Oznanila župnije Škofljica, 2.4.2022

 

KRIŽ  NAM  GOVORI

 

 

S križem se srečujemo na poti življenja vsak dan. Včasih ga vidimo upodobljenega, včasih nas doleti preizkušnja, drugič doživljamo kako drugi nosijo svoj križ, vidimo, ga ob poti, nosimo ga na vratu, otepamo se ga, ko nam je naložen na naša ramena.

Preberimo odlomek iz Janezovega evangelija 19, 14 – 20.

Križ na zvoniku Kakor iztegnjen prst obrača našo pozornost v kjer ni niti umazanije niti mesta za hudobijo in greh. Kdor ga hoče videti mora pogledati navzgor; njegove oči se morajo odtrgati od zemlje.

Sem morda preveč navezan na kakšno star, na kakšnega človeka? Najdem čas, da se odtrgam od vsakdanjih opravkov in ga posvetim Bogu.

Križ na grobu. Naj bo lesen, kamnit ali vklesan v marmor – njegovo sporočilo je jasno, spremlja nas v življenju, po naši smrti pa opozarja žive, da nas ni več med njimi. Če vidimo v križu znamenje vere in upanja v Križanega, ni le okras našemu grobu, ampak izraz naše vere v Boga.

Kako je z mojo vero v posmrtno življenje? Sem dovolj storil, da bi jo poglobil? Vlivam drugim upanje v življenje po smrti?

Križ ob cesti. Včasih le zanemarjeno obcestno znamenje, zapuščina prednikov. In vendar stoji tam kot opomin vsem mimoidočim in govori: Bog je povsod z vami, sadovi križa vas spremljajo na vsakem koraku.

Verujem, da je Bog vedno z menoj. Ali se mu v veselju in sreči zahvaljujem. Ga v

Stiski prosim za  pomoč?

Križ v stanovanju.. Velikokrat ne lep, skrit v kakšnem kotu, zaprašen in pozabljen. In vendar vedno dokaz, da se stanovalci prištevajo med kristjane.

Imamo doma križ? Se kdaj ustavim ob njem? Morda ob njem preklinjam, namesto, da bi molil?

Križ na verižici. Lahko je zlat.. Njegova oblika je različna, prav tako tudi namen tistega, ki ga nosi. Okrog vratu obešen križec je lahko samo okras, izraz protesta do družbe, praznoveren obesek, a moral bi biti znamenje globoke vere in vabilo, da hodimo za Križanim Kristusom.

Lahko rečem, da je moje življenje hoja za Kristusom. Morda sem krenil na stranpot, zašel v slepo ulico.?

Križ na čelu. Z njim nas je zaznamoval duhovnik pri sv. krst6u, mama, oče, delamo ga sami. Mnogokrat je ta kretnja narejena brez prave vsebine. Ne zavedamo se, da z njo priznavamo, da smo Kristusova lastnina.

Kakšno znamenje križa delam, lepo ali površno. Se pogosto pokrižam, Se zavedam, da se izročam Kristusu.

Vsak nosi svoj križ.  Beseda, ki obsega človekovo trpljenje, obup in razočaranje. Izražamo svoje duševno stanje, tolažimo bližnjega. Redko se zavedamo, da smo v trpljenju podobni Kristusu, on nosi z nami križ in trpljenje zbledi, ko nastopi velika noč, pade breme z naših ramen, dan odrešenja.

Kaj ali kdo je moj križ? Kako ga sprejemam, z božjo voljo ali z nejevoljo, ker mi je naložen?

Križ je s teboj. Tako izražamo nejevoljo in razočaranje nad svojim bližnjim. Pozabljamo, da smo tudi mi drugim v breme, da smo večkrat zelo težak križ. Komu sem v breme. Zakaj? Je to moja krivda? Se trudim, da bi bilo to breme drugim lažje?

Jaz sem luč sveta. Kdor hodi za menoj, ne bo taval v temi – nam govori Jezus. Kaj bom storil, da bo moje življenje v prihodnje lepše, da bo več upanja, vere in ljubezni?

Križani Gospod prihajamo k tebi kot slabotni in grešni ljudje. Priznavamo svojo krivdo, svoje grehe polagamo pred tvoje noge. Upamo v odpuščanje. Prosimo te, skloni se k nam in nam bodi blizu, da bomo močni v boju s slabim v nas in okrog nas.

Vse, ki smo jim škodovali, jih zavračali, jim povzročali trpljenje, prosimo odpuščanja. V znamenje te prošnje in pripravljenosti, da tudi mi odpuščamo, si podajmo roke.

Usmiljeni oče znova želimo začeti. Znova želimo pokazati dobro voljo in si resno prizadevati, da postanemo vsaj za spoznanje boljši. To te prosimo z molitvijo, ki nas jo je naučil Gospod Jezus Kristus.

Tvoje vernike naj utrdi , Gospod, zaželeni blagoslov, da nikoli ne pridejo navzkriž s tvojo voljo, marveč se vedno veselijo tvojih darov. Po Kristusu našem Gospodu.

Blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha, naj pride na vas in na vas vedno ostane. Amen.

Lahko se tudi na ta način pripravimo na sveto spoved za velikonočne praznike.. Premislimo, kaj nam pomeni križ v našem življenju? Kdaj se ozremo nanj?

BOŽJI SLUŽABNIKI  NA  SLOVENSKEM

Jakob Ukmar (1878 – 1971)

Apostol sožitja

 

V govoru je med drugim dejal: »Odprite , ljubi verniki, evangelij in berite Tam najdete poleg prve zapovedi, ljubezni do Boga, še drugo zapoved, ki je tesno povezana s prvo, ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Pa da ne bi kdo napačno umeval je Gospod koj poudaril, da iz te zapovedi ljubezni do bližnjega ni izključen človek druge narodnosti tudi če bi nam bil tako zoprn, kakor so bili Samarijani zoprni Judom. Ta krščanska ljubezen je prava karta identitete v kraljestvu Kristusovem, kdor je nima ne spada k njegovi čredi. Saj pravi Zveličar: »Po tem vas bodo vsi spoznali, če boste imeli ljubezen med seboj. Tako je učil naš Gospod in tako slično so učili njegovi učenci. Spričo teh dokumentov večne resnice, pozivam vse nacionaliste naših dni, ki oznanjajo sovraštvo do drugih narodov, ki bi hoteli zabraniti, da bi se govorilo ali molilo ali pelo v drugem jeziku, vse te pozivam, naj pridejo in naj nam razlože, kako je to njihovo ravnanje združljivo z Jezusovo postavo. Pa dobro vem, da tega ne bodo zmogli, ker božja beseda jasno zavrača njihovo vedenje… vas vprašam samo eno reč: ali je res, da če se človek, drug jezik, zgubi pravico do svojega? Ali je res

, ki se poleg svojega materinega jezika pol ducat drugih jezikov, mora uživati manj naravnih pravic, nego oni , ki je v splošni izobrazbi zaostal toliko, da zna en sam jezik. Povejte mi prosim, kdo vas je naučil te res čudaške logike, po kateri bi Slovenci in Hrvatje in Nemci gladko odkloniti študij italijanskega jezika, da ne zgube pravice do svojega. Iz evangelija se te logike gotovo niste naučili, ki so vse prej kot krščanska… Blagostanje države ne sloni na enotnosti jezika, pač pa na pravici, ki zahteva, naj državljani, ki nosijo ista bremena uživajo iste pravice. V minulem aprilu sem slišal praviti, da so nekateri grozili proti slovenskemu pridiganju v tej župni cerkvi. Ne morem trditi z gotovostjo, da so res grozili, ker osebno nisem bil navzoč. Če je pa res kar sem slišal, naj vedo dotični, da jim jaz iz srca odpustim, da molim zanje in za njihovo rešitev. Naj vedo pa tudi, da bom jaz, še dalje pridigoval, dokler mi še Bog vzdržuje moč in dokler  cerkvena oblast ne odredi drugače. Jaz sem prost državljan…

V četrtek 7.4.  ob 19.3o bo seja ŽPS v pevski sobi. Člani vabljeni!!

Spoved za velikonočne praznike

Ker jezus ve kaj človeku dobro dene je rekel apostolom: »Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni, katerim jih zadržite so jim zadržani.« To nalogo danes opravljajo duhovniki. Tudi, če ti je težko nam ljudem dobro dene, če si lahko natančno pogledamo in izgovorimo to, kar obremenjuje našo vest. Spovedujemo se Bogu. Boga moramo prositi odpuščanja, ker le on more izbrisati greh s sveta.. »Nekateri pravijo toliko hudega sem storil, da mi ljubi Bog ne more odpustiti. Mi postavljamo meje božjemu usmiljenju. To je bogokletje. Bog nima mej!. To je žalitev Božjega usmiljenja, ker dvomimo v njegovo usmiljenost« /arški župnik/. Vabljeni v petek ob 19 uri. Bo več tujih spovednikov..

Veroučenci bodo imeli spoved med veroučnimi urami. Pridite vsi!

Danes bomo molili križev pot v župnijski cerkvi ob 18 uri, pripravijo ga mladi iz veroučne skupine, v nedeljo bo na Gumnišču ob 18 uri. Za zdravstvene delavce

 

Čiščenje cerkve v mesecu aprilu – Reber, Dole, Pleše, Šmarska /čez progo/ Hvala sodelavcem Lanišč za skrb.

Prva sreda v mesecu – za zdravstvene delavce, ob 18,3o

Oljčne vejice – dobite danes v avli – darovi so namenjeni za župnijo Škofije na Primorskem. Hvala.

Godovi in mašni nameni  4.4. – 10.4. 2022

pon. Izidor…….za + Ciril Smole, obl. ob 18 uri

tor.   Vinko…….za + Marija Bartolj, ob 7.3o zj.

sre. Irenej…….za + Marija Šeme, ob 19 uri Gum.

čet.    Herman….za + Milan  Mikulčič, ob 19 uro

pet.    Maksim….za + Ivan Grm, ob 19 uri

sob.   Hugo ……za + Vida Podlogar, obl. ob 19 uri

ned.   Cvetna…..ob 8 uri za žive in mrtve farane

                            ob 10 uri za + Luka Božič, obl.

Bralci pasijona – redni bralci , druga maša 9 razred.

 

V soboto 9. 4 bo čiščenje okolice cerkve. Prostovoljci pridite

V četrtek bo seja ŽPS. Pogovor bo potekal o svetovni sinodi. Pričetek ob 19.3o. Člani  del nas čaka.