Oznanila župnije Škofljica, 20.2.2022

 

POST  – BOJ  S  ZLOM

 

Dokler živimo smo vpeti v boj med dobrim in zlim, med Bogom in hudičem. To je bilo napovedano  že v raju. Hudič je v slabšem strateškem položaju, toda napada silovito z vse vrste zvijačami. Ko je duh Jezusa odvedel v puščavo, ga je tam hudič že čakal. Toda tokrat je naletel na nekoga, ki niti za trenutek ni odvrnil svojega obličja od Očeta in mu za nobeno ceno ni hotel nasprotovati. Hudič je bil poražen na celi črti. V Jezusovem pasijonu je zopet silovito udaril, a sam hudič je dobil smrtni udarec. Odslej hudič napada Cerkev.

Hudičeve taktike – Hudič nas skuša preslepiti, da ne obstaja. Skriva se za trditvami, kot je: »Ne bodi predober, ni treba, da si bedak!« Uspava našo vest /malenkosti, ne težav bližnjih, lastne sebičnosti, nismo odvisni od Boga…/ zanika obstoj pekla, zanika navzočnost Jezusa v  sv. Rešnjem Telesu, ni se treba bojevati proti svojim napakam, hudičevi pomagači so naše strasti – glavni grehi, prilagaja se vsakemu posebej izmed nas, napada naše šibke točke, posebej napada tiste, ki pridejo z duhovnih vaj, da bodo kaj spremenili v življenju, nastavlja orožje obupa – se ne da, se ne splača, ne molitev je zastarela, saj niso drugi nič boljši…

Kristjanovo orožje  – Verjamem v obstoj Satana. O njem piše sv. Pismo, uči KKC, pripovedujejo svetniki in izganjalci hudiča. Jezus je vedno ob moji strani, vedno se je obračal k svojemu Očetu. Hudobnega duha premagujem z kratkimi vzkliki iz sv. Pisma npr. »Vedno se veselite v Gospodu ali Neprenehoma molite« Ne podlegam napadom slabe vesti. Odločam se za napadanje nasprotnika. Pri spovedi sprejmem odločitev, ki je majhna, natančna in praktična in je sprejeta z veseljem. Ostati zvest v tem  in je to znaten napor. Večkrat si naložim tudi trening – oči imam uprte v Kristusa, odvračam se od smrtnih grehov, malim in nato nepopolnostim. Post je zelo učinkovito sredstvo proti Satanu. Večkrat prosimo sv. Duha pomoči, boj presega naše moči. Sv. Duh nam daje veselje in moč. V skušnjavah se stisnem k Jezusu. Živim pod Marijinim zaščitnim plaščem. Prosim za podporo svojih prijateljev v nebesih in na zemlji. Svoje bitke dobivam pojoč – pojem psalme in pesmi Bogu.

Čeprav se zdi, da so svetniki posebni božji izbranci, nam kažejo njihovi vsakdanji boji na to, da s bili ljudje kot vsi.

Napuhu so se upirali z ponižnostjo. Apostol Pavel se je razglašal za najmanjšega med apostoli, sv. Bernard se je čudil kako Bog lahko dela čudeže po njegovih rokah… Lakomnost so odpravljali tako, da so se vsemu odpovedali – sv. Frančišek, sv. Avguštin; več svetnikov se je borilo z odvisnostmi – sv. Kamil – je svoje imetje zapravil z igrami na srečo. Zaradi rane na nogi se je večkrat znašel v bolnici. Zasvojenosti se je rešil po Filipu Neriju in se popolnoma posvetil bolnikom in ustanovil red kamilijancev. Sv. Marko Ji Tiangxiang, kitajski zdravnik, uporabljal opij in postal zasvojen. Ni se ga mogel rešiti. Duhovnik mu pri spovedi ni dal odveze, ker je vedno znova padal v isti greh. Mark je brez obhajila živel trideset let. Skupaj s svojo družino je med preganjanji kristjanov na Kitajskem  umrl kot mučenec vere. Božji služabnik Matija Talbot je odraščal v družbi alkoholikov in se tudi sam podal na to pot. Pri 28 letih se je spreobrnil in se zaobljubil, da bo pustil alkohol. Boril se je vse življenje. Nikoli ni nosil denarja seboj, da ga nebi premamila skušnjava in bi zavil v krčmo. Zapisal je: »Pijačo je tako težko opustiti, kot je obuditi mrtve. Toda našemu Gospodu je oboje mogoče in celo enostavno. Odvisni moramo biti samo od Njega.«

 

 

BOŽJI SLUŽABNIKI  NA  SLOVENSKEM

  1. Aleksij Benigar, OFM

/1893 – 1988/

»Glej prihajam, da izvršim, o Bog tvojo voljo.«

Franc Matija z redovnim imenom Aleksij se je rodil 28. januarja 1893 v Zagrebu iz drugega zakona Janeza Bergarja , župnija Trnovo – Ilirska Bistrica in Julijane Dolinar, doma ziz Radeč in bil naslednji dan krščen v cerkvi sv. Marka v Zagrebu. Z družino je bil vse življenje tesno povezan. V njej je prejel globoko versko vzgojo. Ob posvetitvi v duhovnika je materi pisal: »Da sem postal duhovnik se moram poleg Gospodu zahvaliti predvsem tebi. Ko sem bil majhen, si mi pogosto govorila o Gospodu Odrešeniku, o Bogu, o stvareh iz svetega pisma in me z veseljem vodila v cerkev. To na nepokvarjeno naravo otroka naredi velik vtis. Prav ta vera je razlog, da lahko vse prenašam vdan v Božjo voljo.

Po mali maturi se je odločil vstopiti k frančiškanom. Ni bil dovolj star za vstop v novicijat, pa je dobil dovoljenje iz Rima. Začasne zaobljube je položil, ko je bil star 16 let 4.marca 1909 na Trsatu. Nato je odšel v Varaždin, kjer je končal višjo gimnazijo. Nadaljeval je pot v Dorsten in Paderborn. Obe šoli sta na mladega fanta naredili velik vtis in zgledna redovna disciplina.. Študij teologije je končal v Zagrebu in bil tu posvečen 30 junija 1915. Posvetil ga je nadškof Anton Bauer. Novo mašo je imel tudi v Radečah 11.julija, rojstni kraj matere in kamor se je družina preselila po očetovi upokojitvi leta 1914.

O sebi je leta 1988 na vprašanje, kaj je po nacionalnosti, odgovoril:

»Moje poreklo je slovensko in na to sem ponosen.« Najbolj posrečeno pa je na vprašanje Aleksijeve narodnosti opredelil njegov življenjepisec in redovni sobrat p. Bonaventura Duda OFM z besedami: »Aleksij se je čutil Slovenca, kot rojeni Zagrebčan je Hrvaško čutil za svojo domovino in je Hrvaško frančiškansko provinco sv. Cirila in Metoda imel za svojo mater, Kitajsko, v kateri je 25 let deloval kot misijonar, pa je čutil kot svojo posvojeno domovino.«

                                                    /se nadaljuje/

NCNG + Anton Bratkovič

Kristjani preprosto verujemo, da se bodo naši rajni v Bogu spočili od svojega truda. Verujemo, da telesna smrt ni naša dokončna usoda, da pri Bogu naši rajni živijo naprej. Zato nas čaka ponovno dokončno srečanje z njimi po naši smrti. Ob smrti + Antona so darovali za sv. maše in za potrebe cerkve in v dobre namene: žena Jožica, hčerka Zvonka z družino, hčerka Darija z družino, Vnukinja Urška z družino, Alojzija Kovačič, Žužkovi, Jurmanovi, Joža Repar, Peter Tomažič z ženo Marijo, družina Brglez, Majda Hrovat z družino, Marija in Slavko Šenica, Kastelic Alojz, Kastelic Peter z družino, Kastelic Miran z družino in Rok Treven. Odgovor na trpljenje in smrt nam daje božji Sin Jezus Kristus s svojim življenjem in smrtjo. Hvala vsem darovalcem.

+ Marjan Vindišar sosedje ul. 16 maja in sosedje laniške ulice – hvala vsem dobrotnikom.

Pustna sobotna iskrica – bo potekala  v nekoliko drugačni obliki. Odpovedali se bomo pustnemu plesu, a bistvo ostaja – pomoč misijonom. To bo v soboto 26. februarja v pomoč misijonarke  v Angoli.

Radio Ognjišče – dragi župljani, radijci so v našo župnijo poslali nekaj izvodov revije Prijatelji radija Ognjišče, ki jo pripravljajo za najbolj zveste poslušalce in podpornike. Vzemite jo in preberite. Je brezplačna. Če pa je kdo od vas zvest poslušalec in še ni podpornik, vabim, da se opogumi.

Godovi in mašni nameni 21.2. – 27.2. 2022

pon. Peter ………za + Ana Belcijan, maša bo drugod

tor.   SAP……….za + Marija Vesel, maša bo drugod

sre. Polikarp…..za + Anton Bratkovič, 7 dan, ob 18 uri

čet.    Matija…….za + Marjan Vindišar, 7 dan , ob 18 uri

                              za + Marija Šimc, ob 19 uri na Gum.

pet.   Valburga…..za + Alojzija Marin, ob 18 uri

sob.   Porfirij…….za + Angela in Janez Kastelic, ob 18 uri

ned.   8 ned. med. l….ob 8 uri za žive in mrtve farane

                      ob 10 uri za življenje in dobro volilno udeležbo

Vsem veroučencem želim lepe, vesele in zdrave  počitnice.

V četrtek ob 20 uri bo srečanje za člane biblične skupine. Vsi lepo vabljeni. Tudi novi se lahko pridružite.

Prihodnjo nedeljo bo na razpolago tuj spovednik. Pred nami je čas priprave na veliko noč. Izkoristimo to lepo priložnost.

Starši oglasite se za krst otrok.

V mesecu marcu čistijo cerkev  farani župnije iz soseke Lanišče. Vabljeni sodelavci. . Z dobro voljo bo že pol narejenega.

Naročniki Mohorjevih knjig pohitite z naročilom, zatem se bodo cene zvišale.