Oznanila župnije Škofljica, 19.2.2023

 

POUDARKI  PASTIRSKEGA  PISMA

 

Že drugo leto živimo v vesoljni in naši krajevni Cerkvi poseben čas prenove. Papež nas je povabil na skupno pot prenove, poglobitve svoje vere in  poglobitve svoje podobe o Cerkvi.

Eden od izivov sinodalnega procesa je doseči obrobne in oddaljene ter odkriti njihovo doživljanje Cerkve, njihova iskanja in razočaranja. Pri tem smo odkrili, da smo tudi sami marsikdaj precej oddaljeni. Zato se težko

 približamo in ogrejemo bolj oddaljene in tiste, ki so odšli. Potrebujemo vesleje nad tem, da smo kristjani, veselje nad tem, da verujemo in smo božji otroci…

Odprite sv. Pismo, zapomnite si besedo, ki vas nagovori, prisluhnite  besedam, ki jih slišite pri sv. maši. Po njih govori sv. Duh…

Premalo je poznati samo zapisano postavo, v srcu pa živeti po svoji postavi. Premalo je zgolj  izogibati se  ubijanju in prešuštvu, v srcu pa preklinjati človeka ali se ga polaščati. Ne koristi veliko, če se ustavimo samo pri črkah Svetega pisma in modrujemo o njihovem pomenu. Če vaša pravičnost ne bo večja kakor pismoukov…

Nihče ne more priti v nebeško kraljestvo, če se bo zanašal samo na svojo moč, na svoja dela, na svojo vero. Nebeško kraljestvo lahko prejmemo kot dar. Sprejmemo ga lahko le takrat, če priznavamo da nismo bogovi, da nismo popolni, da potrebujemo druge in se borimo z človeškimi slabostmi.

Papež Frančišek se ne utrudi poudarjati, da je glavni voditelj  in usmerjevalec sinode Sveti Duh. Slišijo ga tisti, ki ga iščejo z ljubeznijo. Modrim tega sveta je težko razumeti, da Bog ljubi človeka, tudi če ga ta prezira in žali. Taki se Bogu posmehujejo, ker ne stopi s križa in ne pokonča svojih zasramovalcev – Pavel pravi: ko bi Jezusa poznali bi ga zagotovo ne križali. To spoznanje presega človeške moči. Zaslišali ga bomo, ko bomo iz vere in hvaležnosti delali vsaj majhne korake ljubezni.

Na začetku postnega časa poživimo svojo odločitev, da želimo biti živi člani občestva Cerkve. Moč tega občestva  ni človekova popolnost, ampak Kristus in novo življenje, ki je sad njegove daritve na križu.

Poti prenove ne more nihče  uspešno hoditi sam. Vse nas povezuje vera, v Boga Očeta, ki nas ljubi, v Boga Sina, ki nas je odrešil in sv. Duh nas povezuje in povezuje nas naša prošnja, da bi se prepoznali kot njegovi ljubljeni sinovi in hčere.

Več o sinodalnem dogajanju boste lahko prebrali tudi v zadnji številki Družine. Na celinskem zasedanju v Pragi se je zbralo  590 udeležencev iz vse Evrope od Atlanitka do Moskve. Dogodek se je odvijal od 5 do 12 februarja. 2023.

Pohvaljeni so bili slovenski prispevki: mladi, odnosi in ženske. Poročilo, ki sta ga predstavila celjski škof Matjaž in Anja Kastelic, so sprejeli veliko odmevov. Poudarki – graditi na krstnem dostojanstvu, da bi iz teh darov tudi živeli.

Zelo dobro je bila sprejeta tudi pobuda za vključitev žensk  v vse procese, predvem vse procese razločevanje in odločanja. Najmočnejši odziv pa je bil o vprašanju mladih.

Več o tem preberite v Družini na str. 4 – Hvala1

V  ZRCALU EVHARISTIJE

BREVIR  LJUBEZNI

                                                  Na oltarju se dogajanajsvetejše dejanje

                                                                              in tabernakelj je ta čas

                                                                      častni čln svete slovesnosti

Vsak hip je kje na svetu darovana sveta maša. Stvarstvo je prepojeno od mašnih milosti. Škoda, če razumemo dolžnost biti pri nedeljski sveti maši kot breme, češ radi bi se odpočili od tedenskega dela, moramo pa v cerkev. Vsaj to je dobro, se tolažimo, da velja že večerna sobotna maša. Naj bo nedelja za poležavanje ali pa za izlet. Pa avtomobil bi lahko izloščili zunaj in znotraj…

Toda s takim stališčem si zapiramo knjigo božje ljubezni. Bog se nam ne vsiljuje, mi pa maše ne doumemo kot  doživetje ljubezni.

Ali niste mogli eno uro čuti z menoj, je v Getsemaniju Jezus vprašal svoje učence. Zdaj mu mi ne maramo  bameniti pičle ure ljubezni, da bi bili preprosto ob Njem in On z nami. Tako zelo radi imamo  izraze človeške pozornosti, tolikokrat pa smo slepi in gluhi za oltarne skrivnosti. Ne premoremo preproste mistične razpoloženosti, zavesti, da smo atom v božjem reaktorju in da zmoremo eksplodirati v tisočere vzgibe solidarnosti do ljudi. Če hočemo, če se potrudimo, če razumemo mašo kot izraz ljubezni in ne kot vsiljeno dolžnost.

Evharistija je navsezadnje zahvala. Se res nimamo za kaj zahvaljevati? Če je tako, se pa zahvalimo za to, da se nam ni treba! Apostol Pavel pravi, naj se zahvaljujemo nenehno. .

Mi pa pravimo, saj je Bog povsod, narava pa je njegova najlepša cerkev, jaz uživam ob pogledu  na planine! Zakaj bi moral ravno k sv. maši?

Res se lahko že za prvim vogalom nagledam božjega stvarstva. Res lahko v naravi doslutim njegovo veličino. Toda Stvarnik čaka na srečanje z menoj ob mizi Kruha. Tam mi odpira knjigo ljubezni

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja od Boga..

Oddane sv. maše: Anton Bratkovič x 2, Marija Tekavec x 2. Majda Jerman x 1, Minka Kovačič x 2, Marija Novak x 1, Ana Anžič x 1, Angela Cigale x 1, za ++ priporočene v molitev x 2, za duhovniške in redovniške poklice x 2, za + Rudi Kovačič x 2, za + Anton Okoren x 4.

Srečanje za starše prvoobhajancev 22.2. 2023

Hrana nam je pomebna, da te4lesno rastemo, ne omagamo, da imamo moč. Človek paq ni samo telo, ampak ima tudi dušo. Ta prav tako potrebuje hrano. Jezus je celostno odgovoril na človekove potrebe. Videl je telesne in duhovne potrebe človeka. Dal nam je svojo ljubezen, svoj nauk, samega sebe. To doseže vrh pri zadnji večerji: »To je moje telo to je moja kri.«¸

Kako vidimo vrednost sv. maše starši, vzgojitelji, družina. Poglobili se bomo v pomen sv. maše in jo bomo tudi sami skušali razlagati otrokom. Vabljeni v sredo 22.2. 2023 ob 18.3o v zakristiji.

Srečanje za botre birmancev

Danes mnogi botrstvo razumejo kot običaj ali folkloro. Boter ne pomeni več v prvi vrsti nekoga, ki je vzornik, zgleden kristjan, krščanski spremljevalec, se pa ljudje čutijo ponosni, ko so naprošeni za botra. Veliko skrbi posvečajo materialnemu obdarovanju in zunanjemu dogajanju. Manj pomebno pa se jim zdi poglobiti svojo vero in vredno prejemanje zakramentov. Botri vabljeni na srečanje, ki bo v nedeljo 26.2. 2023 ob 9 uri v pevski sobi župnije Škofljica.

Pomoč potrebnim  – Turčiji in Siriji

Slovenska karitas je pred dnevi začela akcijo zbiranja sredstev za pomočtrpečim v potresu v Siriji in Turčiji. Slovenska karitas vabi, da v sklopu župnij spodbudimo vse ljudi dobre volje k sočutju in pomoči. Na pultu v avli so položnice.

Godovi in mašni nameni 2o.- 26.2. 2023

pon. Jacinta……..za + Ana Černe, pog. maša ob 18 uri

tor. Peter………..za duše v vicah, ob 7.3o zj.

sre. Pepel……….za + Jakob Zupančič, ob 18 uri

čet.  Polikarp…..za zdrvje v čast MB, ob 18 uri

                           za + Martin Golobič, ob 19 uri Gum

pet.  Matija…….za + Veronika, Stanislav Mestek, ob 18 uri

sob.  Nestor……za + Ana Černne, 7 dan, ob 18 uri

ned.   1 postna..ob 8 uri za žive in mrtve farane

                            zob 10 uri za + Marija Hribar