoto in žar izvira…  Resnična lepota je Božja ljubezen, ki se je dokončno razodela v velikonočni skrivnosti. Lepota bogoslužja je del skrivnosti. Je najvišji izraz božje slave in v nekem smislu razodevanje nebes zemlji. Zaradi tega lepota ni zgolj olepševalni dejavnik bogoslužnega opravila, marveč je pripadajoča sestavina, kolikor označuje Boga samega in njegovo razodevanje /ESC 35/.

Pri krašenju in čiščenju so sodelovali od 15.2. 2020 – 6.2. 2021

Skubic Ivanka, Bradač Julijana, Turk – Dolinar Marija, Žafran Katerina darovala za cvetje, Lori Konestabo – Pergar, Čarna in Petja Pergar, Grm Joži in Ivan, Špolar Nina, Gojak Krivec Urša, Žalac Jožica, Pergar Lori, Čarna Petja, Marija Slak, Papež Franc, Papež Ida, Julka Bradač, Ivanka Štajnar, Zupančič Minka, Skubic Minka, Zupančič Stanka, Zupančič Darko, Centa Cilka, Krampelj Marija, Gradišar Milena, Zgonec Mari, Černič Zdenka, Pirnat Ana, Pirnat Ančka, Strgar Marija, Zalar Dani, Kovačič Simona, Pirnat Magda, Pirnat Strgar Ani, Zalar Dani, Pirnat Magda, Strgar Marija, Pirnat – Strgar Ani, Petra Brglez, Rok Brglez, Mojca Brglez, Slavko Brglez, Andrej Iskra, Jožica Iskra, Anže Iskra, Hana Iskra, Janez Marucelj, Tina G. Marucelj, Klara Marucelj, Lara Štrus, Marko Štrus, Andreja M. Štrus, Marjan Marucelj, starši prvoobhajancev, Marija Goršič, Rok Goršič, Andrej Kovačič, Martina Kovačič, Goršič Minka, Goršič Janez Zgonc Martina, Šeme Slavko, Šeme Marija, Gruden Jože, Gruden Pavla, Bozja Stane, Bozja Matija, Bozja Mojca, Cimerman Alojz, Nada, Kovačič Lojzka, Zagorc Ivanka, Jakše Katarina, Jernej x2; Zupanc Andrej, Zupanc Jolanka, Križman Julka, Štaba Ivan, Hosta Pavla, Martinec Ivan, Martinec Jelka, Zupanc Andrej, Zupanc Jolanka, Štaba Ivan, Martinec Ivan, Martinec Jelka, Martinc Maja, Mušič Frančiška, Mušič Anton, Hranjec Nada, Jurkovič Dragica, Trtnik Pavla, Trtnik Ani, Trtnik Tone, Buh Ana, Buh Miroslav, Darinka Ščavničar, Marija Kraškovic, Angelca Kraljič, Tončka Kastelic, Beti Zagorc, Janez Zagorc, Franc Kastelic, Tone Kraškovic, Ljuba Škrabec, Alenka Škufca, Ciril Škufca, Katja, Čarna, Zarja Višnjič – Škrabec, za rože Milena Matjaž, Boh Marija, Janežič Saška, Janežič Lea, Pečnik Karmen, Darinka Kraljič, Simona Javornik, Miha Javornik, Irena Boh, Petra Fleten, Nika Vidmar, Karmen Vidmar – Krambergar, Bine Fleten, Rožle Fleten, Karmen Vidmar – Krambergar, Simona Javornik, Terezija Kastelic, za rože Skubic Miro, Briški Marta in Kastelic Vida, Martina Filej, Darja Gregorič, Tatjana Cigale, Nada Marinčič, Tatjana Cigale, Nada Marinčič, Darja Gregorič, Martina Filej, Gale Andreja, Veronika, Ana, Kočar Cirila, Stane, Golobič Darinka, Franc, Gale Veronika, Andreja, Ana, Golobič Franc, Darinka, Jerebic Imre, Kočar Stane, Cirila, Gale Andreja, Kočar Stane, Cirila, Golobič Franc, Darinka, Gale Andreja, Veronika, Golobič Franc, Primož, Darinka, Jerebic Imre, Kočar Cirila, Stane, Golobič Franc, Darinka, Golobič Darinka Miklič Janja, Debevec Darja, Hrovat Rozi, Hrovat Neža, Novak Helena, Novak Tjaša, Tomažič Peter.

Hvala vsem sodelujočim. Bog povrni!

Zahvale

Vsem, ki ste ob božiču pripravljali jaslice se zahvaljujem za vaše delo, vaše čudovite zamisli in lepe izdelave, da ste vsem nam poklonili  lepo podobo božičnih prizorov. Približali ste nam skrivnost božjega učlovečenja – Bog z nami.

Zahvaljujem se vsem, ki ste ob praznikih darovali za potrebe naše cerkve, za otroke po svetu /namen sv. očeta/ za naše misijonarje, ki z veseljem sodelujejo z vašimi darovi in pomagajo revnim  po svetu se dvigniti iz uboštva k dostojnemu življenju. Pomagajo jim, da je življenje smiselno in da jih Bog kliče v večno veselje.

Vsem dobrotnikom, vsem darovalcem, ki mi pomagate z svojimi denarnimi in materialnimi darovi skozi vse leto in ob darovanju ob novem letu, hvala za vašo dobroto, pozornost, za vašo pomoč, vsem, ki se spomnite na obveznost bire. Naj bo Bog vsem bogat plačnik.

                                                        župnik Jože

Mesec verskega tiska

Mesec januar  je v Cerkvi na Slovenskem posvečen verskemu tisku in njegovemu poslanstvu. Morda smo vse preveč pozabili, da živimo v času, ko so mnogi preveč brezskrbno pozabili na versko, družbeno in kulturno izročilo in premalo pazili na vrednote od katerih je odvisno srečno in človeka vredno  življenje. To krizo najhuje občutijo mladi ljudje. Odklanjajo tudi resnične vrednote in duhovno bogastvo človeškega življenja. Življenje je talent, ki ga je podaril Bog. Nihče ga ne sme zakopati, temveč bogatiti in izpopolnjevati. Bog daje življenje v izobilju. V veliko pomoč nam je dobra knjiga ali verski tisk, ki nas pravilno obvešča, a hkrati tudi oblikuje in poglablja naš odnos do Boga in vsega stvarstva. Vabljeni – vsaka družina naj si priskrbi vsaj en verski tisk. Hvala!

 

Godovi in mašni nameni 10.1. –  16.1. 2022

pon. Gregor…..za + Alojz Juvančič, 30 dan, ob 18 uri

tor.   Pavlin……..za  + Peter Kvaternik, ob 7.3o zj.

sre. Tanja………za + Primož Grlica, obl. ob 18 uri

                             za + Martin Golobič, 30 dan, ob 19 uri Gum.

čet.   Hilarij…….za +  Boštjan Bučar, obl. ob 18 uri

                             za  ++ starše Oven, ob 19 uri, Gum.

pet.   Odon………za + Slavko Lamovšek, 30 dan, ob 18 uri

sob.   Mihej……..za + Leopold Omahen, ob 18 uri

ned. 2. ned. m.l. …ob 8 uri za žive in mrtve farane

                             ob 10 uri za + Veber Peter , obl.