Oznanila župnije Škofljica, 29.1.2023

 

»UČENIK, KAJ NAJ  STORIM…?«

 

»Učenik, kaj naj dobrega storim, da dosežem večno življenje?« Mladeniču, ki mu je zastavil to vprašanje, Jezus najprej odgovori tako, da ga spomni, da mora Boga priznati kot »edino dobrega«, kot najvišje dobro, kot vir vsega dobrega. Nato mu Jezus izjavlja: »Če pa hočeš priti v življenje, spolnjuj zapovedi!« Sogovorniku navede zapovedi, ki se tičejo ljubezni do bližnjega: »Ne ubijaj! Ne prešuštvuj! Ne kradi! Ne pričaj po krivem! Spoštuj očeta in mater!« Končno Jezus te zapovedi strne v pozitiven stavek: »Ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe!« (Mt 19,16 – 19)

Deset božjih zapovedi ali pravil, ki nam jih Bog daje kot smerokaz na našo življenjsko pot, so hrana naši veri. Morda se komu zdi, da so zapovedi za sodobni čas zastarele in povsem neprimerne , a v resnici so bolj aktualne kot morda kdaj koli prej. Prve tri usmerjajo človekov odnos do Boga. Ta je velikokrat popačen in zamegljen. Zato še kako potrebujemo zapovedi, ki nas spominjajo in opogumljajo, da vztrajamo na naši poti do vere do enega samega Boga, ki je vreden vsega spoštovanja. Praznovanje nedelje, Gospodovega dne je danes v krizi kot kdaj koli prej. Nedeljsko delo in delo za dodatni zaslužek trgata in načenjata družinsko življenje /šport, pohodništvo, turizem, rekreacij, gasilstvo…/ in vrednote človeštva

postavljajo na glavo. Tudi preostalih sedem  zapovedi, ki govorijo o odnosu do sočloveka, je danes prav tako aktualnih kot nekoč: »Ne ubijaj!« Pomislimo na tragične dogodke v naši okolici. »Ne kradi!« Koliko ropov, vlomov in podobnih dejanj lahko vsak dan zasledimo v časopisu, na mobilnem telefonu ali na TV / ne samo majhne kraje – goljufanja, celo milijoni in milijarde se perejo/. »Ne pričaj po krivem!« Kako malo si včasih prizadevamo za resnico, hkrati pa se pritožujemo, da celo na sodišču le redkokdaj zmaga resnica. »Ne želi svojega bližnjega žene!« Danes bi lahko mirno dodali: Ne želi svojega bližnjega moža. In še bi lahko naštevali. Zapovedi so torej hrana za našo vero, seveda, če se jih držimo in po njih živimo.

Izraz, ki ga navaja sv. Pismo za božje zapovedi je »dekalog«, kar dobesedno pomeni  »deset besed«. Te »desetere besede« je Bog svojemu ljudstvu razodel na sveti gori. Zapisal jih je s »svojim prstom«  za razliko od drugih zapovedi, ki jih je zapisal Mojzes. Te desetere zapovedi so božje besede v posebno odličnem smislu. Ohranjene so nam v drugi Mojzesovi knjigi in v peti Mojzesovi knjigi. Že v stari zavezi se svete knjige sklicujejo  na »desetere besede«, a njihov polni pomen je bil razodet šele v Novi zavezi v Jezusu Kristusu.

Deset zapovedi je treba razumeti v miselni zvezi z izhodom  iz Egipta, ki je veliko osvoboditveno božje dejanje v središču stare zaveze. Naj se te: »desetere besede« formulirane kot negativne zapovedi, to je kot prepovedi ali pa kot pozitivne zapovedi (kot je spoštuj očeta in mater) v vsakem primeru naznačujejo pogoje za življenje, ki je osvobojeno suženjstva greha. Dekalog je pot življenja:

Ljubi Gospoda svojega Boga, hodi po njegovih potih in spolnjuj njegove zapovedi, zakone in naredbe! In živel boš in se množil… (5 Mz 30, 16). Ta osvabajajoča moč deseterih zapovedi se pokaže na primer v zapovedi o sobotnem počitku, namenjenem tudi tujcem in sužnjem: »Spominjaj se, da si bil suženj v egiptovski deželi in da te je Gospod tvoj Bog, izpeljal od ondod z močno roko in s stegnjenim laktom ( 5Mz 5,15).

Podaritev zapovedi in postave je del zaveze, ki jo je Bog sklenil z svojimi. Z darom zapovedi podari Bog samega sebe in svojo sveto voljo, razodeva sebe svojemu ljudstvu.

V  ZRCALU  EVHARISTIJE

 

Valovanja

Žeja me po Bogu, po živem Bogu (prim. Ps 42,3)

 

Zdaj že verjamemo, ker vemo, da je ves svet prepleten s signali in valovanji. Komunikacijski sateliti, optični kabel… A ko smo prvikrat slišali za čip in njegove zmožnosti, smo obnemeli. Zdaj je računalnik že nujno potrebno sredstvo. Ne zavzema več velikega prostora. Naj je večji, naj se prilega v pest, ga lahko nosimo seboj.

Že pred davnimi časi je modrijan dejal: Vse svoje nosim seboj. Vendar ni mislil na kramo, ampak na to, kar poseduje v sebi. V sebi imamo duha. Zato nam tudi duhovno obhajilo ne more biti tuje. Pa vendar: kaj to sploh je? Spojenost z božjim, priklop naše duše na Boga po brezžični zvezi in to trdneje kot nepogrešljivi mobitel na naš sluh.

Nedoumljivi in neizrekljivi Bog za nas brez prenehanja valovi po duhovnem spletu. Nič drugega ni potrebno kot vključiti svoj senzor in že smo na valu duhovnega obhajila. Ne nadomesti nam  žive evharistije, nam jo pa približa v želji biti tesno povezan z Bogom. Dragocena možnost, kadar nam ni dano biti pri sveti maši.

Vesolje je prepleteno s signali. Po človekovi ustvarjalnosti nam naprave prinašajo svetovne dogodke v naslanjač in tolažbo človeškega glasu iz daljne daljave naravnost v srce.

Nenehno se valovi. Ozračje, ki nima barve, ne vonja ne okusa, je nabito s sporočili. Dosežejo vsakega, ki jih zmore sprejeti. Človeka bi dosegli  že na začetku njegove zgodovine, če bi bil te možnosti odkril.

Tabernakelj pa je sprejemnik in oddajnik hkrati. V Bogu, pravi apostol Pavel, se gibljemo in smo. Tu za nas ni prepreke. Nalet naše duhovnosti sega preko vseh zvezd. Duhovno obhajilo je naša žeja po Bogu, po živem Bogu.

7. seja ŽPS – tema poslušati in s prijatelji skupaj na poti

  • Kaj nas ovira pri poslušanju in povezovanju v naši župniji
  • Smo polarizirani, nepotrpežljivi, premalo vztrajni, zaprti v skupini
  • Kaj lahko naredimo za boljše povezovanje v župniji?
  • Iščemo skupna pota, organizirati predavanja, razne delavnice, glasbeni večeri, dogodki čez leto, Miklavževanje, osebno nagovoriti soseda, znanca, prijatelja navdušiti ga za dejavnost znotraj župnije – skupina za oznanjevanje pripravi predavanje o asertivni komunikaciji.

Češčenje sv. RT je bilo dobro pripravljeno, ker so prišli tudi starši z veroučenci. Tudi čez dan je bilo več vernikov. Pohvala gre tudi pevcem. Predlog – za žegnanjsko nedeljo naj bi bila samo ena sv. maša in to ob 9 uri, da bi se lahko zbrali vsi farani.

Molitev na dan Vseh svetih ob 17.15 bomo prenesli na predvečer praznika 31.10. Ob 18 uri bo maša, nato 18.3o gremo na pokopališče , molitev, pesem in na pokopališču molitev za rajne. Sprevod z lučkami, čaj v avli ali v dvorani.

 

Prvoobhajanci – češčenje sv. RT

V pripravi na prvo sveto obhajilo, želimo, da bi prvoobhajanci odkrivali Jezusa v sv. R. T.; ga slavili in častili. Čaščenje sv. RT ni samo za starejše ali samo za odrasle. Gospod čaka vsakega izmed nas. V dvorani zadnje večerje, ki jo imenujemo Cerkev, Gospod ne naklanja le časa za gostijo, ki ji pravimo sv. maša, čaka nas tudi, da se zadržimo v pogovoru z njim v evharistični skrivnosti – v čaščenju, prošnji in zahvali. Vabljeni starši in prvoobhajanci v nedeljo 5.2. 2023 ob 9.3o uri.

Božična skrivnost  se umika

Bliža se nam praznik svečnica. Na ta praznik se spominjamo v bogoslužnem koledarju, starši prinesejo Jezusa v tempelj. Star običaj je, da jaslice podremo – pospravimo do tega praznika. Tako boste tudi letos  jaslične figure , lučke in smreke pospravili na določena mesta za prihodnje leto. Ravnajmo s temi stvarmi, ki jih uporabljamo za desetletja previdno, zavijemo v papir in položimo na predvideno mesto. Če jih položimo v karton tudi zapišemo kaj se v tem kartonu nahaja. Jaslice pospravi skupina, ki jih je v decembru postavila. Tokrat boste to delo opravili v ponedeljek in v torek – 30 in 31 januar 2023. Hvala!

Duhovne vaje za birmance 3.-5.2. 2023

Birma je pomemben zakrament v dobi odraščanja vsakega kristjana. Zato smo za birmance v Stični pripravili duhovne vaje od 3. do 5. februarja, od 18.oo – 12.3o ure v nedeljo. Naslov duhovnih vaj je »Surfajmo v globino. Celoten znesek za tri dni je 45€. Vsi birmanci se udeležite duhovnih vaj.

Godovi in mašni nameni  30.1. – 5.2. 2023

pon. Peter………za + Martinc Ciril, obl. ob 18 uri

tor.   Janez………

sre. Sever……..za + Milan Mikulčič, ob 18 uri

čet.    Svečnica…za + Jožef Skubic, obl. ob 9 uri

                            za + Ani Erjavec, ob 18 uri

pet.    Blaž………za ++ starše, sestra in brata Vesel, ob 18 uri

sob.    Oskar…….za nove duh. in red. poklice, ob 7.3o zj.

                             za + Alojzij Švigelj, ob 18 uri

ned.    5 nedelja…ob 8 uri za žive in mrtve farane

                             ob 10 uri za + Jožef Kobetič, obl.

V petek obiščem bolne brate in sestre na domu