Oznanila župnije Škofljica, 30.1.022

 

JE  ROKA  MANJ  SVETA  OD  UST?

 

 

Kar zadeva obhajilo na roko ali na jezik, kroži prepričanje, da je prvi način neprimeren in nevreden. Prav je, da takim dušam, ki so jim negativno naravnane kritike vsakdanjost, postavimo vprašanje: Kateri del človeškega telesa je sploh vreden prejeti Kristusovo telo? Verjetno lahko rečemo, da je ves človek grešen in zato nevreden prejeti obhajilo. Toda Bog nam je poslal Kristusa za odrešenje, da bi po njegovi besedi ozdraveli (Mt8,8). Ker nas je on ozdravil »so naša telesa del Kristusovega telesa« (1Kor 6,15a) in zato, »tempelj sv. Duha« (1Kor 6,19). Tako ne moremo govoriti o bolj ali manj vrednih delih telesa, saj so vsi eno telo, ki s prejemom svete evharistije postane božje svetišče, zato tudi prejem svetega obhajila na roko ni nič manj spoštljiv od obhajila na usta.

O tej drži telesa in duha pri obhajilu je govoril že Ciril Jeruzalemski /4stol./, ki je svetoval takole: »Ko greš k obhajilu, ne hodi tako, da iztegneš dlan ali razpreš prste, temveč napravi levo roko (pozneje desno) za prestol desni (levi), ki naj prejme  Kralja, in potem upogni dlan ter sprejmi Kristusovo telo in reci »Amen« Potem z vso skrbnostjo posveti svoje oči z dotikom svetega Telesa in ga prejmi, pazi pa, da ti kakšen košček na pade na tla. Nato se zahvali Bogu, ki te je imel za vrednega, da prejmeš toliko skrivnost.« V teh besedah zasledimo opozorili, ki jih tudi zadnje navodilo  Kongregacije za bogoslužje o zakramentu odrešenja  »Redemptionis sacramentum« (2004) posebej poudarja in sicer, da je treba posebej paziti, da obhajanec takoj zaužije hostijo, in to pred delivcem obhajila in se ne oddalji s hostijo v roki /NZO 92/. Drugo opozorilo, ki ga daje sv. Ciril Jeruzalemski in ki ga tudi novo navodilo izpostavi je , da je treba ohraniti navado uporabe obhajilne patene, s katero preprečimo, da bi hostija ali košček hostije padel na tla (93). V primeru obhajila na roko je treba skrbno paziti, da zaužijejo tudi košček, ki se je odlomil od hostije.

Iztegnjena ali odprta dlan izraža pripravljenost in odprtost. Sveto Pismo hvali vrlo ženo, ki »svojo dlan odpira potrebnemu, svojo roko podaja ubogemu« (Prg 31,20). Z odprto dlanjo daje človek  sebe a razpolago. Tako pravi tudi svetopisemski Job brez strahu za svoje življenje: »Svoje življenje polagam na dlan!« (Job 13,14).

Skratka z liturgično prenovo 2. vatikanskega koncila je Cerkev v duhu navodila Memoriale Domini (1969) iz praktično higienskih in pastoralnih motivov, predvsem pa na podlagi večstoletne prakse Cerkve ter velikega simbolnega pomena obhajilnega obreda, obnovila prvotni način obhajila na roko. Iztegnjene dlani predstavljajo odprtost in pripravljenost sprejeti Kristusa. Gre za dejanje vere v stvarno Kristusov navzočnost v koščku kruha. Nenazadnje lahko dodamo, da obhajanje na roko izraža tudi spoštovanje do obhajancev in jim ni potrebno dajati hrane v usta. Kongregacija za bogoslužje ostaja na stališču, da je treba vernikom pustiti popolno svobodo o obhajanju na roko  ali jezik. Tisti pa, ki teh določil cerkvenega učiteljstva ne sprejemajo in zavračajo obhajilo na roko, ne gradijo Cerkve, ampak jo podirajo, saj vnašajo med vernike razdor in nezadovoljstvo. S svojo umišljeno pobožnostjo, ponižnostjo in strogostjo d telesa dajejo te reči sicer vtis modrosti, a dejansko niso drugo, kot da godijo mesu.« (Kol 2,20-23). Prizadevajmo si predvsem prejemati sveto rešnje telo čimbolj dostojanstveno, sveto in spoštljivo, pa naj bo na roko ali jezik, kleče ali stoje, le da ga prejemamo s čistim in predanim srcem. V času korone ga prejemamo na roke!

BOŽJI SLUŽABNIKI  NA  SLOVENSKEM

Anton Strle /1915 – 2003/

»Povsod Boga«

 

Druga značilnost Strletove duhovnosti je prizadevanje za dosledno življenje po evangeliju. Odločil se je hoditi po ozki poti – pot odpovedi, askeze in molitve. Bistvo človekove svetosti ni v odpovedi, temveč v ljubezni do Boga. Kot dušni pastir je strle posebej poudarjal potrebnost spreobrnjenja. Pri tem misli na spreobrnitev srca. Spreobrniti se pomeni spremeniti grešno pot, na katero je kdo stopil in stopiti na pot, ki nam jo odpira Jezus. S svojim življenjem nam je čudovit zgled moža vere, zgled duhovnika, je vedno želel le večjo Božjo slavo.

Strletovo izjemno osebnost je opisal tudi kardinal Joseph Ratzinger, zaslužni papež Benedikt XVI. »Pri vseh 30 strokovnjakih iz celega sveta je pusti z svojim ravnanjem velik vtis. Bi le vedno skromen in v ozadju, govoril je samo tedaj kadar je imel povedati kaj svojega. Spregovoril je za spoznanje več resnice. Vsa ta skromnost je govorila o notranji bližini Gospoda. Taka možnost razločevanja ne more izhajati iz gole učenosti – imel je čut kaj je pravilno in kaj je zgrešeno – znal je razločevati duhove, zaradi tega je bila njegova sodba dragocena in tehtna.«

                                             /se nadaljuje/

NCNG + Franc Tomšič

Najlepše doživetje v prvih trenutkih po smrti pa bo gotovo to, da bomo končno prišli domov k Očetu, ki nas je , kot lepo pravi sv. Avguštin; »ustvaril k sebi in je zato tudi naše srce nemirno, dokler v njem ne počije.« Darovali so za sv. maše in za potrebe cerkve:

žena Marija, sin Tadej z družino, hčerka Helena z Igorjem, hči Judita, sin Leon z Bredo, vnuk Klemen z družino, vnuk Gašper z družino, nečak Jožef, nečak Slavko Zajc, Stanka in Leon Herman z družino, Viktor in Jožica Kovačič z družino, Jurmanovi, družina Bajc iz Vrhpolja, Pepca Glad, družina Bratina, Mojca in Uroš Strgar z družino, Strgarjevi, Lojzka Kovačič, Ana in Anton Trtnik, Jožko Gruden z družino, nečakinja Marija z družino, MPZ sv. Cirila in Metoda, Marinčičevi, Joža Repar iz Lanišča, Rigler Jakob z družino, Starčevi iz Predol, Metod in Erna Podržaj, Janko Podržaj z družino, Rok Podržaj z družino, Malnarjevi, Draga Bitenc z družino, Darja z Urošem, Brigita in Simon Ciperle z družino, Franc Anžič z družino, družina Oražem iz Male Ilove gore, družina Ahlin, družina Steklasa iz Trbinca, družina Kastelic iz Male Ilove gore, nečakinja Nada z družino, Avsenak – Zobec, Baclovi iz Male Ilove gore, Brigita Brajkovič, Tadej in Matjaž Kremenšek. Bog plačaj vsem!!

Pomen cvetja v bogoslužju

V sv. pismu so velikokrat omenjene rastline, cvetje in celo drevesa. So priče pomembnih dogodkov. Tako simbolizirajo ranljivost bitij, novo življenje ali čistost, ljubezen in skrivnost, mladost in rast, kot je zapisal modri Sirah. Tudi Jezus je občudoval cvetje in se posluževal njegovega sporočila: »Pomislite na lilije kako rastejo.« /Lk 12,27/.

Pri krašenju in čiščenju so sodelovali od 29.10. 21 – 11.12. 21

Pospravljanje šotora – Slavko Brglez, Rok Brglez, Franci Kraškovic, Franci Golobič, Tilen Kovačič in Rok Treven; Podržaj Maja, Podržaj Nejc, Podržaj Mojca, Martinec Jelka, Martinec Ivan, Martinc Maja, Martinc Janez, Buh Nuša, Buh Miroslav, Trtnik Tone, Trtnik Ani, Trtnik Pavla, Alenka Škufca, Milena Matjaž, Višnjić – Škrabec Katja, Čarna, Zarja, Ljuba Škrabec, Nada Marinčič, Tatjana Cigale, Darja Gregorič, Andreja Turk, Zagorc Janez, Kraškovic Tone, Kastelic Franc, Zagorc Beti, Kastelic Tončka, Kraškovic Marija, Marija Boh, Branka Pečnik, Lea Janežič, Anja Janežič, Frančiška Gruden darovala za cvetje; Darja Gregorič, Nada Marinčič, Tatjana Cigale, Martina Filej, Turk Andreja, Nina, Nejc in Matic. Hvala!

Čiščenje cerkve – februar 22 – Gorenje Blato in Drenik

 

Bolnike na domu bom obiskal v petek dopoldne.

 

Prva sreda – molitev po papeževem namenu – za redovnice in posvečene. Molili bomo pred mašo ob 17.3o.

 

Svečnica praznik – na besede Simeona  – luč v razsvetljenje narodov se naslanja starodavni bogoslužni običaj blagoslavljanja sveč, ki se razvije v procesijo s svečami. O tem obredu poročajo že v 4 st. Blagoslov ob 9 in ob 18 uri. Vabljeni

 

Jutri boste pospravili jaslice. Sodelavci lepo vabljeni.

 

Verouk tudi v tem tednu poteka po zoomu in po e pošti. Veroučenci delajte naloge in tudi v družinah nekaj časa posvetite dobremu Bogu.

 

Godovi in mašni nameni 31.1. – 6.2. 2022

pon. Janez……..za + Marija Černič, ob 18 uri

tor.   Brigita……za + Anton Gruden, ob 7.3o zj.

Sr.   Svečnica…..ob 9 uri za + Angela in Janez Šmalc

                             ob 18 uri za + Martin Iskra

čet.   Blaž……….za ++ Bolta, ob 18 uri

                             za + Ana Erjavec, obl. Gum. ob 19 uri

pet.   Oskar………za + Gruden Danica, ob 18 uri

sob.   Agata…….za duh. in red. poklice, ob 7.3o zj.

                              za + Marjeta Jaklitsch, ob 18 uri

Ned.  5n.m.let….. ob 8 uri za žive in mrtve farane

                           ob 10 uri  za ++ starše Alojz, Angela, Ana Kastelic