Oznanila župnije Škofljica, 19.6.2022

 

PRIPRAVA NA SV. MAŠO

 

Preživljamo čas po drugem vatikanskem koncilu. Izjemne spremembe so se zgodile v tem času. Kako razumeti ta znamenja časov, po kterih govori sv. Duh. Marsikdaj se čutimo brez moči in ne vemo kako se lotiti problemov.

Organiziranost civilne družbe, ki sloni na pridobitništvu, je temeljito spremenila odnos do nedelje ter njeno zunanjo in notranjo podobo. Utrdilo se je praznovanje t.i. »konca tedna« ali vikenda. Ta čas ljudje razumejo kot tedenski oddih, ki naj ga preživljajo čim dlje od domačega kraja in okolja. Turističnih ponudb v tem smislu imamo zelo veliko. Seveda so tudi v takih spremenjenih razmerah pozitivne vsebine. Še zmeraj ostaja notranja želja po praznovanju, da kljub temu človek ne vidi več neba in postane notranje nesposoben praznovanja. Zavedati se moramo temeljnih smeri, ki jih tudi sami živimo in  v tem smislu tudi oznanjamo.

Gospodov dan je najprej dar človeku (posvečenje) in človekov dar Bogu (češčenje in zahvala); je dan Cerkve, ki se zbira ob mizi kruha in besede; je dan evharistije; je dan služenja in praznovanja; dan počitka. Vse to nas torej preprosto  usmerja v pripravo na nedeljo. Za počitek se ni treba priravljati, če pa razumemo nedeljo v smislu teh točk, potem je zadeva postavljena v

povsem drugačno luč.  V tem smislu je potrebna priprava duhovnika, sodelavcev in praznovanjskega prostora na nedeljsko praznovanje. Homilija se mora naslanjati na božjo besedo. Toda homilij še ni vse, spregovoriti mora  celotno obhajanje evharistije. Najprej spregovori prostor, cerkev, kot božja hiša, četudi revna in  umetniško borna, naj spregovori s svojo urejenostjo, čistočo in domačnostjo. Duhovnik naj skrbi za svoja oblačila, da ne bo kot škoromat na pustni torek. Oblačila naj bodo takšna kot jih zahteva sveto opravilo. Tudi sodelavci, ki so posebej oblečeni (strežniki in drugi) , naj nosijo sodobne, čiste in primerno urejene liturgične obleke. Nobeno hitenje ni primerno, zato je potrebno pripraviti sodelavce na obhajanje skrivnosti. In to velja za obhajanje vsakega bogoslužnega obreda.

Brez petja si ne moremo zamisliti veselega obhajanja. Slovenci radi pojemo, zato je izjemno pomembno , da poskrbimo za ljudsko petje, vendar tako, da ga vodi nekdo drug, ne duhovnik, sicer smo spet na začetku, da duhovnik oprav vse. Pevci naj pripravijo take pesmi, ki preprosto spodbujajo ljudi, da sami pojejo v cerkvi. Takih pesmi je vse polno. Seveda gojiti je treba tako zborovsko kot občestveno petje. Izročimo poznejšim rodovom neprecenljiv zaklad ljudskega in umetnega petja, ki je zlasti na Primorskem pomagalo ohraniti ne le vero, ampak tudi narodno istovetnost. V današnjih časih je menda spet samo Cerkev, ki vsako nedeljo poveže ljudi v kulturnem petju.

»Mati Cerkev zelo želi vse vernike privesti k tistemu polnemu, zavestnemu in dejavnemu sodelovanju pri bogoslužnih opravilih, ki ga od njih zahteva  že bistvo bogoslužja… Narava bogoslužja je občestvenega značaja, v tem občestvu pa so različne stopnje sodelovanja. Potrebno si je pridobiti sodelavce. Za oblikovanje sodelavcev ima prvenstveno nalogo ŽPS in liturgična komisija. Vzgoja liturgičnih sodelavcev mora biti trajna in načrtna. Končno ne gre samo za sodelovanje pri nedeljski maši, bogoslužij je veliko  in prizadevati se je treba za to, da bodo animatorji skrbeli za raznovrstne dejavnosti v župniji. Takih oblik sodelovanja pa ni mogoče doseči čez noč, treba skrbeti, da do takih premikov pride v župniji. Če tega ni, potem ob raznih slovesnostih tudi ni pripravljenih sodelavcev za slovesnost. Bogoslužje ni duhovnikovo zasebno opravilo, marveč vzvišeno dejanje  celotnega občestva. Bogoslužje je sodelovanje vseh v Cerkvi.

BOŽJI SLUŽABNIKI NA SLOVENSKEM

Anton Mahnič

V križu je zveličanje

/1850 – 1920/

Iz Mahničevega odnosa do molitve se je napajala tudi njegova trdna vera in neomajna vera. Na vse zemeljske stvarnsoti je gledal v luči vere. Vera je bila zanj Božja luč razuma. Brez ficka v žepu je začenjal velikopotezne  načrte (tiskarna, gradnja konvikta v Pazinu, kmečke zadruge) in je tudi uspel.. Na tej veri je mogel kot škof graditi  svoje življenje. Bil je neomajna opora vsem, ki jim je bil poslan. Njegova največja želja je bila pomagati vernikom, da bi bili sposobni osmisliti  in braniti svojo vero. S svojo pisno in govorjeno besedo  je v veliki meri prispeval k temu, da je slovenski in hrvaški kristjan ohranil zaklad vere v času, ko so v marsikaterih drugih deželah celi sloji ljudi odvračali od vere.

Svojo evharistično naravnanost je Mahnič prenašal tudi na svoje vernike. Za svoje vernike je uvedel  redne kateheze za otroke in odrasle. Poučeval jih je tudi v mnogih pastirskih pismih. Zavzel se je tudi za oživitev nekdanjih bratovščin  sv. RT in češčenje Srca Jezusovega, bratovščino vednega češčenja, Marijine družbe in Katoliške akcije. Mahnič je priporočal zakramente, ki so edinstveni vir Božje milosti. Zlasti je evharistija  osrednje sonce katoliškega bogoslužja in žarišče krščanske pobožnosti.

Mladina mu je pogumno sledila. Tudi  slovanskim dijakom je pisal pismo in s posebno dijaško prilogo v Rimskem katoliku spodbujal dijake k pisanju in nagrajevanjem najboljših prispevkov, kar je močno razburilo liberalne šolske oblasti, ki so dosegle prepoved širjenja in branja Rimskega katolika med dijaki. Vodilni hrvaški misleci tega časa, med njim bl. Ivan Merz (1896 – 1928), so zoreli v Mahničevi duhovni šoli.

Mahnič je na različnih nivojih posegal v javno življenje, ne samo v krški škofiji, ampak na celotnem ozemlju Hrvaške. Svoj program in delo je pokazal tudi papežu Piju X leta 1904; obramba vere in pravic Katoliške Cerkve. Nikoli ni napadal osebe, ampak le tisto, kar je spoznal za zmoto. K temu je navajal tudi svoje duhovnike. Spoštujmo prepričanje vsakega.

Veroučna spričevala – Danes po drugi maši otroci dobijo spričevala za delo pri verouku.  Zelo pomembno je da otrok sodeluje pri verouku in da se ukvarja tudi z domačimi nalogami. V nižjih razredih pri nalogah otroci potrebujejo vašo pomoč, dragi starši, ko pa odrastejo jim pomagate z vzpodbujanjem in pogovorom o važnih stvareh. Nikakor ni prav, če vse to prepustimo otroku. Poglejte tudi spričevala in jih podpišite in otroci jin naj prihodnjo nedeljo vrnejo. Želim lepe počitnice v nedeljo pa vas pričakujem pri sv. maši.

Prošnja in opozorilo – Po mnogih turističnih krajih vidimo plakate ali pa so celo nastavljeni uslužbenci, če nismo primerno oblečeni, ne moremo vstopati v prostore in ne hoditi po cestah ali po mestu /restavracije, gostišča ali v javne lokale  in trgovine. Tega se držimo, ko vstopamo tudi v svet prostor, kot je cerkev, pokopališče, na koncerte…/. Oblečemo primerna oblačila /oblačilo z rokavi, primerne hlače, dovolj dolga krila. To se pričakuje od osebe, ki vstopa, pa naj bo veren ali neveren. Neprimerno oblečenemu se lahko prepove vstop . Sprejmimo ta opozorila za poletne mesece, ko je včasih nekoliko večja vročina. Starši na to opozorite tudi mlade.

Domovina praznuje Dom, domovina – to je resnična vrednota, ki se je včasih premalo zavedamo in jo premalo cenimo. Kdor pa je kdaj okusil vso lepto tega doživetja in spoznal vso globino tega dejstva v našem življenju, ta je z najlepšimi besedami skušal to tudi izraziti. To nam kažejo tudi naši pesniki in pisatelji. Kako ljubeznivo nam poletava pogled po naših bregovih, kako radostno hodimo po naših gozdovih in poljih, pozdravljamo reke in potoke, ki so bili priče našim otroškim zabavam. Maša za domovino bo v četrtek 23.6. 2022 ob 20 uri v župnijski cerkvi. Vabljeni!

Oratorij 2022 – bo potekal od 16.8. – 20.8. 2022 pod geslom Za božjo slavo. Prijavite se lahko do 15.7. 2022. Otrokom želimo pomagati na poti vere, spoznavanje svetnikov in kaj pomeni za božjo slavo. Želimo pa jim polepšati tudi počitnice. Dodatne informacije: oratorij.skofljica@gmail.com.

Godovi in mašni nameni  20.6. – 26.6. 2022

pon. Adalbert……..za + Alojzij Švigelj, ob 20 uri

tor.   Alojzij………v čast SJ in Marijnemu za zdravje, ob 7.3o zj

sre. Ahac……….za + Alojzij Pluško, ob 20 uri

čet.    RJK………..maša za domovino, ob 20 uri

pet.   SJ…………..za + Minka Kovačič, 7 dan, ob 20 uri

sob.  MS………….za + Anton Pirnnat, obl. ob 20 uri

ned. med l………..ob 8 uri za žive in mrtve farane

                                ob 10 uri za ++ iz družine Škrabec