Oznanila župnije Škofljica, 28.8.2022

22  NEDELJA  MED LETOM  – 28.8. 2022

Ponižnost je krepost , ki je sv. Pismo Stare in Nove zaveze pogosto navaja in predstavlja kot pozitivno držo do soljudi in do Boga.

Godovi:

 Jutri je spomin mučenipštva janeza krstnika; v torek goduje Feliks, muč; v sredo sv. Nikodem – Jezusov učenec; v četrtek Tilen, opat; v petek Janez Postivec, patrijarh in prvi petek v mesecu in v soboto Gregor Veliki, pp in prva sobota v mesecu.

Danes  teden bo 23 nedelja med letom in angelska nedelja. Sv. maša bo ob 8 in ob 10 uri. Poleg znanja je potrebna tudi dobra vzgoja. Vabljeni k Gospodovi daritvi.

Sv. maše:

pon. za + Fanika in Vinko Arko, ob 19 uri

tor.   za + Marija Vesel, ob 7. 3o zj,

  1. v zahvalo za uspešen porod, ob 19 uri

čet.   za + Ana Anžič, 30 dan, ob 19 uri

        za + Martin Golobič, ob 20 uri na Gum.

pet.  za + Janez Potokar, ob 19 uri

sob. za duh. in red. poklice, ob 7.3o zj.

        za + Anton Bratkovič, ob 19 uri

ned. ob 8 uri za žive in mrtve farane

        ob 10 uri za + Angela in Alojzij Kastelic

V petek bom obiskal bolne brate in sestre

Veroučne ure v letu 2022/23

1 raz. pon. ob 17 uri                                 6 raz. v pon. ob 16 uri

2 raz. v pon. ob 16 uri

3 raz. v pon. ob 17 uri                             7 raz, v pon. ob 15 uri

4 raz. v pon. ob 16 uri                              8 raz. v čet. ob 16 uri

5 raz.  v pon. ob 17 uri                             9 raz. v čet. ob 17 uri

Še vedno pričakujemo starše za vpis otrok v prvi in druge razrede veroučne šola. Za otroka, ki je krščen pričakujemo tudi, da ga boste starši versko vzgajali.

V petek vabljeni k češčenju sv. RT. Molili bomo za uspeh veroučnega leta. Pričakujem tudi starše otrok.

Danes vabljeni na praznovanje na Kurešček ob 16 uri.

Hvala vsem, ki ste se trudili za lepoto božje hiše  v mesecu avgustu – sodelavcem cesti ob barju in pod Strahom. V septembru so povabljeni k delu iz Ravenske poti in iz Dolenjske ceste.

Danes je priložnost za sv. spoved pri tujem spovedniku.

Verouk se bo pričel 5. septembra. Naj ne odlašamo nas vabijo naši škofje!