Oznanila župnije Škofljica, 6.11.2022

 

RESNIČNA  TOLAŽBA

 

Krščanstvo nas ne uči brezbrižnosti nasproti smrti, ne pravi, da se ni treba smrti bati, marveč uči, da se je ne smemo preveč bati. Naša sveta vera nudi človeku, ki jo prav umeva in pravilno prakticira, nekaj stvarnih razlogov, da se ne bo smrti bali preveč, ampak jo bom znal sprejeti z velikim zaupanjem.

Bog je usmiljen – Bog je naš dobrotni Oče. To je tisti Bog, ki je izjavil po preroku: »Kakor resnično živim, nimam veselja nad smrtjo brezbožneža, amapk nad tem, da se brezbožnež spreobrne in živi.« /Ez 33,11/

Človeška slabost – Savel, ki je pihal grožnjo in sovražil kristjane, ko je bil na poti v Damask. To je Savel pozneje obžaloval in pisal svojemu sodelavcu Timoteju: »Usmiljenje sem dosegel, ker sem v neveri ravnal iz nevednosti /1Tim 1,13/Nevednost je bila kriva, da je Savel tako ravnal.

Božja dobrota – V Bogu živimo, se gibljemo in smo. Bog na čudovit način ureja vse vesolje in življenje. Bog nam daje hrano za večno življenje. Krepi nas in oživlja. To je iznajdba, ki jo je zmožen edino le stvarniki, , krepko obvladuje vse stvarstvo  ter vse ureja z lahkoto na ljub način.

Srečanje z Bogom – »Zdaj ga gledamo v zrcalu in nejasno, takrat pa iz obličja v obličje. S tem je Pavel hotel reči, Boga gledamo v stvarstvu, v posmrtnem življenju ga bomo gledali po notranjem razsvetljenju.

Molimo za naše rajne:

++ Belcijan in Žitnik

+ Ciril Martinc

+Zupančič Amalija

+ Alojzij Zupančič

+ Tone Zupančič

+ Minka Zupančič

+ Angela Zupančič

+ Mimi Zupančič

+ Anton Hrastar

++ Cilka, Jože, Fani, Mici,  +Julijana Hrastar

++ stare starše

+ Franc Kastelic, Amalija

++ stari starši

+ Jože in Ana Erjavec

+ Jože Anžič

+ Ivanka Brglez

+ Marija brglez

+ Jože Jarec

++ starše Repar

+ Peter Repar

+ Franc Tomšič

++ iz družine Tomšič

++ iz družine Gruden

+ Perka in Metod Gruden

+ Branka Marn

+ Silva Česnik

++ Gorišek

++ Kraškovic

++ Hiti

++ Podlogar

+Jože Podlogar

+ starše in stare starše Menard

++ iz družine Tancek

+ Anton Bregar

+ Angelca Godec

++ starše Lipovec

++ starše Zalar

++ starše Jože, Marija Gruden

++ starše Groznik

za + sestro in nečakinjo

++ Jerebove

++ starše Goršič

++ starše Kastelic V.V.

+ Tjaša, Drago, Marjan, Sonja Bavdek

+ Franc Hribar

+ Marija Hribar

+ Frančiška Hribar

+ Tone Hribar

++ starše Grm

+ Stane Grm

+ Ivan Grm

++ Štajnar

++ Kastelic

++ Cigale

++ iz družine Trontelj

++ Anton, Marija Kraljič

++ Franc , Marija Černe

+ Marjan Kraljič

+ Tone in Antonija Šerjak

+ Antonija Gale

++ Gale

++ Kramar

+ Valentinčič Alojz

+Gruden Helena, Alojz

+ Gruden Franc, Alojzij

+ Erjavec Angela , Franc

+ Pečnik Ladislav

+ Gruden Franc, Klanec

+ Gruden Alojz, Helena, Lojze

+ Ivančič Julijana, Janko

+ Alojzij Švigelj

++ starši Švigelj

+ Franc, Marija Hribar

+ Anica in Ivan Tanko

+ Franc, Francka Mlinarič

++ starše Škufca – Ratje

+ brata Škufca Ratje

++ starše , brata Nered

++ družini Smrdel in Perme

++ stare starše Škerjanc

++ starše Goršič in Škufca

+ Kovačič Marija

+ Vesel Viktor in Katjuša

++ brate Škufca

+ Škufca Milena

++ Hribar – Reber

++ Lampič – Mali vrh

++ Mehlin – Dole

++ Živanovič

+ Janez, Antonija Skubic

+ Jelka Hribar

++ Marija , Franc Hribar

++ rodbina Boltežar

++ Anton, Janez, Ana Menard

+ Angela, Pavel Cigale

++ Cigale

+ Rudi ++ Štajnar

+ Ana, Leopold Marinčič

++ iz družine Pešec

++ Kastelic  – Klanec

+ Jožica Fabijan

++ starše Skubic

Janez in Marija

++ pokojne  Balantove

++ Hosta

++ Benčina

+ Jože Anžič

+ Anžič Franc, Marija,Jerca

+ Erjavec Franc, Marija, Primož

+ Andoljšek Alojz

+ Kovačič Alojz

+ Jože Skubic

+ Boža in Janez Marinček

+ Neža in Vinko Perovšek

++ iz družine Zupanc

++ iz družine Bedič

+ Jože Lavka

++ iz družine Lavka

++ starše Skubic- rimska

++ iz družine Papež

++ Anžič Franc, Marija, Jerca, Jože

++ Keber Ana, Franc, Marjan, Jože, Jožko

+ Jože Pajk

+ Vencelj Alojz

+ Ciril Smole

++ starše Bedenčič

++ starše Kastelec

++ Smole

++ sorodnike

++ Kogovšek

++ Šeme

++ brate Šeme

++ starše Trtnik

/se nadaljuje – prihodnjič/.

Dobrodelna akcija Stiska – Slovenija

Kot vsako leto v tem času vas Škofijska karitas Ljubljana vabi, da se priključite  akciji STISKA, s katero zbiramo sredstva za nakup hrane in pomoč ljudem pri plačilu osnovnih življenjskih stroškov. Lahko pomagate z enim plačilom položnice ali pa se obvežete a celo leto. Položnice in prijavnice so vam priložene v našem glasu. Vsak človek je »varuh svojega brata«, ker Bog človeka zaupa človeku. Hvala vsem za podporo.

Hvaležnost sodelavcem naše župnije

Naši severni sosedje imajo pregovor: »žito in hvaležnost rasteta samo na dobri zemlji!« Prosimo Gospoda, naj semena naše hvaležnosti nikoli ne padejo ne poleg pota, ne na kamnita tla, ne med trnje, ampak vedno v dobro zemljo, da bo naša hvaležnost prinašala stoteren sad za Boga  in ljudi. Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, ker vekomaj traja njegova doborta.« /ps 118,29/ Zahvaljuejm se vsem sodelavcem od pritrkovalcev do  tistih, ki skrbite za lepoto božje hiše znotraj in zunaj. Naj vam sodelovanje prinaša veselje in blagoslov.

Maše za rajne in za duhovniške poklice

V dveh zadnji številkah Našega glasa so napisani bratje in sestre, ki ste jih priporočili v molitev in spomin pri sv. daritvi – pri maši se jih bomo posebej spominjali. To je izraz naše vere in ljubezni do rajnih. Niso umrli temveč so živi. V ta namen bomo darovali 16 sv.maš za rajne in 14 maš za duhovniške in redovniške poklice. Te zadnje bodo darovane ob prvih sobotah. Lepo vabljeni k maši, ko bodo te maše oznanjene. V večjem številu ste prihajali k sv. maši. Hvala za molitve in maše.

Godovi in mašni nameni  7.11. – 13.11. 2022

pon. Ernest……..za + Bradač Bernard, obl. ob 18 uri

tor.   Bogomir….za  ++ Tominc, ob 7.3o zj.

sre. Pos. lat. b…za + Ana, Leopold Marinčič, obl. ob 18 uri

čet.   Leon……..za + Minka Kovačič, ob 18 uri

                          za + Martin Golobič, ob 19 uri na Gum.

pet.   Martin…….za + Martin Iskra, ob 18 uri

sob.   Jozafat……za + Milan Mikulčič, obl. ob 18 uri

ned.   33 med. let…ob 8 uri za žive in mrtve farane

                          ob 10 uri za + Ivan Grm, obl.

Komisija za liturgijo – sestanek v sredo po maši.

Marijanske koledarje dobite v kiosku.

V petek ob 20 uri mladi lepo vabljeni na mladinsko srečanje, vzemite si čas in pogum in povabi še svojega prijatelja. Potrebna so vam in nam srečanja. Vera nas povezuje.

 

Jutri se začne reden verouk.  Veroučenci prinesite seboj liturgične zvezke, ki so vam dani za bogatitev vašega verskega življenja.