Vesel božič!

Glejte, oznanjam vam velíko veselje,

ki bo za vse ljudstvo.

Danes se vam je v Davidovem mestu

rodil Odrešenik, ki je Kristus, Gospod. 

 

Drage sestre in bratje in vsi ljudje dobre volje!

Ob božiču naj vam najprej zaželimo vere. V srcih, družinah, skupnostih, kjer živite in povsod, kamor vas nese pot. Povsod jo nesite, da se bo danes še posebej širila vera v dobro ljudi, v Boga, v našega Novorojenega. Želimo vam upanja, ki ga božič nosi s seboj. Predvsem pa tiste božje ljubezni, ki dela čudeže v srcih ljudi.

sodelavci župnije Škofljica in g. župnik Jože Tominc