Oznanila župnije Škofljica, 12.2.2023

 

KAKO ČRPATI MOČ OD ZGORAJ II

 

Zadnjih dvajset, petindvajset  sem popival z nekaterimi izmed njih, tu pa so bili zdaj, v soboto zvečer , vsi trezni, še več, vsi srečni. Kaj se je pravzaprav na srečanju zgodilo, mi ni prav jasno. Vem le to, da sem bil ponovno rojen. V svoji notranjosti, sem se počutil čisto drugačnega.

Opolnoči sem srečen zapuščal sestanek in sem šel domov z veličastnim in   vzvišenim občutkom. Prvič po petih letih sem mirno spal. Ko sem se naslednje jutro zbudil, sem slišal, kako mi je nekaj reklo: »Obstaja Sila večja od tebe. Če boš svojo voljo in življenje izročil Bogu, kot ga sam razumeš, v oskrbo, ti bo dal moči.«

Bila je nedelja zjutraj in odločil sem se, da grem v cerkev. Maševal je duhovnik, ki ga že iz časa otroštva nisem maral. (Sovrašstvo je neizogibno povezano s čustvom). Kadar v duhu ni več sovraštva, je k ozdravljenju storjen velik korak. Ljubezen je mogočna ozdravljajoča sila. Bil pa je pomirjujoč duhovnik. Od njega nisem imel nobene koristi, kar je bila popolnoma moja lastna krivda. Saj je bil pravzaprav čisto v redu. Ves živčen sem presedel  petje in pobiranje prispevkov. Nato je duhovnik bral iz Svetega pisma in pridiga je bila na temo: »Nikoli ne podcenjuj izkušnje

drugega – kajti on je to doživel.« Pridige ne bom pozabil dokler bom živ. Naučil sem se zelo pomembne stvari – nikoli ne podcenjuj izkušnje nekoga

drugega, kajti on in Bog poznata globino in iskrenost tiste izkušnje. Kasneje sem duhovnika vzljubil, saj je eden najboljših in najbolj iskrenih ljudi, kar jih poznam.

Težko bi določil, kdaj se je začelo moje novo življenje. Ali takrat, ko sem v baru srečal  Karla, ali ko sem se boril mimo lokalov ali na srečanju anonimnih alkoholikov ali v cerkvi – ne vem. Toda potem, ko sem bil  petindvajset let brezupen alkoholik, sem nenadoma postal trezen človek. Sam, tega nikoli ne bi zmogel, kajti poskusil sem tisočkrat, pa mi je vedno spodletelo. Toda sedaj sem se naučil črpati  moč od zgoraj in ta moč od zgoraj, ki je Bog, mi je pomagala.

Moža, ki mi je povedal to zgodbo, poznam že mnogo let. Odkar je postal »suh«, se je srečal že z mnogimi težkimi finančnimi in drugimi problemi. Toda niti enkrat ni obupal. Toda kadar se z njim pogovarjam, me vedno nekaj prevzame. Ne to, kar pravi, ali način, kako to pove, pač pa določena sila, ki jo izžareva. Ni slaven človek. Je le povprečen, delaven, prodajalec, toda v njem je moč od zgoraj, pretaka se v njem, deluje v njegovih izkušnjah in se prenaša na druge. Prenaša se tudi name.

Te izkušnje navajam zato, ker bi Vam rad dokončno dokazal, da Moč, ki človeka reši, lahko pomaga tudi drugim, da premagajo katerikoli poraz, s katerim se morajo spoprijeti. Zakaj torej ne bi črpali moči od zgoraj?

Vsak dan si vzemite nekaj časa zase in za Boga. Ni potrebno govoriti. Le razmišljajte o Bogu. Tako bodo vaše misli postale dovzetne za duhovno.

Molite tudi z besedami in uporabljajte  preproste, naravne besede. Povejte Bogu vse, kar Vam leži na srcu. Nikar ne mislite, da morate uporabljeti ustaljene pobožne izraze. Pogovarjajte se z Bogom po svoje. Razumel vas bo.

Navadite se položiti vse v božje roke. Prosite, da boste sposobni storiti najboljše, rezultate pa v zaupanju prepustite Bogu.

Kadar molite, ne prosite Boga, temveč potrjujte, da sprejemate božji blagoslov. Ko molite, se največkrat zahvaljujte.

V molitvi nikoli ne uporabljajte negativnih misli, le pozitivne.

 

V  ZRCALU  EVHARISTIJE

 

Cvenketanje                                       Dobrodelnost in miloščina

Saj je naravnost osupljivo, da so Cerkev in cerkve vzdrževane iz darov. V glavnem iz sprotnih prav majhnih. Od časa do časa tu in tam kane kaj več. Marsikje pa ne dovolj za sprotnost.

Nabirke pri nedeljski maši so, sodeč po cvenketanju, iz samih niklastih cekinov. Žvenketanje potihne ob povzdigovanju. Da vsaj, kajti kdaj tudi ne. Samo še tegale oberačim, si mogoče misli oni, ki pobira v pušico, ko duhovnik že izgovarja posvetilne besede. Nato pa spet: cenk, cenk… Pravzaprav pa je lepo, da lahko prav pri sveti maši namenimo nekaj od svojega za potrebe Cerkve in cerkve. Na nekih starih razglednicah je v zgornjem levem vogalu napisano: Mal položi dar Bogu na oltar. Gotovo je šlo za kako dobrodelnost. Miloščine kot majhne pozornosti so bili pa nekdaj deležni predvsem še berači. Za vsako krono so zagotavljali  molitev.

V primeri z njimi, ki so na obljubo tudi pozabili, je Bog drugačen. Molči in deluje. Pri sveti maši nam ob darovanjuvnovčuje našo izročenost, majhne konkretne darove pa čudežno knjiži, da so iz njih plačane vsakovrstne župnijske potrebe. Če to ni božja ekonomija!

Na račun umetniške vrednosti cerkva, ne gre Cerkve  prištevati med bogatine. Te zgradbe niso zasebna last posameznika. Najmanjša cerkvica sredi sveta je po daru, ki ga morem nameniti Cerkvi, tudi moja. Vsi zvoniki o naših gričih so od kogar koli, ki svoj dar nameni domači župniji. Cvenknimo svoj mali dar v pušico, če ne bo ravno povzdigovanje! Takrat se Bog razkriva nam.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

9 seja ŽPS -19.1. 2023 – temi je predstavil član Simon Bratina

Jasno spregovoriti in soodgovornost – govoriti o veri – in soodgovornost vsakega člana Cerkve – biti pristen, ovira nas samokritika, sprejemati tudi drugačnost, pokazati vrednote, dogodki nas zbližujejo; druga skupina – ovira nas neznanje, potrebna so srečanja v manjših skupinah, ljudje si želijo pogoorov – sklep – ustvariti več priložnosti za srečevanje.

a/postni čas – po podružnicah bo križev pot – 4 nedelja –  Hribec pri Škofji Loki

b/praznik očetov in mater – družine – pripravi komisija za družine

c/Škofija pripravlja srečanje mladih – niso se še obrnili na nas

č/V kiosku bo Stane Kočar in Rok Goršič

d/ Marija Samec pripravi božični koncert z citrarko.

e/Zahvala Katarini Jakše, ki je pripravila čudovit večer v decembru in januarju

f/ postavljeno je bilo vprašanje – sodelovanje deklic pri bogoslužju

NCNG + Tomaž Košak

Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obteženi in jaz vas bom poživil. – Jezus. Daroval Anton Mušič z družino.

+ Jakob Zupančič

Darovali: sestra Ana Trtnik z možem Tonetom, Trtnik Franc z družino, Tone in Marija Kraškovic in Malnarjevi.. Verujemo, da on, ki je vstal od mrtvih, more vse obuditi k večnemu življenju, da more premagati tudi smrt slehernega človeka, ki se je pripravljen osebno srečati z njim.

Hvala darovalcem.

A je to PDV – postne duhovne vaje  – salezijanci

Naslov duhovnih vaj za mlade fante in dekleta – Božji sodelavci nakazujejo rdečo nit –čemu mladi namenjajo svoj čas, kaj delajo, kakšno odgovornost imajo, zakaj nas je Bog izbral za sodelavce. So trije termini – Velesovo in na Pohorju. Mladi, pojdite skupaj na duhovne vaje!

Srečanje ŽPS – 16.2. 2023 ob 18.3o

Že drugi vatikanski koncil je veliko pisal o dalogu med različnimi verami in tudi nevernimi. Katoliška cerkev zelo ceni izročila vzhodne Cerkve, papeži so iskali vedno nove priložnosti za stike z Vzhodom. Različnost cerkva nas lahko tudi bogati. Doživeli smo tudi ločenost  Cerkve na zahodu. Cerkveni zbor opozarja vse vernike na lahkomiselnost. Naj naše pobude delujejo v povezovanju edinosti. Sedmo in osmo temo priravi Urša Kraškovic.

Godovi in mašni nameni 13.2. – 19.2. 2023

pon. Jordan… ..za duše v vicah, ob 18 uri

tor.  Valentin…za zdravje v čast MB, ob 7.3o zj.

sre. Klavdij……za ++ starše stanovalcev, ob 15.3o v domu

                          za + Jože Anžič, obl. ob 18 uri

čet.   Onezim….za ++ Stopar, ob 18 uri

pet.   Silvin……za + Jelka Pangerc, ob 18 uri

                          za ++ Jurman, ob 19 uri na Gum.

sob.  Franc……za + Anton Korevec, obl. ob 18 uri

ned.  7 n.n.m.l. ob 8 uri za žive in mrtve farane

                         ob 10 uri za + Antonija in Janez Skubic

Jutri začnemo z veroučnimi urami – za veroučence. V sredo ima srečanje birmanska delovna swkupina ob 14.3o. Pridite.

V sredo je maša v domu za starejše občane, ob 15,3o.

Mladi lepo vabljeni na duhovne vaje, ki jih vodijo selezijanci v Velesovem in na Pohorju. Lahko se prijavitgesami ali pri župniku.

Informativni dnevi na fakulteti  za pravo in posloven vede.