Oznanila župnije Škofljica, 16.1.2022

 

SLOVESNOST

 

Ko v cerkvi laniški  – prafari nekdaj

se zbralo občestvo je škofeljsko zdaj,

da utrdili bi vero v Troedinega Boga

Očeta, Sina in sv. Duha

V skromnem prostoru tu stiški opat,

ste prvič v to faro prišli birmovat,

da delili bi milosti od sv. Duha

in blagor darove sprejeli v srca.

Da zvesti obljubam ostali bi vsi,

radi molili  in v cerkev še šli,

saj evangelij Kristusov lepo nas uči9

za spravo z Bogom in vsemi ljudmi

Za srečo v življenju ni mnogo reči

le eno je važno kar Jezus uči

ostanite mu zvesti na življenjski poti

brez trpljenja ni zmage v nebeški slavi

                                                                     /avtor neznan/

 

BOŽJI SLUŽABNIKI  NA  SLOVENSKEM

Anton Strle /1915 – 2003/

»Povsod Boga«

 

Strleta so aretirali 26. junija 1947 pod obtožbo, da se je sestajal z prvoobtoženko Vero Štekar in po vrhu so mu očitali, da je nastopal proti nedeljskemu delu in s tem oviral plan petletke. Naprtitli so mu tudi da je zbiral podatke o dijakih, o preganjanju zaradi vere, da zbira gradivo za tujino, zoper obstoječo oblast. V izreku obsodbe z 1 septembrom 1947 je bil Strle obsojen na pet let strogega zapora in na tri leta izgube državljanskih pravic. V zaporu je bil v Novem mestu in v Ljubljani na Žalah, kjer so bili centralni zapori. Iz zapora je bil izpuščen julija 1952. V zaporu  ni komentiral sodne odločbe, ni se udeleževal pogovorov o politiki, vedno in odločno je branil škofa in Cerkev. Prosti čas je uporabil za molitev in študij, kolikor so mu dali za to priložnosti. Ta absurdna sodba je bila razveljavljena 6.junija 2013.

Škof Anton Vovk je za profesorja dogmatike predlagal dr. Antona Strleta, a je bilo stališče oblasti negativno. Nato je prosil še dekan fakultete dr. Stanko Cajnkar po komisiji za verska vprašanja – so dovolili. Tako je postal honorarni predavatelj in župnijski upravitelj v Planini pri Rakeku. Seveda je oblast Strleta še bolj budno spremljala. Ko je eno od svojih farank vprašal zakaj njen sin ne hodi redno k verouku, ga je ta prijavila. Okrajno sodišče je zato Strleta obsodilo na 6 mesecev, po  pritožbi je bila kazen znižana na dva meseca in zopet na prošnjo dekana Cajnkarja jo je odslužil v poletnih mesecih, da je mogel opraviti svoje pedagoške obveznosti.. V svoj dnevnik je ob tej priliki zapisal: »Če bom moral spet v zapor, prepustim to Bogu. Morda to Bog hoče od mene za pokoro, ker jo prostovoljno delam premalo. In kako silno je potrebna pokora.«…

Nikakor mu ni šlo za nazive. Leta 1972 je postal redni profesor. Šlo mu je za to, da študentom posreduje pravi nauk Cerkve. V tem času je deloval na raznih župnijah in leta 1966 naprej pa pri sv. Trojici v Ljubljani, kjer je bi iskan spovednik in pridigar. Veliko je pisal za študente na fakulteti, pisal je v Bogoslovni vestnik TF, sodeloval  pri izdaji Leto svetnikov…

Poslanstvo krasilcev

Že sama lepota bogoslužnega prostora, še posebej pa, ko je okrašen s cvetjem in zelenjem, ki je sad božjega stvarstva, vernikom pomaga, da se v takšnem  lepo okrašenem bogoslužnem prostoru lažje srečajo z Bogom in med seboj ter globlje doživijo božjo navzočnost in njegovo delovanje. Cvetje in zelenje prispevata lepoto k bogoslužju, ki obhaja Lepoto, ki je nad vsako lepoto, zato ima cvetje privilegiran prostor v bogoslužnem prostoru.

Pri krašenju in čiščenju cerkve so sodelovali od 6.3. 21 – 7.8. 2021

Silva Rebolj, Marija Turk – Dolinar, Irena Gorišek, Štajnar Ivanka, Slak Marija, Papež Ida, Bradač Julka, Skubic Ivanka, Konestabo Pergar Lori, Konestabo Pergar Čarna, Grm Joži, Špolar Nina, Usnik Joži, Žalac Marija, Mihelčič Katja, Zupančič Darko, Zupančič Stanka, Skubic Mojca, Zupančič Minka, Lenarčič Zala, Zupančič Darko, Zupančič Stanka, Skubic Minka, Gradišar Milena, Centa Cilka, Krampelj Marija, Adamič Marija, Štefka Sotler, Tomšič Slavka, Anica Zakrajšek, Marolt Lojze, Anica, Nose Vladka, Pirnat Ana, Černič Zdenka, Anžič Marija, Strgar marija, Strgar matevž, Strgar Marjana, Ciperle Brigita, Ciperle Simon, Marič Mari, Kovačič Simona, Bitenc Dragi, Zalar Dani, Pirnat Magda, starši birmancev in birmank- za birmo; postavljali šotor Slavko Brglez, Rok Brglez, Franci Kraškovic, Darko Zupančič, Andrej Kovačič, Jože Javornik, Rok Treven, Primož Štajnar, Brglez Mojca, Petra, Iskra Andrej, Anže, Jožica, Tina in Janez Marucelj, Marjan Marucelj, Lara, Andreja in Marko Štrus, Jože Žvab, Darja Škerjanc, Klara, Tina in Janez Marucelj, Brglez Slavko, Mojca, Petra in Rok. /se nadaljuje/

Oddane maše

Ali imajo duhovniki dovolj mašnih namenov. Odvisno od posamezne župnije. Pred leti je bilo mašnih namenov v Sloveniji dovolj. Vedno bolj pogosto pa se dogaja, da nekateri duhovniki mašujejo po več dni v mesecu brez mašnih darov, to pomeni da tudi veliko bolj skromno živijo. Tako jim duhovniki lahko pomagamo z darovi za maše, ki jih drugi posredujejo. Vsem darovalcem za maše se lepo zahvaljujem v ta namen, pa pridete k maši v domači župniji ob priložnosti. Te dni sem oddal duhovniku sledeče mašne namene:

za + Stane Pečjak x 3, Marija Goršič x 2, za + Franc Strle, Peter Kvaternik, za ++ starše Zupančič, za + Nežka Blažič, za + Frančiška Možina x 4, za + Martina Nebec x 2, za + Ana Ferbežar x3, za + Anton Gruden x 4, za + Ana Škrjanc x 4,  za + Pavla Skubic, za + Brada Kavčič, za + Peter Repar, za + Martin Iskra x3, za + Marija Vesel x 2, za + Ana Belcijan x 3, za ++ priporočene v molitev x 3, za + Ivan Grm x 3.

Molitev za uspeh krajevne sinode

Pred teboj smo sv. Duh, ko smo zbrani v tvojem imenu. Samo ti nas vodi, bodi doma v naših srcih; pokaži nam pot, po kateri naj gremo in kako naj hodimo po njej. Šibki smo in grešni, ne dopusti, da bi širili nered. Ne dopusti , da bi širili nered. Ne dopusti, da bi nas nevednost, vodila po napačni poti ali da bi pristranskost vplivala na naša dejanja.. Daj, da v tebi najdemo svojo edinost, da bomo lahko skupaj hodili večnemu življenju naproti in se ne bomo oddaljili od poti resnice in od pravičnosti. Vse to prosimo tebe, ki deluješ na vsakem kraju in v vsakem času, v občestvu z Očetom in Sinom  na vekov veke . Amen

Ne pozabimo na prošnjo gospoda nadškofa Stanislava

»Prosim vas, da začnemo moliti drug za drugega. Prosim vas torej, da vsak dan zmolite en Oče naš prav s tem namenom, da bi po tej molitvi k skupnemu Očetu, začeli postajati bratje in sestre med seboj.«

Srečanje biblične skupine – 17.1. 0b 20 uri

Zaustavili se bomo ob odlomku in v njem bomo našli veliko bogastva, vprašanj in odgovorov za vsako življenje. Bog nas nagovarja po sv. Pismu, nagovarja nas tudi po naših prijateljih in vsakdanjih dogodkih. Pridruži se nam.

Srečanje za učence tretjega razreda bo po e- pošti

Že nekajkrat se je zgodilo, da je bilo zaradi  »korone« odsotnih večje število veroučencev. Da bomo drug drugega varovali bomo sedaj nekajkrat imeli po elektronski pošti. Starši in veroučenci vzemite to na znanje. Hvala za razumevanje.

Godovi in mašni nameni 17.1. – 23.1. 2022

pon. Anton……..za + Ana Skol, 7 dan ob 18 uri

tor.   Marjeta …..za žive in ++ duhovnike MK, ob 7.30 zj.

sre. Makarij…..za sodelavce doma Šk, ob 15.3o v domu

                            za + Martinc Ciril, obl. ob 18 uri

čet.    Boštjan……za + Franc Repar, ob 18 uri

                             za + Leon Henigman , obl. ob 19 uri na Gum

pet.    Neža……..za + Karli Gorišek, obl., ob 18 uri

sob.   Vincencij…za + Lucija Bedenčič, obl. ob 18 uri

ned.   3 ned. m. l….ob 8 uri za žive in mrtve farane

                             ob 10 uri za  + Jože Tomšič, obl.