Oznanila župnije Škofljica, 10.4.2022

PRIPRAVLJAMO  SE  NA …

 

Cvetna nedelja

Spomin Jezusovega slovesnega vhoda v Jeruzalem. Ljudje ga pozdravljajo z zelenjem in kličejo Hozana Sinu Davidovemu, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. V spomin na ta dogodek tudi mi pridemo k maši z butarami in zelenjem. Starši naredite butare svojim otrokom. Blagoslov butar in zelenja bo pred prvo sv. mašo in slovesni blagoslov ob 10 uri pred župniščem. Zberemo se čimbližje. Bomo lažje sodelovali, peli in tudi bolj doživeli sam blagoslv zelenja. Nato bo slovesen sprevod v cerkev, kjer bomo slišali pasijon po Luku. Zjutraj ga bodo brali bralci ob 10 ga bodo prepevali pevci mešanega pevskega zbora.

Dneve v velikem tednu preživimo v lepi notranji zbranosti, tihoti in molitvi. Preberimo  v sv. Pismu poročila o velikonočnih dogodkih, zlasti posredujmo to otrokom in mladini, da bodo lažje sledili obredom v cerkvi.

Veliki četrtek (14.4.) Ustanovitev sv. maše

Dopoldne ob 9 uri bo v ljubljanski stolnici slovesna krizmena maša, ki

jo bodo darovali ljubljanski škofje z duhovniki. Pri tem maši posvetimo sveta olja za krst, birmo, bolniško maziljenje in mašniško posvečenje. Duhovniki pri sv. maši obnovimo obljube, ki smo jih izrekli na dan posvečenja. Tudi Jezus je na ta dan svoje učence postavil za svoje naslednike – »To delajte v moj spomin«

V župnijski cerkvi bo slovesna sv. maša ob 19 uri. Kdor se je duhovno pripravil  s sv. spovedjo, bo prejem sv. obhajila še globlje doživel. Ob sami sv. daritvi se nam bo predstavilo tudi 25 letošnjih prvoobhajancev. Zbrali se bodo okrog oltarja, ki je tudi središče našega verskega življenja. Po maši se bomo podali z Jezusom na Oljsko goro /v kapelo/ kjer se bomo zardžali vsaj nekaj časa s trpečim Jezusom. Tudi mi lahko slišimo Jezusov vzklik učencem, ki jim pravi: »Niste mogli čuti eno uro z menoj, čujte in molite, da ne pridete v skušnjavo.«

Po tej molitvi pa vas vabim k ogledu dobrega filma o apostolu Petru.

V cerkvi ta večer razkrijemo oltarje , kar pomeni, da so Jezusu odvzeli vse: obleko, svobodo, življenje.

Veliki petek – dan Jezusove smrti na križu (15.4.)

Ta dan je strogi post. Dan preživimo v sveti tihoti in zbranosti z mislijo na Jezusovo trpljenje, bičanje, zasramovanje, posmehovanje, norčevanje, preklinjanje, laži, krivične obsodbe in smrti na križu. V srcu in molitvi se zahvaljujemo za Jezusovo daritev na križu. Popoldne ob 15.00 bomo v kapeli molili križev pot. Upam, da boš nekaj časa lahko daroval za tako velik dar, ki se nam ponuja. Jezusovo trpljenje osmišlja tudi naše trpljenje.Pridite v čimvečjem številu. Vabljeni tudi mladi in otroci z starši.

Obredi velikega petka se pričnejo v cerkvi ob 19.00. To je eno najstarejšihkrščanskih bogoslužij, ki ima tri dele: poročilo o Jezusovem trpljenje, kakor ga je zapisal apostol Janez, češčenje križa / s poklekoma ali poljubom in skupno sv. obhajilo. Ta dan nikjer po krščanskem svetu ni sv. maše. Po končanem bogoslužju je še slovesen  prenos Najsvetejšega  v božji grob, ki je spomin Jezusovega trpljenja in smrti na Kalvarji. Če imemo tudi doma bohkov kot ali primeren križ, ki ga lahko pstavimo na mizo v dnevni sobi, to naredimo, poleg postavimo vazo z spomladanskim cvetjem in zelenjem in kakšno primerno svečko. To bo lepo opozorolo vsem članom družine za ta velik lep in svet dan. Spominjajmo se odrešenja!

Velika sobota – Jezus leži v grobu /16.4./

Spominjamo se njegovega pokopa, ko je šel pred pekel, ko so ga zavili v tančice in položili v skalnat vsekan grob.Odstopil mu ga je Jožef iz Arimateje. Kristjani pa se pripravljamo na slovesno praznovanje  vstajenja. Zjutraj ob 7.00 uri je blagoslov ognja za domove, da ga ponesemo vsak v svoj dom, prižgemo, plin, ali v peči ali v primernem kurišču. Gotovo je tudi ogenj pomembna dobrina, z njim se lahko ogrejemo, si skuhamo, spečemo, je pa ogenj lahko tudi nevaran, kakor slišimo tudi v sv. Pismu ob blagoslovu ognja. Velika sobota je tudi namenjena češčenju Jezusa v božjem grobu in blagoslovu velikonočnih jedil. Spored je tu zapisan:

Češčenje:                                                      blagoslov jedil:

8.oo  Gumnišče, Glinek, Dole

9.oo  Škofljica

10.oo Lanišče, Reber, Pleše                          ob 10.oo Gumnišče

11.oo Blato, Zalog, Drenik                           ob 11.oo na Škofljici

12.oo – 15.oo se prekine                               ob 12.oo Lanišče

15.oo – otroci 1-4 raz.                                   ob 14.oo Gumnišče

16.oo – otroci 5-9 raz                                    ob 14.3o Lanišče

17.oo razne skupine                                       ob 17.oo na Škofljici

Starši pojdite z majhnimi otroki tudi k božjemu grobu in počastiti ležečega v njem z molitvijo. To je tudi najboljša pridiga.

Obredi velike sobote

Pričeli jih bomo zvečer ob 20.uri. Z obredom bomo pričeli zunaj, z velikonočnim ognjem. Prosim skavte, da pripravite ogenj /drva/. Najprej bomo ogenj blagoslovili in na to bomo ob blagoslovljenem ognju prižgali velikonočno svečo, ki predstavlja Jezusa. Nato bomo šli v slovesnem sprevodu v cerkev. Nato bomo prisluhnili slovesni hvalnici sveči… Tako bomo prvi del zaključili. Sledijo berila iz stare zaveze, ki nam gvoorijo o poti priprav na Odrešenikov prihod na svet in na rešitve Izraelcev iz egiptovskih rok. Ob koncu teh beril bomo zapeli vsi skupaj Slava Bogu na višavah, odvežejo se tudi zvonovi, ki so tri dni molčali. Sledi še eno berilo iz nove zaveze in slovesna alaluja, ki je klic veselja, da je smrt premagana. Po evangeliju in nagovoru blagoslovimo krstno vodo in obnovimo krstne obljube. Pri krstu so naši starši in botri obljubili, da se odpovedujemo grehu in

hudemu duhu in veruejo v troedinega Boga. Na veliko soboto  pa vsak veren kristjan te obljube obnovi. Sladi slovesna sv. maša.

Po sveti maši pripravimo vse za velikonočno procesijo /bandero, nebo, sveče, okrasimo še oltarje, tepihe itd/

Velika noč – Jezusovo vstajenje

Največji krščanski praznik. Zjutraj ob 7.00 uri bo slvesna velikonočna procesija  po ustaljeni poti. Pri maši bo prepeval mešani zbor sv. Cirila in Metoda. Druga sv. maša bo ob 10.00 uri. Pri njej bodo peli mladinci. Lepo vabljeni zlasti k procesiji. Lepo vabim ministrante, pevce, pritrkovalce, nosilce bander, krasilce, nosilce neba, sveč in redarje procesije in še druge k sodelovanju. Pri obeh mašah je običajno darovanje za cerkev.

 

Želim vam blagoslovljene  – velikonočne praznike. Kristus je vstal. Prinesel nam je odrešitev od greha, za vse ljudi je večno smrt premagal in nam prinesel upanje, da dosežemo večno srečo pri Bogu. Naj nas ta vesela novica napolni z veseljem, pa tudi z odločitvijo, da hočemo slediti Jezusovi besedi, živeti v posvečujoči milosti, spolnjevati božje zapovedi in ljubiti vsakega človeka, kakor nas Jezus ljubi. Lepo praznovanje.

Godovi in mašni nameni 11.4. – 17.4. 2022

pon. Gema……….za + Marija Černič, ob 18 uri

tor.   Alferij………za + Martin Iskra, ob 7.3o zj.

sre. Ida…………..v čast Janezu Nepomuku za zdravje, ob 19 uri

Vel. čet. ……… ….za + Janez Zakraješek , obl. ob 19 uri

Vel. pet. ………….obredi ob 19 uri

Vel. sob. ………….za + Majda Štaba, obl. ob 20 uri

Velika noč………..ob 7 uri za žive in mrtve farane – procesija

                               Ob 10 uri za + Lado Kovačič, obl.

Vsak večer po maši bo tudi prilika za sv. spoved

Verouka v velikem tednu ne bo razen za prvoobhajance, pridejo k maši v ponedeljek in v četrtek. Ni ga v ponedeljek po veliki noči.

V ponedeljek 18.4. vabljeni na predavanje g. Aleša Juvanjca, ob 19. 30 v zakristiji. Glavni vhod v cerkev.

 

V teh prazničnih dneh prosim za pomoč – nosilce bandera, neba, luči, pevce, ministrante, pritrkovalce, redarja procesije (2) čistilke in tudi može in fante pri pripravi cerkve in skavte za ogenj. Ne čakajte na zadnji trenutek, da smo potem vsi nekoliko nervozni.

 

Danes bomo molili križev pot na Gumnišču ob 18 uri. Molili ga bomo za mlade družine, da bi živele vero.

 

Preteklo nedeljo so se na parkirišču našli ključi. Če kdo upa, da jih bo našel naj se zglasi v župnijski pisarni.