Godovi in mašni nameni 23. 1. – 29.1. 2023

pon. Henrik……..za + Terezijka Novak, ob 18 uri

tor.   Frančišek …za + Rado Demšar, ob 7.3o zj.

sre. Pavel………za + Jožef Tomšič, obl. ob 18 uri

čet.   Timotej…….za + Anton Zupančič, obl. ob 18 uri

                               za + Luka Božič, Gum. ob 19 uri

pet.   Angela…….za duše v vicah, ob 18 uri

sob.  Tomaž……..za + Rudi Kovačič, ob 18 uri

ned.   4 n.m.l…….ob 8 uri za žive in mrtve farane

                                ob 10 uri za ++ Kastelic, Zalog